A apărut lucrarea Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040, inițiator: Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), Editura Economică, București, 2021, 668 de pagini.

Inițiată și elaborată de ASPES, lucrarea poartă supratitlul Să gândim dincolo de azi, exprimând esența modului de abordare și caracterizând în același timp unitatea tematică generatoare a unei viziuni de ansamblu care își dezvoltă prin conținut fundamentarea și își susține utilitatea prin argumente.

Lucrarea beneficiază de coordonarea asigurată de dr. ec. Constantin Boștină – președinte al ASPES, de prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rector al Academiei de Studii Economice din București, și de regretatul profesor Gheorghe Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române. Parteneri la elaborarea lucrării au fost Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice (ASE) din București, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). În lucrare se regăsesc rezultate de cercetare, idei, reflecții, experiențe practice sintetizate din mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul de afaceri și din cel financiar‐bancar, din societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători, studenți și elevi. Conținutul lucrării oglindește esența a 22 de dezbateri la care au participat cu intervenții zece membri ai Academiei Române, 120 de profesori din învățământul superior, cercetători din institute și profesori din învățământul preuniversitar, 300 de antreprenori, patroni din mediul de afaceri, conducători și alți specialiști din domeniul financiar‐bancar, tineri în plin proces de formare. Cu originea în confruntările de idei ale unor dezbateri, lucrarea nu este câtuși de puțin o asociere de păreri exprimate cu voce tare și apoi transcrise ori parafrazate, ci o suită de contribuții elaborate în scopul unei viziuni din perspectiva zilei de azi, asupra României de mâine.

Reliefându-i actualitatea și, totodată, deschiderile, dr. ec. Constantin Boștină caracterizează lucrarea ca un demers „de o importanță cu totul deosebită prin aceea că la cei peste 30 de ani de la renunțarea la economia planificată și la 14 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, constatându‐se un proces periculos de DESTRUCTURARE a economiei naționale, pune pentru prima dată nevoia unui MODEL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, prin RESTRUCTURAREA și RECONSTRUCȚIA ECONOMIEI NAȚIONALE în ROMÂNIA, din perspectiva anilor 2040. Construcția unui MODEL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ trebuie să debuteze prin conceperea și punerea în practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, cu toate avantajele ce pot rezulta din integrarea în UE”.

În „Cuvânt înainte”, academician Mugur Constantin Isărescu reafirmă susținerea de către Academia Română a demersului științific inițiat de ASPES, pe care-l apreciază prin obiectivul asumat: „Surprinderea tendințelor pe un orizont de timp oarecare constituie o provocare enormă, la care experții nu au încetat să îndrăznească. Să dai contur unei stări a economiei peste mai mult de un deceniu, pe lângă temeiurile previziunii, se prezumă existența unei imagini clare asupra impactului unor proiecte de schimbare asumate în deceniile anterioare și că tabloul realității recente are tușe receptate în termeni raționali. Trebuie să subliniez din nou că suntem exact în momentul în care ceea ce gândim azi trebuie mâine reconsiderat, putem vorbi nu doar de o viteză a schimbărilor realității, ci și a cadrului în care ne validăm ideile. Ca intelectuali trebuie să ținem seama de această formulă de înțelegere a misiunii noastre, evident fără să aruncăm la deșeuri ceea ce am gândit că este necesar pentru reluarea efortului de reconsiderare a ideilor în noua realitate ce ne cuprinde”.

Structural, lucrarea consacrată modelului economic românesc în orizontul anului 2040 cuprinde: „Argument” – în care dr. ec. Constantin Boștină demonstrează „Nevoia unui Model economic românesc în Uniunea Europeană. România 2020‐2040”; „Viziune” – fundamentare conceptuală a modelului de construcție propus; „România 2020‐2040” – corpus de analize asupra diversității de domenii economice, sociale, educaționale, științifice, administrative, culturale, geopolitice abordate în dinamica lor, dinspre fundamentările istorice demne de revalorificare în pas cu vremea, trecând prin obiectivarea prezentului și așezate în consonanță cu evoluțiile generatoare de schimbări; „Dovezi că se poate și în România” – exemple de realizări, inclusiv cu prioritate certificată sau cu sincronie recunoscută, încurajatoare în mod rațional asupra viabilității unui model de existență cu parametri proprii și cu valențe integratoare la scară europeană și globală.

În ansamblul ei, lucrarea Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040 propune ca abordare și premise cunoaștere obiectivă, informație, studiu, cercetare, condiții pentru transpunere în realitate, stăpânire a unor domenii datorată științei de carte și exercitării practice. Este utilă ca resursă documentară și de idei, adresată profesioniștilor într-o diversitate de domenii, ca și publicului interesat de analiză și argumentație sub semnul relevanței echilibrate. Dincolo de toate, Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040 propus de ASPES este oferit ca reper decidenților asupra drumului pe care-l deschid generațiilor care vin.

DISTRIBUIȚI

1 COMENTARIU

  1. […] Cartea poartă supratitlul „Să gândim dincolo de azi”, viziune explicabilă în doar câteva cuvinte: „România este pe locul 7 ca suprafaţă şi pe locul 17 ca PIB în Uniunea Europeană. Ar putea ajunge ca PIB pe locul 10 în Uniunea Europeană până în 2040”, susține Constantin Boştină. Lucrarea este un demers „de o importanță cu totul deosebită prin aceea că la cei peste 30 de ani de la renunțarea la economia planificată și la 14 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, constatându‐se un proces periculos de DESTRUCTURARE a economiei naționale, pune pentru prima dată nevoia unui MODEL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, prin RESTRUCTURAREA și RECONSTRUCȚIA ECONOMIEI NAȚIONALE în ROMÂNIA, din perspectiva anilor 2040. Construcția unui MODEL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ trebuie să debuteze prin conceperea și punerea în practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, cu toate avantajele ce pot rezulta din integrarea în UE”, după cum o descrie fostul secretar personal pe teme economice al lui Nicolae Ceauşescu pentru Economistul. […]