O nouă apariție la Editura ASE

Date:

Conf. dr. FLORINA OANA VÎRLĂNUȚĂ,
Universitatea Dunărea de Jos din Galați

De curând mi-a atras atenția o carte apărută la Editura ASE – Antreprenoriatul în mediul rural românesc. Trecut, prezent și perspective, semnată de un tânăr cercetător, Bogdan Chiripuci, asist. univ. dr. la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, carte ce poate fi citită integral de către cei interesați pentru că este postată în regim open-acces pe platforma Central and Eastern European Online Library. Mi-a atras atenția pentru că autorul tratează în mod profesionist o problemă de maximă actualitate, centrul de greutate al lucrării fiind dat de modul de abordare a antreprenoriatului în mediul rural românesc, de particularitățile, tendințele și evoluțiile acestuia.

Cititorul regăsește în prima parte a lucrării aspecte generale referitoare la abordarea conceptuală a antreprenoriatului, evoluția antreprenoriatului în țara noastră și importanța acestuia pentru spațiul rural românesc.  Ansamblul acestor aspecte specifice este completat de o amplă radiografie a spațiului rural românesc. Bornele care configurează demersul științific al autorului se concretizează în ipotezele principale care stau la baza fundamentării temei de cercetare, și anume: Antreprenoriatul – concept familiar persoanelor care locuiesc în mediul rural, Existența unor diferențe în ceea ce privește fenomenul antreprenoriatului la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României și Manifestarea spiritului antreprenorial în anumite domenii de activitate

A doua parte a lucrării, intitulată Perspective pentru antreprenoriatul din mediul rural românesc, sunt evidențiate aspecte legate de gradul de accesare a fondurilor naționale și europene, utilizate în stimularea antreprenoriatului din mediul rural românesc, precum și sursele de finanțare specifice pentru activitățile economice desfășurate în mediul rural. Autorul realizează un studiu de caz complex referitor la impactul manifestării spiritului antreprenorial în societate, la nivelul ansamblului spațiului rural românesc. Un spațiu important în această a doua parte a lucrării este alocat unei analize comparative, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, vizând încurajarea antreprenoriatului în spațiul rural. 

Lucrarea se încheie cu un set consistent de recomandări privind stimularea manifestării spiritului antreprenorial în spațiul rural, dintre care se remarcă: susținerea activităților economice desfășurate în zona montană; creșterea calității infrastructurii publice în spațiul rural; dezvoltarea practicilor tradiționale, în spațiul rural, în scopul obținerii unor produse cu o înaltă valoare adăugată; continuarea și îmbunătățirea proceselor de formare profesională a antreprenorilor din spațiul rural; dezvoltarea parteneriatelor public-privat; finanțarea serviciilor de consultanță pentru antreprenorii care doresc să acceseze fonduri europene; conservarea patrimoniului local, cu implicații în păstrarea tradițiilor rurale; simplificarea procedurilor privind depunerea și întocmirea unui proiect cu finanțare europeană nerambursabilă ș.a. Asist. univ. dr. Bogdan Chiripuci subliniază și argumentează în această lucrare-sinteză importanța susținerii și încurajării antreprenoriatului în mediul rural românesc, în scopul diminuării decalajelor care se manifestă încă între zona urbană și rurală la nivel social, economic și cultural, iar cartea contribuie la dezvoltarea domeniului de cercetare și reprezintă o lectură utilă atât pentru cercetători, cât și pentru oamenii de afaceri. 

https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=930761

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

EY România: Anul 2023 va marca o nouă etapă în abordarea digitală a raportărilor și controalelor fiscale

Transparența și schimbul de informații la nivel internaţional vor...

Google sub lupa autorităților antitrust în SUA. Ar putea fi divizat gigantul?

Este oare posibil ca „era Google” să se apropie...

Peste 58% din români vor să își schimbe jobul în 2023, în timp ce 55,4% vor să facă o reconversie profesională în următorii 5...

Criză, scumpiri, război, sărăcie - cuvintele-cheie care ne guvernează...

România în proceduri de infringement și în domeniul energiei și climei

Comisia Europeană solicită CROAȚIEI, UNGARIEI și ROMÂNIEI să prezinte...