Cât de săraci suntem și care e efectul cheltuielilor sociale asupra sărăciei? Influențează numărul de kilometri de autostradă rata accidentelor fatale la volan? Cum se face că avem o rată a șomajului atât de mică și, totodată, un număr de salariați scăzut?

Monitorul social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre „O problemă semnificativă a României: tinerii de 15-24 ani care nu participă în sistemul de educațional și nu au loc de muncă (NEET)”.

Tinerii ce nu fac parte din sistemul educațional și nici nu au loc de muncă (NEET = Not in Education, Employment or Training) sunt un subiect major de interes în Uniunea Europeană, întrucât se confruntă cu dificultăți materiale considerabile, iar viitorul lor va fi grav afectat de absența experienței profesionale sau educaționale. În ultimii ani, ponderea tinerilor români aflați în această situație din totalul tinerilor a rămas relativ constantă. În același timp, situația României s-a înrăutățit relativ, întrucât alte țări – care acum doi ani sau mai mult aveau o pondere mai mare a NEET în rândul tinerilor – au acționat pentru remedierea situației.
Dacă în orașele mari ale României doar un tânăr din doisprezece este NEET, ponderea crește în localitățile urbane mai mici (unul din șase), apropiindu-se în mediul rural de cota de unul din cinci. Concentrarea excesivă a oportunităților și resurselor în aglomerațiile urbane mari și foarte mari este, în această privință ca și în altele, o problemă importantă a României.