Patriotism și patriotism economic. Ce este patriotismul, dar cel economic?

Date:

Patriotismul este, conform definiției DEX, sentimentul de dragoste și devotament față de patrie și de popor, statornicit în decursul istoriei.

Mai putem vorbi, în România secolului XXI, membră a UE și a NATO, acoperită de una dintre cele mai performante rețele de net și de social media, de patriotism? Mai suntem noi, românii, animați de acel sentiment al dragostei și al devotamentului față de patrie și popor?

Da, cred că încă mai suntem patrioți deși ne-am adaptat acest sentiment la alte repere decât cele din deceniile sau poate chiar secolele trecute. În mentalul și sufletul nostru poate suntem mai apropiați de ceea ce reprezintă pentru atașamentul nostru la patrie ceea ce reușește Halep sau Popovici decât ceea ce au reușit Coandă sau Titulescu dar continuăm, fără nicio excepție, să ne dea lacrimile când îl ascultăm pe Nicolae Furdui Iancu cântând „Noi suntem români… noi suntem urmași de-ai lui Traian”.

Întrebarea este, măcar unuia dintre noi, românii, i-a dat lacrimile și atunci când ni s-a spus că centrala Mintia s-a vândut pe nimic deși ne era extrem de utilă, ne-au dat lacrimi când ni s-a spus că nu mai producem nici zahăr, nici suficientă carne de porc și că mâncăm pâine congelată importată din țări care au produs-o din grâul nostru? Ne-a fost zdruncinat sentimentul patriotic când vedem că de la aderarea la UE nu reușim să depășim penultimul loc pe scara dezvoltării europene? Am suferit în patriotismul nostru atunci când peste 40% din pământul agricol al patriei a fost vândut străinilor?

Oricât de patrioți ne-am considera, sentimentul nu se extinde asupra unor probleme concrete și reale ale economiei așa după cum este prezent într-o infinit mai mare măsură în zona emoțională legată de ceea ce considerăm a fi patria: tradiții, cultură, limbă, istorie și mediul familial.

Situația nu este specifică doar României. După 2000, o delimitare a ceea ce înseamnă patriotism stricto senso și patriotism denumit economic s-a făcut remarcată în politica europeană, cu predilecție în Franța.

Conceptul de patriotism economic a fost reînviat în vara anului 2005, primul ministru Dominique de Villepin chemându-i pe francezi la „patriotism economic” în urma zvonurilor privind ofertele de preluare a grupului agroalimentar francez Danone, Pepsi Cola fiind suspectată că a pus ochii pe una dintre bijuteriile economiei franceze. Statele Unite au instituționalizat abordarea de stat a informațiilor economice prin crearea Comitetului pentru Investiții Străine în Statele Unite (CFIUS) în 1975 în 1993, precum și a Centrului de Advocacy, două organizații care formalizează sprijinul de stat pentru companiile americane. La aceasta se poate adăuga rețeaua de interceptare a telecomunicațiilor din Eșalon, suspectată că a furnizat informații economice firmelor naționale.

În Franța, abordarea patriotismului economic este exprimată într-un mod mai moderat, cristalizând pe sprijinul pentru activitatea teritoriilor, clusterele de competitivitate și, în general, inovarea. În plus, în vara anului 2005 s-a înregistrat, de asemenea, identificarea de către guvern a zece sectoare considerate strategice sau „sensibile” care trebuie protejate. Printre acestea se numără activități legate de apărare, armament, securitatea sistemelor informatice, dar și biotehnologii, producerea de antidoturi sau tehnologii duale.

Patriotismul economic este implementarea inteligenței economice la nivel de stat, care se conturează treptat rămânând în același timp cu mult în urma programelor desfășurate peste Atlantic.

Patriotismul economic induce mobilizarea statului, a autorităților locale și a companiilor pentru a-și dezvolta sau consolida competitivitatea în contextul actual al globalizării și al relațiilor concurențiale mai dure. Patriotismul economic include două componente, una defensivă, constând în definirea sectoarelor strategice care trebuie protejate, cealaltă ofensivă, desemnând capacitatea de a stabili manevre care să însoțească sectoarele identificate ca fiind strategice.

 

Patriotismul economic stimulează dezvoltarea?

Patriotismul economic își poate găsi legitimitatea în politicile de recuperare urmărite de multe state. Așa s-a întâmplat istoric cu Franța lui Colbert, Germania lui List, America Latină în anii 1930 și 1950, Franța 1960, Japonia până în 1990. Toate aceste țări s-au dezvoltat printr-o deschidere treptată, după o fază de protecție a pieței lor interne.

În Japonia, regimul de creștere până în 1990, în timpul fazei de recuperare a decalajelor, a fost caracterizat de o serie de mecanisme, dintre care cele mai importante au fost: un model de dezvoltare bazat pe identitatea națională și coeziunea națională, un sistem de participații încrucișate care au unit firmele keiretsu (conglomerate puternice de întreprinderi industriale, comerciale și financiare) protejându-le împotriva preluărilor neprietenoase de la companii străine, economii interne abundente care fac posibilă finanțarea investițiilor, o politică industrială eficientă, cu un rol central pentru stat în decolarea industriilor viitorului, legături privilegiate între bănci – al căror capital rămâne închis investitorilor străini – și companiile keiretsu.

În anii 1960, sub președinția generalului De Gaulle, recuperarea decalajului Franței cu Statele Unite a fost pusă în aplicare de către întreprinderile de stat și publice, precum și de către un sistem financiar administrat. Naționalizările au fost instrumentul potrivit pentru această politică de patriotism economic. La rândul său, Republica Federală Germania a încercat să obțină deschiderea generală a frontierelor și, în același timp, a încercat să își protejeze piața prin introducerea unor standarde de fabricație sau prin închiderea capitalului său pentru investitorii străini. Legătura organică dintre sectorul bancar și industrie a permis acestei țări să limiteze drepturile de vot ale acționarilor considerați indezirabili.

 

Strategii ale politicilor de patriotism economic

Aceste strategii pot fi articulate în jurul a trei axe: un control „patriotic” al relocalizărilor, protecția activităților economice considerate esențiale sau strategice și luarea în considerare a naționalității companiilor.

Delocalizările, favorabile firmei (creșterea producției sau a cotei sale de piață la nivel global), nu sunt adesea benefice la nivel național, dacă luăm în considerare „descurajarea” activităților interne și lanțul de repercusiuni asupra altor companii, precum și asupra serviciilor publice. Acestea distrug multe locuri de muncă și venituri în teritoriile de origine, în timp ce locurile de muncă sunt oferite lucrătorilor din țările emergente sau în curs de dezvoltare. Prin urmare, noua diviziune internațională a muncii necesită intervenția statului care poate lua fie forma controlului patriotic al relocărilor (aspect defensiv al patriotismului economic), fie a unei strategii de atractivitate a teritoriului (aspect ofensiv al patriotismului economic).

Controlul patriotic al relocalizărilor constă apoi într-un stat care stabilește obstacole de tot felul în calea încercărilor de preluare nedorită care pun în pericol independența și ocuparea forței de muncă în activități strategice. Strategia de atractivitate, în cadrul unui patriotism ofensiv, constă în ca un stat să facă teritoriul atractiv pentru toate companiile, indiferent de naționalitatea lor.

Într-un context al globalizării, statele au datoria de a asigura securitatea resortisanților lor, având la dispoziție, în deplină independență, mijloacele necesare în acest scop și o capacitate decizională autonomă. Ele trebuie să fie capabili să controleze interesele esențiale ale națiunii lor, dacă este necesar, opunându-se cerințelor globalizării. Acestea nu trebuie să renunțe la producțiile strategice la discreția altor țări (mai ales dacă nu aparțin acelorași domenii de interes și valori).

În esență, statele trebuie să fie în măsură să dezvolte o strategie de prevenire a amenințărilor și de anticipare a riscurilor economice, tehnologice și financiare. În 1988, Statele Unite, în numele patriotismului economic, au instituit un sistem de control al investițiilor străine care permite președintelui să limiteze sau să interzică cu totul anumite preluări. În ultima vreme, statele, în numele interesului național, s-au dotat cu instrumente de reglementare și juridice care le oferă dreptul de a interveni în mediul de afaceri. Trei inițiative pot ilustra această observație:

  • Adoptarea de către guvernul francez a unui decret în decembrie 2005 care vizează protejarea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în anumite sectoare considerate sensibile, cum ar fi armamentul, secretul apărării, criptologia, echipamentele de interceptare a comunicațiilor, biotehnologia, protecția antidotului, securitatea informatică și cazinourile.
  •  Implementarea legislației în Germania care protejează capitalul companiilor germane de apetitul investitorilor străini.
  • Noua lege a concurenței din China înăsprește condițiile pentru preluările străine ale companiilor chineze.

În special în domeniul energiei, principalele state producătoare au decis să recâștige controlul asupra întreprinderilor naționale. Venezuela este un exemplu în sectorul energetic. De fapt, dezbaterea privind controlul patriotic al investițiilor pare să fie legată de dezbaterea privind naționalitatea capitalului corporativ.

Conform bibliografiei occidentale, trei strategii principale confirmă preocuparea statelor de a menține relații durabile de încredere cu întreprinderile lor naționale.

  • Dorința de a încuraja apariția campionilor naționali în sectoarele viitorului, așa cum se întâmplă în Statele Unite și China. Guvernul chinez, în dorința sa de a crea campioni naționali care să poată concura cu multinaționalele străine, acordă ajutor grupurilor de conducere, inclusiv măsuri de facilitare a preluării companiilor străine de către companiile chineze. În cadrul Uniunii Europene, fiecare țară promovează formarea unor mari conglomerate financiare, combinând sectorul bancar cu asigurările. Acestor campioni naționali li s-a dat misiunea implicită a guvernelor lor de a menține centrele decizionale considerate strategice în chestiuni financiare pe teritoriul național. Practic, constituirea campionilor naționali este în contradicție cu politica Comisiei Europene în domeniul concurenței, care vizează în schimb reducerea ajutorului public pentru întreprinderi;
  •  Introducerea unui Small Business Act pentru a garanta mai multe achiziții publice pentru IMM-uri și pentru a accelera cercetarea, dezvoltarea și inovarea în acest tip de întreprinderi. În Statele Unite, Small Business Act rezervă un procent semnificativ din achizițiile guvernamentale, civile și militare pentru IMM-urile americane;
  • Menținerea pe teritoriul național  a principalelor centre decizionale și controlul activităților și întreprinderilor sensibile, care sunt  esențiale pentru menținerea capacității decizionale a statului (Delbecque, 2008). Ceea ce pare decisiv astăzi pentru un stat este să atragă centre de decizie economică în țară și să le păstreze pe cele care au fost stabilite acolo de mult timp. Acest obiectiv este esențial pentru independență și securitate națională, dar și pentru dezvoltarea ocupării forței de muncă. Activitățile de cercetare și dezvoltare sunt adesea situate în aceeași locație ca și sediul central al companiei.

 

Patriotismul economic și Uniunea Europeană

Patriotismul economic, adesea catalogat ca un stindard pentru a justifica intervenția statului în sfera economică, este o expresie în esență politică. Astfel, acesta apare în mod regulat pe scena mass-media în funcție de ofertele de preluare făcute pe flagshipurile naționale. Transpunerea în sfera juridică a acestui concept implică în mod necesar identificarea instrumentelor juridice care permit punerea sa în aplicare. Această traducere este apoi încadrată și, într-o anumită măsură, orientată de un imperativ referitor la determinarea limitelor conceptului. Are sens, în mod autonom, doar dacă reușește să se distingă de protecționism. Din această perspectivă, arsenalul juridic al patriotismului economic desemnează astfel mai precis mijloacele care permit statului să dețină controlul asupra companiilor pe care le consideră „strategice” sau „esențiale” pentru a se asigura că interesele naționale sunt garantate față de participațiile străine. În acest fel, patriotismul economic se afirmă atât prin domeniul său de aplicare, protejarea sectoarelor economice strategice, cât și prin obiectul său, fiind conceput în lumina unui element legat de străinătate, de capitalul străin. Prin urmare, instrumentele juridice la care se referă această noțiune sunt departe de a fi specifice unui anumit stat, dimpotrivă. Având în vedere că acestea sunt înțelese prin prisma suveranității statului, se pune chiar problema dacă punerea lor în aplicare nu este inerentă statului. În același timp, concepția internațională privind suveranitatea statului implică faptul că statul este liber să se limiteze prin asumarea unor angajamente internaționale.

Construcția Europei, care caracterizează procesul dinamic de construire a unei organizații de integrare, este rodul exercitării acestei suveranități internaționale. Întrucât competențele au fost transferate de la statele membre la Uniunea Europeană, a fost creat un punct de joncțiune între patriotismul economic practicat de statele membre și integrarea europeană.

În acest sens, este necesar a se studia dialectica dintre conceptul de patriotism economic și integrarea europeană, sub forma unei cerințe de compatibilitate. Această dialectică trebuie apoi analizată ca o oglindă a suveranității statului.

Dacă patriotismul economic exprimă doar suveranitatea teritorială și, în cele din urmă, suveranitatea internă a statului, acesta poartă cu sine o anumită opoziție față de mișcarea spre liberalizarea comerțului și a investițiilor, la care statul membru al Uniunii Europene a consimțit el însuși prin angajamente internaționale.

În acest sens, pot fi perceptibile tensiuni între suveranitatea internă și suveranitatea externă a statului.

 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Mihai Daraban: Consiliul de afaceri România – EAU își va începe activitatea în scurt timp 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României...

Politică şi politicianism în procesul integrării europene a României 

| de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române 

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în Belgia

DIGI a făcut încă un pas în procesul de...

Finanțare, sustenabilitate, tehnologie: comandamentele FoodIntelForum AQUA Carpatica pentru tot anul

Timpul trece iar ecourile puternice ale FoodIntelForum AQUA Carpatica, ediția...