Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu: „Prima misiune a unei universităţi trebuie să fie relegitimarea spiritualităţii româneşti în spaţiul european”

Date:

Relevarea de către prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, preşedintele Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în discursul inaugural al Sub-Forumului WWUPF, a identităţii de gândire şi aspiraţii care unesc marile instituţii academice ale lumii, a inspirat dialogul de faţă.

Doamnă preşedinte, ce trăsături definesc vocaţia integratoare a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”?
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a fost fondată în anul 1990, cu profund respect şi ca o închinare adusă domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir. Am apreciat, la acel moment, împreună cu domnul profesor preşedinte al Universităţii noastre, Momcilo Luburici, că primul demers pe care trebuia să şi-l asume lumea universitară din ţara noastră era acela de a relegitima spiritualitatea românească în spaţiul cultural european. Pentru că spiritualitatea Românească – spunea Noica – începe cu Dimitrie Cantemir, am realizat această universitate, imaginându-ne cum şi-ar fi dorit Cantemir, care a nutrit realizarea unei universităţi în epoca sa, să arate un asemenea edificiu de cultură. Cantemir a fost istoric şi noi am înfiinţat o Facultate de Istorie, Cantemir a fost diplomat şi noi am creat o Facultate de Relaţii Economice Internaţionale, Cantemir a fost un mare educator al poporului român şi noi am înfiinţat o Facultate de Ştiinţe ale Educaţiei, despre Cantemir se ştie, după unele izvoare, că vorbea 11 limbi (12 limbi, după alte izvoare) şi noi am înfiinţat o Facultate de Limbi şi Literaturi Străine. Pentru că prin prisma spiritului lui Dimitrie Cantemir am gândit fondarea şi dezvoltarea acestei universităţi, el fiind generator al ideilor Iluminismului în plan european şi naţional, ne-am asumat ca valori luminarea la nivelul minţii omului tânăr. Aceasta este prima menire pe care considerăm că o universitate este obligată s-o realizeze. Kant spunea, făcând apel la gânditorii clasici, „Sapere aude” – „Îndrăzneşte să gândeşti”. Nu poţi să îndrăzneşti să gândeşti dacă nu ai la bază cultură generală temeinică, dacă nu ai lângă tine modele de dascăli, care să-ţi împărtăşească un set de valori proprii în primul rând mentalităţii româneşti, spiritualităţii creştine, pe care noi, prin această universitate, le promovăm la scară naţională şi internaţională ori de câte ori avem ocazia.

Din perspectiva acestei viziuni, cum apreciaţi reuniunea doamnelor managementului academic mondial pe care aţi organizat-o?
Forumul mondial al doamnelor preşedinţi de universităţi are o importanţă covârşitoare, pe care am perceput-o din plin la Bucureşti prin participarea leadership-ului, practic, din toate centrele academice esenţiale în epoca noastră. Reprezentantele acestor focare de cultură generatoare de valori au făcut un schimb de idei deosebit, la care au participat membrii comunităţii noastre de studenţi şi profesori. Am reuşit să promovăm imaginea universităţii, a României, în faţa unei bune părţi a elitei intelectuale mondiale.

Inclusiv ca răspuns faţă de acele opinii care spun că mediul universitar românesc nu are cum să fie competitiv la nivel mondial? Vă preocupă contra-
argumentele?
Noi – conducerea universităţii în primul rând, precum şi membrii comunităţii noastre – ne-am asumat sarcina de a ieşi dincolo de zidurile instituţiei cu ceea ce reprezintă, cu ceea ce înseamnă efortul nostru intelectual de a ne autodepăşi. Concret, organizăm sau participăm la conferinţe internaţionale în toate domeniile cărora prin facultăţile noastre le aparţinem. În 2014, la exact 300 de ani de la momentul în care Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei din Berlin, am avut personal onoarea să dezvelesc bustul lui Cantemir la marea Academie. Mai mult, prin argumentele ştiinţifice rod al cercetărilor de zeci de ani ale cantemirologului Constantin Barbu şi ale zecilor de cantemirologi din lumea întreagă, pe care i-am găzduit cinci ani la rând, am reuşit să-l convingem pe preşedintele Academiei din Berlin că bustul lui Dimitrie Cantemir merită să stea perpetuu lângă bustul lui Leibniz, fondatorul Academiei din Berlin. Acest lucru este meritoriu, pentru că de-a lungul epocilor au devenit membri ai Academiei din Berlin Kant, Einstein, Voltaire – o pleiadă de personalităţi care puteau revendica un loc alături de Leibniz. Simbolic vorbind – după acest demers la care am lucrat împreună cu domnul Constantin Barbu şi cu o echipă de susţinători ai proiectului – am reaşezat spiritualitatea românească la un loc de cinste. Revine tinerei generaţii de intelectuali obligaţia ca, în respectul acestei relegitimări intelectuale şi spirituale, să realizeze conexiunile şi reuşitele profesionale care să consolideze prestigiul dobândit de înaintaşii noştri în epocile lor.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate