Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu: „Prima misiune a unei universităţi trebuie să fie relegitimarea spiritualităţii româneşti în spaţiul european”

Date:

Relevarea de către prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, preşedintele Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în discursul inaugural al Sub-Forumului WWUPF, a identităţii de gândire şi aspiraţii care unesc marile instituţii academice ale lumii, a inspirat dialogul de faţă.

Doamnă preşedinte, ce trăsături definesc vocaţia integratoare a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”?
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a fost fondată în anul 1990, cu profund respect şi ca o închinare adusă domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir. Am apreciat, la acel moment, împreună cu domnul profesor preşedinte al Universităţii noastre, Momcilo Luburici, că primul demers pe care trebuia să şi-l asume lumea universitară din ţara noastră era acela de a relegitima spiritualitatea românească în spaţiul cultural european. Pentru că spiritualitatea Românească – spunea Noica – începe cu Dimitrie Cantemir, am realizat această universitate, imaginându-ne cum şi-ar fi dorit Cantemir, care a nutrit realizarea unei universităţi în epoca sa, să arate un asemenea edificiu de cultură. Cantemir a fost istoric şi noi am înfiinţat o Facultate de Istorie, Cantemir a fost diplomat şi noi am creat o Facultate de Relaţii Economice Internaţionale, Cantemir a fost un mare educator al poporului român şi noi am înfiinţat o Facultate de Ştiinţe ale Educaţiei, despre Cantemir se ştie, după unele izvoare, că vorbea 11 limbi (12 limbi, după alte izvoare) şi noi am înfiinţat o Facultate de Limbi şi Literaturi Străine. Pentru că prin prisma spiritului lui Dimitrie Cantemir am gândit fondarea şi dezvoltarea acestei universităţi, el fiind generator al ideilor Iluminismului în plan european şi naţional, ne-am asumat ca valori luminarea la nivelul minţii omului tânăr. Aceasta este prima menire pe care considerăm că o universitate este obligată s-o realizeze. Kant spunea, făcând apel la gânditorii clasici, „Sapere aude” – „Îndrăzneşte să gândeşti”. Nu poţi să îndrăzneşti să gândeşti dacă nu ai la bază cultură generală temeinică, dacă nu ai lângă tine modele de dascăli, care să-ţi împărtăşească un set de valori proprii în primul rând mentalităţii româneşti, spiritualităţii creştine, pe care noi, prin această universitate, le promovăm la scară naţională şi internaţională ori de câte ori avem ocazia.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate