Fără a avea pretenția dreptului de autor pentru analiză și propunerile UGIR-1903 prezentate, vom prezenta în continuare rezultatul dezbaterilor și concluziile acestora.

Programul anticriză și de restructurare – relansare economică, realizat cu participarea membrilor săi, reflectă problemele reale cu care se confruntă întreprinzătorii și economia reală. Totodată, el prezintă soluțiile propuse de aceștia pentru ca politicile și măsurile care se vor aplica în economie, să stimuleze activitatea agenților economici, să încurajeze investițiile, să contribuie la păstrarea locurilor de muncă și crearea altora noi, la definirea și aplicarea unei strategii naționale de dezvoltare economico-socială a României în perioada 2020 – 2030 și perspectiva 2050. Rezultatul trebuie să conducă la creșterea calității vieții în România.

În SITUAȚIA ACTUALĂ a țării, aflată în plină pandemie de COVID, s-au arătat fără dubii tuturor „vulnerabilitățile României”. Identificarea acestor „vulnerabilități” trebuie să conducă, să determine o reacție, o intervenție promptă a tuturor structurilor politice, economice, sociale pentru a convinge guvernul să adopte modelul de dezvoltare și măsurile necesare rezolvării crizei economice și sanitare dar și perspectiva dezvoltării economice și sociale a României.

Guvernul României a lansat în iulie 2020 Planul Național de Investiții și Relansare Economică, având ca țintă realizarea convergenței cu economiile europene. Planul este bazat pe un model de creștere economică axat pe stimularea și dezvoltarea capitalului autohton și a competitivității companiilor românești, respectiv:

  • investiții în domeniile strategice ale infrastructurii publice
  • transformarea digitală a economiei și a administrației publice
  • pregătirea economiei pentru o nouă revoluție tehnologică
  • tranziția către o economie durabilă

Acest program este lăudabil și ambițios, dar mediul de afaceri și agenții economici au deja experiența celor 30 de ani de promisiuni, programe și nerealizări…
Mediul de afaceri, agenții economici așteaptă măsurile concrete cu termene și responsabilități clare pentru realizarea acestor programe.

Într-o abordare simplă dar validată de istorie, orice program de dezvoltare propus României în opinia UGIR-1903, trebuie să înceapă cu:

  • o inventariere sectorială a tuturor resurselor autohtone (de natură materială, umană, financiară, organizațională, geostrategică etc.) existente AZI – AICI, ÎN ROMÂNIA.
  • o expertiză, un studiu comparat al modului de valorificare a acestor resurse pe plan internațional și orientarea de viitor a acestora.
  • o decizie, o strategie de dezvoltare a sectoarelor de activitate alese ca fiind prioritare în dezvoltarea economico-socială a României.
  • măsuri și programe specifice de dezvoltare accelerată a sectoarelor economice „prioritare”.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament