Ruptura dintre comunitățile umane și natură ne pune în pericol viitorul!

Date:

Provocări climatice, supraexploatare și gestionare haotică ale resurselor naturale, îngrijorare pentru mediu – România nu se poate sustrage. Ca instrument de prevenție, prin Legea nr. 95/2016 și H.G. nr. 997/ 21.12.2016, a fost creată Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Președintele acesteia, Florian Udrea, secretar de stat, ne oferă o caracterizare la obiect.

 

Domnule președinte, de ce o asemenea agenție și de ce acum?
Suntem singura țară a Uniunii Europene cu păduri virgine, peisaje forestiere intacte. Avem peste 40% din efectivele de carnivore mari ale Europei. Deținem 5 din cele 9 regiuni biogeografice, bogăție floristică și faunistică ridicată. Înființarea ANANP nu reprezintă un moft, o bifă politică în dreptul preocupărilor pentru protecția mediului. România adăpostește cele mai valoroase ecosisteme din Europa, pe 1,6 milioane de hectare. Funcțiile generate ale acestor ecosisteme (rezervații științifice, rezervații naturale, parcuri naționale, parcuri naturale, monumente ale naturii) înseamnă VIAŢĂ! Se adaugă Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu 580.000 de hectare. Ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000 (arii naturale protejate de interes european) ocupă 22,68% din suprafața țării. În acest areal, pădurile reprezintă 45% din fondul forestier național. Ariile naturale protejate sunt expresia preocupărilor de conservare a valorilor naturale. Vorbim despre aproape un sfert din teritoriul țării, deci era necesară înființarea unui organism a cărui misiune este să monitorizeze coerent și unitar planul de management al ariilor naturale protejate, să genereze coduri de bună practică și să realizeze baze de date integrate cu speciile de plante și animale protejate, să stabilească criterii de evaluare a acestora; un organism care să armonizeze direcțiile politicilor statului în domeniul protecției biodiversității. Pentru acestea e nevoie de cunoștințe, expertiză, disponibilitate, coordonare.

Cum e de așteptat să fie percepută activitatea ANANP la nivelul unor domenii precum economia, educația, sănătatea?
În activitatea noastră la ANANP, ne-am propus să fim în primul rând civilizați. Știu că sună ciudat! Mulți definesc civilizația doar prin gradul de confort la care omul poate ajunge prin tehnologizare și industrializare. În viziunea noastră, civilizația nu poate exclude Natura! Din acest motiv misiunea noastră e ca bună-
starea economică a cetățenilor să se realizeze în deplină concordanță cu ocrotirea ariilor protejate și cu conservarea biodiversității. Din păcate, la desemnarea ariilor naturale protejate nu s-a ținut seama de gradul de utilizare antropică a resurselor naturale. În perimetrul unor arii protejate sunt zone puternic antropizante preexistente, cum ar fi carierele de exploatare a resurselor minerale și/sau balastierele de pe cursul râurilor. Acestea fac mult rău populațiilor floristice și faunistice din vecinătate și influențează negativ funcțiile ecosistemelor. Omul, ca parte integrantă a ecosistemelor, a fost cumva uitat din grija față de mediu. Amenințarea integrității comunităților biologice, determinată de activități precum vânatul și pescuitul excesive, suprapășunatul, defrișările, de la un anumit nivel poate impune excluderea comunităților umane din perimetrul protejat. Atingerea acestui punct de risc pentru conservarea biodiversității trebuie evitată printr-un management echilibrat între nevoia de dezvoltare economică și obligația de prezervare a patrimoniului natural. Altfel, pentru comunitățile locale care s-au dezvoltat în mod tradițional în mijlocul ariilor protejate există riscul să se simtă amenințate și să respingă orice proiect de protejare a mediului care, evident, conține și anumite măsuri restrictive.

Cum de s-a ajuns aici?
Extinderea intravilanului, braconajul, suprapășunatul, defrișările masive, turismul necontrolat, lipsa de respect față de natură prin poluare cu deșeuri, intervenția excesivă și dăunătoare asupra habitatelor animalelor și păsărilor sălbatice au creat în multe locuri un rău uneori ireversibil. A fost posibil și din cauza lipsei unui management integrat prin administratori, custozi, organisme regionale de gestionare a ariilor naturale protejate. Resursele alocate au fost de multe ori inadecvate, inegale, insuficiente.

ANANP va avea rol reparator?
Exact. Primul pas ar fi să devenim eficienți. Multe dintre ariile naturale protejate declarate există doar pe hârtie, fără un management adecvat. Sunt și arii protejate în perimetrul cărora nu se mai regăsesc acele specii sau elemente pentru care au fost instituite. Toate trebuie puse în ordine. Planurile de management ale administratorilor și custozilor de arii naturale protejate să se bazeze pe activități durabile. Pentru asta trebuie luate în calcul elemente cum ar fi resursele naturale protejate, fauna, flora, rețeaua hidrografică, forma de relief, geodiversitatea, obiceiurile culturale, tradițiile, îndeletnicirile specifice comunităților din interiorul și din proximitatea ariilor naturale protejate.

Concret?
De exemplu, să promovăm un turism inteligent și prietenos cu natura, care să fie în același timp un motor de dezvoltare economică pentru comunitățile umane. Avem în vedere evaluarea infrastructurii turistice în ceea ce privește centrele de vizitare, spațiile de cazare, punctele de belvedere, accesul în ariile protejate (transport, zone de parcare și campare, porți de intrare). E necesară evaluarea pieței potențiale, ceea ce presupune identificarea profilului socio-demografic al vizitatorilor și adaptarea serviciilor la exigențele de confort ale turiștilor, pentru a spori atractivitatea zonelor. Sunt de analizat impactul asupra mediului și efectul asupra calității vieții rezidenților. Toate trebuie să țină seama de tipul și de particularitățile fiecărei arii naturale protejate. Scopul Agenției este menținerea unui standard ridicat de conservare a speciilor de faună și floră sălbatică și satisfacerea nevoilor economice ale comunităților. În niciun caz nu ne limităm la conservarea mediului. Nu putem să excludem omul din preocupările noastre. Omul face parte din natură, este cea mai importantă resursă. La ANANP ne asumăm și un rol educativ. Natura nealterată este baza dezvoltării durabile și menținerea unui mediu sănătos e datoria noastră, a tuturor, față de generațiile viitoare.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate