Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – investiție privată de prim rang pentru educația, cercetarea și economia din țara noastră – a celebrat 30 de ani de existență așezată de la început sub tutela spirituală a ilustrului cărturar și om de stat.

Creație cu valoare de pionierat în 1990, într-un moment de renaștere a fundamentelor democratice și umaniste la nivelul societății românești, instituția academică s-a impus prin ani ca un reper al sistemului de învățământ superior.

Meritul pentru consistența și constanța performanței aparține fondatorilor, prof. univ. dr. Momcilo Luburici, președintele Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, și prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, președintele Senatului Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, precum și profesorilor, cercetătorilor, promoțiilor de studenți care au susținut an de an consistența actului educațional și de formare din universitate.

Mesajul prof. univ. dr. Momcilo Luburici, președinte-fondator al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”

Dragi membri ai comunităţii universităţii noastre, distinşi invitaţi, stimaţi părinţi, Aniversarea fondării universităţii reprezintă, în acelaşi timp, un eveniment de profundă emoţie pentru mine şi de mare bucurie. Emoţie deoarece am aşezat la temelia universităţii întreaga mea existenţă şi bucurie pentru că această creaţie a trecut cu bine proba timpului.
Doresc, în primul rând, să îi mulţumesc Doamnei Preşedinte al Senatului, Profesor universitar doctor Corina Adriana Dumitrescu, pentru că în urmă cu 30 de ani a avut încrederea şi determinarea necesară pentru ca, împreună, să fondăm această universitate.
Perioada celor trei decenii a fost marcată de eforturi deosebite pentru dezvoltarea şi afirmarea universităţii noastre, adesea întâmpinând obstacole de neimaginat pe care am reuşit să le depăşim, în primul rând, datorită credinţei noastre, a fondatorilor, în nobleţea realizării unei universităţi. Un vis care a devenit realitate…
Desigur că se cuvine să apreciez, la ceas aniversar, meritul cadrelor didactice care s-au aflat sau se află în cadrul comunităţii noastre şi care cu atâta dedicaţie au contribuit la formarea absolvenţilor noștri. Felicit, în mod deosebit, cei peste 90.000 de absolvenţi ai studiilor de licenţă şi de master pe care îi regăsim cu cariere profesionale împlinite în domeniile pentru care s-au pregătit. Urez succes tuturor celor 9.000 de studenţi pe calea devenirii lor intelectuale. Mulţumesc tuturor acelora care au crezut şi cred în valoarea universităţii noastre.
„Stări de spirit, asta trebuie dat altora”, afirma Constantin Noica în al său „Jurnal filozofic” şi acesta trebuie să rămână crezul nostru profesional. Tineri educaţi în spiritul demnităţii şi al respectului faţă de sine şi faţă de cei din jurul nostru. Vă doresc tuturor să ne revedem cu bine la aniversarea a patru decenii de la fondarea Universităţii Creştine „DimitrieCantemir”.

Prof. univ. dr. Momcilo Luburici, președinte fondator, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

O școală a respectului și demnității acestei națiuni

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” s-a definit din momentul întemeierii, după cum a subliniat în contextul aniversar prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, drept „o școală a respectului, a demnității acestei națiuni”. Evidențiind cea mai mare împlinire intelectuală reliefată la 30 de ani de performanță instituțională, prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu a apreciat cum se cuvine devenirea celor peste 90.000 de absolvenți formați în decursul acestor ani, simbolizând „un adevărat oraș al spiritului cantemirian”. În perpetuarea actualității acestui spirit, președintele Senatului Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” a accentuat: „Felicităm studenții, absolvenții, părinții, mulțumim prietenilor care au susținut acest proiect universitar. Umanismul cantemirian se va reafirma de acum într-o epocă în care este nevoie mai mult ca oricând de solidaritate. Tot ce putem oferi celor din jur merită dăruit dacă ne dorim o lume mai bună”.

Un pol de excelență al cunoașterii

Rectorul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, prof. univ. dr.
Cristiana Cristureanu, a apreciat că universitatea „a devenit în timp un pol de excelență, s-a adaptat evoluției cunoașterii, s-a dezvoltat și a devenit un punct de referință pe plan național, recunoscut și apreciat la nivel internațional”.

Prof. univ. dr. Marja-Liisa Tenhunen, președinte al Universității Centria din Finlanda, a caracterizat drept un miracol ascensiunea rapidă a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” și a adresat urări de „mult noroc și succes pentru următorii 30 de ani”.

Consiliul Național al Rectorilor, prin președintele său, prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, a conferit Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” Placheta de Onoare și Diploma de Excelență.

Senatul României, odată cu aprecierile formulate de vicepreședintele Titus Corlățean, a acordat Diploma de Excelență și Placheta de Onoare Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” și fondatorilor ei, prof. univ. dr. Momcilo Luburici și prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu.

Mesaje la aniversare
La celebrarea celor 30 de ani de la fondare, au transmis mesaje Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”:

De pe mapamond

Prof. Fernando Léon Garcia, President of the CETYS University, Mexico, President of the International Association of University Presidents (IAUP), Doctor Honoris Causa of the DCCU
Prof. Mortimer Sellers, Regents Professor of the System of Maryland University, USA, President of the International Association for Philosophy of LAW and Social Philosophy (IVR), Doctor Honoris Causa of the DCCU
Prof. Kristin Sobolik, Interim Chancellor of the University of Missouri, St. Louis U.S.A., Doctor Honoris Causa of the DCCU
Prof. Joanne Passaro, President of Metropolitan College of New York, USA
Prof. Kari Ristimaki, President of the CENTRIA University of Applied Sciences, Finland
Prof. Andrea McAleenan, Fresno Pacific University, USA
Prof. Efstratia Oktapoda, Université de Paris, Sorbonne, France
Prof. Sophie Rochefort Guillouet, Université de Rouen, France
Prof. Frank S. Ravitch, Michigan State University, USA
Prof. Marian Gh. Simion, Harvard Divinity School, President & CEO, Institute for Peace Studies in Eastern Christianity
Prof. Dwight Watson, Chancellor, University of Wisconsin, Whitewater, USA
Prof. Han Fangxi, President Qingdao Binhai University, China
Prof. Lynn Rhodes, President ISCSC, USA
Prof. Xiaotian Zhang, Vice Rector, Estonian Business School, Rector EBS Helsinki Finland
Prof. Okhwa Lee, Chunguk National University, South Korea
Prof. Susanne Hochreiter, Chairperson Equal Opportunity Working Party University of Vienna, Austria
Prof. Celestino Fernández, University of Arizona, USA
Dr. Harbeen Arora, Founder and Global Chairperson, ALL Ladies League (ALL) & Women Economic Forum (WEF), Founder & National President, Women’s Indian Chamber of Commerce and Industry (WICCI)

Din țară

Monica Cristina Anisie, ministru,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Prof. dr. Doina Dimulescu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Prof. Corneliu-Andy Puşcă, rector,
Universitatea „Danubius” din Galați
Prof. Paul Negruț, rector, Universitatea „Emanuel” din Oradea

©Foto UCDC

DISTRIBUIȚI