Curtea de Conturi a transmis Parlamentului rapoartele publice anuale

Date:

Curtea de Conturi a înaintat Parlamentului Raportul public pe anul 2021 și Raportul de activitate pe anul 2022, după aprobarea acestora de Plenul instituției.

În contextul activității specifice, în anul 2022 Curtea de Conturi a verificat 2168 de entități. Majoritatea misiunilor derulate conform programului de activitate s-au axat pe auditul financiar (1512), urmate de auditul de conformitate (442) și de cel al performanței (32). Au fost efectuate 5588 de misiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor (follow-up) și peste 300 de acțiuni de documentare.

Valoarea prejudiciilor constatate de auditorii publici externi a fost de 1,75 miliarde de lei, iar abaterile financiar-contabile au atins nivelul de 53,4 miliarde de lei.

Pentru prejudiciile identificate și consemnate în actele de audit aferente anului financiar 2021 și anilor anteriori, Curtea a formulat 103 sesizări, la propunerea departamentelor și a camerelor de conturi. Din totalul sesizărilor penale, 76 au vizat neîndeplinirea măsurilor dispuse, iar 27 au fost formulate în cazul existenței unor indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală.

În cel de al doilea an pandemic (2021), cheltuielile de la bugetul de stat au fost de peste 284 de miliarde de lei, mai mult de un sfert din această sumă (26,4%) îndreptându-se către Sănătate și Muncă/Protecție socială. De altfel, cele două domenii au înregistrat, cumulat, 87% din cheltuielile de 5,73 de miliarde de lei efectuate din bugetul de stat pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Sectorul Apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție a însumat o cincime din cheltuielile statului în exercițiul financiar 2021 (20%).

Raportul public pe anul 2021 prezintă principalele rezultate ale misiunilor de audit public extern efectuate pe parcursul anului trecut. Pentru al doilea an consecutiv, raportul conține elemente de structură și abordare sintetizate, care permit ca informațiile referitoare la rezultatele auditului să fie mai ușor accesibile părților interesate, factorilor de decizie și publicului larg. Entitățile verificate din administrația publică centrală au fost tratate în cadrul domeniilor de activitate a căror expunere urmează, în linii mari, configurația stabilită de unitatea de coordonare a strategiilor din cadrul Executivului. Un capitol distinct vizează activitatea derulată de camerele de conturi județene la autoritățile din administrația publică locală.

Curtea de Conturi a României a făcut pași importanți în sensul adecvării activității și a procedurilor sale la standardele auditului modern, iar activitatea de raportare a cunoscut, de asemenea, o transformare semnificativă. În acest sens, planificarea misiunilor de audit efectuate la ordonatorii principali de credite din administrația publică centrală a avut la bază analiza de risc care a conferit activității un plus de semnificație și de calitate. Alături de consultanți externi cu experiență și de experți ai Băncii Mondiale, Curtea a elaborat și testat, în cadrul a trei misiuni pilot, noul Manual de audit financiar, elaborat în conformitate cu standardele INTOSAI (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit). Pe baza noului mod de abordare a auditului financiar au fost instruiți 900 de auditori publici externi.

„Ne străduim ca acțiunile pe care le desfășurăm să aibă relevanța așteptată de instituții și de cetățeni, să ofere un sprijin real și consistent în administrarea eficientă a banului public, contribuind astfel la schimbarea în bine a societății românești”, a declarat Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi.

 

Pe pagina de internet a instituției, www.curteadeconturi.ro, au fost postate: Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2021, Raportul public al Autorității de Audit pe anul 2021, Raportul de activitate pe anul 2022 și Rapoartele referitoare la finanțele publice locale pe anul 2021.

 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Mihai Daraban: Consiliul de afaceri România – EAU își va începe activitatea în scurt timp 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României...

Politică şi politicianism în procesul integrării europene a României 

| de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române 

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în Belgia

DIGI a făcut încă un pas în procesul de...

Finanțare, sustenabilitate, tehnologie: comandamentele FoodIntelForum AQUA Carpatica pentru tot anul

Timpul trece iar ecourile puternice ale FoodIntelForum AQUA Carpatica, ediția...