FORUMUL ECONOMIC NAȚIONAL – MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. ROMÂNIA-ORIZONT 2040

Date:

Asociația pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES), Academia de Studii Economice-București (ASE), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) au plăcerea să va invite la:

FORUMUL ECONOMIC NAȚIONAL„MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. ROMÂNIA-ORIZONT 2040”,  în data de 23 IUNIE 2022 în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, între orele 9:30-16:00.

„Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040” este un DEMERS științific desfășurat pe parcursul a 22 dezbateri în perioada 2017 (la împlinirea a 10 ani de la intrarea României în UE) și februarie 2020 (debutul pandemiei de COVID-19).

„Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040” urmărește să definească, pentru prezent și viitor, coordonatele principale ale construirii unei economii naționale românești, ca o economie bazată pe potențialul real uman, material, natural, mineral și financiar al României. O economie bazată pe cunoaștere, pe cercetare și inovare, în concordanță cu interesul național, dar puternic deschisă și ancorată economiei UE și economiei mondiale, ținând seama de noile redefiniri și schimbări esențiale la nivel european și mondial, schimbări fundamentale determinate de pandemia de COVID-19, de situațiile conflictuale și de reconsiderarea globalizării. România trebuie să fie în pas cu evoluțiile actuale și viitoare din lume.

În contextul actualizării concluziilor demersului realizat de-a lungul celor 22 de dezbateri,  se va organiza pe 23 iunie 2022, la Academia de Studii Economice din București , sala Aula Magna, un forum economic național „MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. ROMÂNIA-ORIZONT 2040” cu peste 200 de participanți și cu invitați de seamă: Președintele României, Președinții camerelor Parlamentului, Primul Ministru, miniștrii economiei, antreprenoriatului și turismului, finanțelor, agriculturii și dezvoltării rurale, muncii și solidarității sociale, dezvoltării teritoriale, mediului apelor și pădurilor, cercetării, inovării și digitalizării, investițiilor și proiectelor europene, educației, sănătății, DDDR, comisarul pentru Economie de la Comisia Europeană, contribuitorii la cartea: „SĂ GÂNDIM DINCOLO DE AZI. MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. ROMÂNIA-ORIZONT 2040”, partenerii și  vorbitorii de la dezbaterile organizate în perioada 2017-2020, conducătorii unor  agenții centrale, secretarii de stat din principalele ministere, președinții consiliilor județene, membri ai ASPES, ai AGER și ai AFER,rereprezentați ai tinerei generații, elevilor și studenților.

PARTENERI ȘI SPONSORI: Banca Transilvania, Deleanu Attorneys at Law, Elsaco, Computerland, BCR, AJ Renewables, ecoHORNET

PARTENERI INSTITUŢIONALI:  Academia de Științe Agricole şi Silvice (ASAS), Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Consiliul Tineretului Român (CTR), Consiliul Naţional al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunea Studenților din România (USR)

CU SPRIJINUL: Academiei Române și Băncii Naționale a României (BNR).

PARTENERI MEDIA: ProfitNews, Economistul, Club Economic, Financial Intelligence, The Diplomat-Bucharest.

AGENDA

09:00- 09:30   Înregistrare & Welcome Coffee 

9:30-12:30   SESIUNE PLENARĂ

ALOCUȚIUNI SESIUNEA PLENARĂ

NICOLAE ISTUDOR – Rector al ASE Bucuresti- Cuvânt de deschidere
MIRCEA ABRUDEAN – Sef Cancelarie –Mesajul Primului-ministru al Guvernului României
FLORIN SPĂTARU – Ministrul economiei
MIRCEA COȘEA –Prof. univ. dr. analist economic, membru ASPES
NICOLAE ISTUDOR –  Prof.univ.dr. – Rector al ASE București
MIHAI DARABAN – Președinte al CCIR, vicepreședinte  ASPES
VALENTIN LAZEA – Economist Șef BNR
FLORIN  JIANU – Președinte CNIPMMR
ANDREI RĂDULESCU– Director Banca Transilvania
GABRIEL CARNARIU – Președintele Consiliului Tineretului din România

12:30-13:30   Pauză de prânz

13:30- 16:00   SECȚIUNI

MANAGEMENT GUVERNAMENTAL SUPLU ȘI EFICIENT; PROGNOZE ȘI PLANIFICARE; DESCENTRALIZARE ȘI O NOUA ORGANIZARE  ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ROMÂNIEISala Aula Magna

Raportori: CONSTANTIN BOȘTINĂ,  LÁSZLÓ BORBÉLY,  CRISTIAN SOCOL,  MARIUS CONSTANTIN PROFIROIU.

POTENȚIALUL REAL  DE RESURSE ALE ROMÂNIEI – VALORIFICARE ÎN INTERES NAȚIONAL. INDEPENDENȚA ȘI SECURITATEA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI Sala 0039

Raportori: LUMINIȚA CHIVU, IULIAN IANCU,  ARTUR STRATAN.

INDUSTRII ALE VIITORULUI ÎN ROMÂNIA –  Sala 0218

Raportori: CONSTANTIN  ANGHELACHE, MIRCEA COȘEA, CONSTANTIN SAVU.

RELANSAREA ȘI FORTIFICAREA SECTORULUI IMM-URILORSala 0233

Raportori: OVIDIU NICOLESCU,   FLORIN JIANU, MARIN DINU,  IONUȚ POPA.

DIGITALIZAREA, NEVOIE STRINGENTĂ A VIITORULUI ROMÂNIEIsala 0232

Raportori: NICOLAE BADEA, Acad. IOAN DUMITRACHE,  SERGIU ILIESCU, FLORIN TALPEȘ,

INDEPENDENTA ȘI SECURITATEA AGRO-ALIMENTARĂ. ROMÂNIA-ORIZONT 2040  – Sala Virgil Madgearu

Raportori: NICOLAE ISTUDOR,  VALERIU TABĂRĂ,  ADRIAN IZVORANU.

ECONOMIA ȘI VIAȚA SOCIALĂ ÎN ZONA MONTANĂ.
ROMÂNIA-ORIZONT 2040Sala 0328

Raportori: RADU REY,  OTILIA MANTA, MIRELA  STOIAN .

CREȘTEREA DEMOGRAFICĂ ȘI STABILIZAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIASala 0333

Raportori: VASILE GHEȚĂU,  DAN DUMITRESCU.

TURISM ȘI SERVICII BALNEARE ÎN ROMÂNIA  – Sala 0426

Raportori: DRAGOȘ ANASTASIU,  GABRIELA TIGU,  ION ANTONESCU.

ECOSISTEM DE EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI INOVARE ÎN ROMÂNIA-ORIZONT 2040Sala 0427

Raportori: ADRIAN CURAJ,  ALINA DIMA.

PROBLEMATICA ACTUALĂ ȘI PREVIZIUNI PENTRU SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA  – Sala 0428

Raportori: LÁSZLÓ ATTILA, VASILE CEPOI, ALEXANDRU BADEA, CRISTINA DRĂGOI

PACTUL VERDE  PENTRU EUROPA. GESTIUNEA APEI ÎN ROMÂNIASala 0429

Raportori: MIRCEA DUŢU,   VALERIU IFTIME,  CRISTIAN TEODOR.

FINANȚAREA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI. RESURSE  ALE PIEȚELOR FINANCIARE, BANCARE ȘI NEBANCARE ROMÂNEȘTI. BUGETARE MULTIANUALĂSala 0430

Raportori: LEONARDO BADEA,  DRAGOȘ STOICA, MIRCEA URSACHE
ADRIAN MITROI, CĂTĂLIN RĂZVAN DOBREA,CORNELIU BÂRNEA

REPOZIȚIONAREA PARTENERIATULUI ECONOMIC AL ROMÂNIEI ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL. SPAȚIU ECONOMIC COMUN: ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVASala 0226

Raportori: DUMITRU MIRON,  MIHAI DARABAN

ROMANIA-ORIZONT 2040, ÎN VIZIUNEA TINERETULUI, ELEVILOR ȘI STUDENȚILORSala 0502

Raportori: GABRIEL CARNARIU – Președintele Consiliului Tineretului din România,
ROBERT AVRAM – Președintele Consiliului Elevilor,
HORIA ȘERBAN ONIȚA – Președintele ANOSR,
INA NIMERENCO – Președinte Uniunea Studenților din România.

_________________

Dezbaterile din cadrul Forumului Economic Național vor avea ca suport Cartea „Să gândim mai departe de azi. Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040”. Aceasta este oferită ca reper decidenților politici asupra drumului pe care România îl deschide generațiilor care vin. „Să gândim mai departe de azi. Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040” propune ca abordare și premise cunoașterea obiectivă, informație, studiu, cercetare, condiții pentru transpunere în realitate, stăpânire a unor domenii datorată științei de carte și exercitării practice. Este utilă ca resursă documentară și de idei, adresată politicienilor din diverse domenii, cât și profesionaliștilor și publicului interesat de analiză și argumentație sub semnul relevanței echilibrate. 

 

1 COMENTARIU

  1. […] Asociația pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES), Academia de Studii Economice-București (ASE), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) au plăcerea să va invite la: „Forumul Economic Național–Modelul Economic Românesc în Uniunea Europeană. România–Orizont 2040” în data de 23 iunie 2022 în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, între orele 9h30-16h00. […]

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Abonamentele Netflix bazate pe reclame sunt profitabile

Netflix este incontestabil numărul unu în sectorul divertismentului. Cele...

Consiliul Național al IMM susține orientările politice ale Ursulei von der Leyen

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din...