România în proceduri de infringement și în domeniul energiei și climei

Date:

Comisia Europeană solicită CROAȚIEI, UNGARIEI și ROMÂNIEI să prezinte rapoarte referitoare la obiectivele lor naționale pentru 2020 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică

Comisia Europeană a decis pe 26 ianuarie, să trimită o scrisoare de punere în întârziere Croației [INFR(2022)2164] pentru că nu a prezentat, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, un raport complet cu privire la îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficiența energetică și ponderea energiei din surse regenerabile. De asemenea, Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Ungariei [INFR(2022)2165] și României [INFR(2022)2166] pentru că nu au prezentat un raport complet, în cadrul guvernanței uniunii energetice și a acțiunilor climatice, cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor de eficiență energetică pentru 2020. Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice stabilește cerința ca statele membre să prezinte Comisiei, până la 30 aprilie 2022, un raport cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor de eficiență energetică pentru 2020, stabilite în Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică. Regulamentul privind guvernanța mai prevede ca, până la același termen, statele membre să raporteze despre obiectivele lor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2020, astfel cum se prevede în Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Cele trei state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Eficiență energetică: Comisia solicită POLONIEI și ROMÂNIEI
să notifice evaluările lor cuprinzătoare
privind cogenerarea de înaltă eficiență

Comisia a decis astăzi, 26 ianuarie, să trimită scrisori de punere în întârziere Poloniei [INFR(2022)2163] și României [INFR(2022)2161], prin care solicită statelor membre să respecte Directiva privind eficiența energetică [Directiva 2012/27/UE]. În special, statele membre ar trebui să dezvolte o infrastructură eficientă de încălzire și răcire și/sau să permită dezvoltarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea încălzirii și răcirii din căldura reziduală și din surse regenerabile de energie. Statele membre trebuie să efectueze și să prezinte Comisiei o evaluare cuprinzătoare a potențialului de aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a încălzirii centralizate eficiente. Evaluarea cuprinzătoare trebuie actualizată o dată la cinci ani și notificată Comisiei. Până în prezent, Polonia și România nu au comunicat o evaluare actualizată până la termenul de 31 decembrie 2020. Cele două state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate