10 teme pentru 10 ani. următorii 10 ani!

Date:

Referitor la integrarea economică a României, prof. univ. Vasile Pușcaș, fostul negociator șef al aderării la Uniunea Europeană a expus 10 teme principale care trebuie tratate din perspectiva procesului decizional statal național, a celei a administrației regionale și locale, a structurilor de piață și a managementului de companii:
1. Reinstalarea criteriilor de bază ale economiei de piață funcționale concomitent cu o codificare și aplicare eficientă a politicilor economice, financiare și sociale care să ducă la creșterea convergenței reale și la dezvoltarea durabilă a societății românești.
2. Reevaluarea și eficientizarea infrastructurii de piață, în special referitor la instituțiile care reglementează relațiile de piață, și la concepțiile și metodele de operare ale pieței unice care ar trebui și pot să deschidă noi oportunități companiilor, firmelor mici și mijlocii din România.
3. Elaborarea de strategii, politici și programe care să accelereze integrarea economică

pentru a ne înscrie pe traiectoria convergenței și competitivității. E nevoie de competitivitate societală, nu numai competitivitate economică.
4. O politică sănătoasă în domeniul integrării economice presupune nu doar integrare corporativă, ci mai ales susținerea unor campioni naționali și chiar a unor campioni europeni.
5. O preocupare pentru integrarea de piață care să pună la bază concurența efectivă și potențială, care să asigure prețuri mai reduse pentru produse și servicii similare, o creștere a diversității și calității ofertei, un impuls pentru îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea zonei în care ne integrăm.
6. Revizuirea și revigorarea organizațiilor, ale structurilor de piață locale, regionale și naționale, care, printr-o continuă și eficientă cooperare cu organizațiile de piață europene, pot să se implice în negocierile de piață europeană și națională, să fie actori reali ai formulării deciziilor în procesele decizionale europene, nu doar naționale.
7. Pentru atragerea investițiilor străine directe, trebuie să ne îndreptăm spre o abordare orientată net spre afaceri care să ia în considerare aspectele de proprietate, locație și internalizare.
8. Curajul de a participa convingător la elaborarea politicilor europene ale uniunii economice și monetare prin avansarea unor perspective noi și prin consolidarea dinamicii macro și microeconomice.
9. Recenta criză economică internațională a arătat clar că parteneriatul public-privat va putea eficientiza mai mult politicile investiționale și va scădea nivelul riscurilor, dacă va fi practicat în contextul integrării economice paneuropene.
10. Instituirea unui parteneriat solid guvern – autorități locale – regionale – mediu de afaceri, care ar aduce avantaje substanțiale actorilor menționați și prin aplicarea unor politici sociale și de distribuire echitabile a veniturilor nou create s-ar evolua spre o dezvoltare sănătoasă și eficientă a capitalului uman și competitivitate societală.

 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Universitatea Româno-Americană: parteneriat cu mediul de afaceri și o nouă metodă de admitere

Universitatea Româno-Americană continuă să se distingă prin angajamentul său...