Absolventul antreprenor, obiectiv de politică educațională

Date:

Educația și pregătirea în legătură cu cerințele economiei pot fi considerate ca dominante în Programul de guvernare 2017-2020, din moment ce un obiectiv important în acest sens apare scris de două ori într-o enumerare de măsuri, la distanță de câteva pagini: „3. Programe de antreprenoriat de la școala primară până la universități. Extinderea educației antreprenoriale de la școlile vocaționale și tehnologice la toate școlile din România” (p. 59) și „6. (…)Formarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în învățământul preuniversitar și universitar” (p. 63).

Obiectivul educațional este chiar imperativ: „pentru elevii care aleg filiera vocațională sau pe cea tehnologică, deschiderea unor microîntreprinderi (afaceri de familie etc.), start-up etc. trebuie să fie principala opțiune”.

Observația de făcut imediat este că, în momentul de față, Legea educației naționale (Legea 1/ 2011) enunță ca făcând parte din învățământul liceal „(…) b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului; c) filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic”, or microîntreprinderi, afaceri de familie și start-up de profil militar sau teologic sunt greu de prefigurat.

Probabil că programul de guvernare vizează accepția din articolul următor al Legii 1/ 2011, în care tehnic și vocațional are sensul de învățământ profesional: „învățământul liceal tehnologic și vocațional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică sau vocațională, pentru calificări din Registrul național al calificărilor”. Inclusiv pentru coerența termenilor, asumata modificare a Legii educației naționale „până cel târziu la 1 ianuarie 2018” este de apreciat.

Incubatoare de idei pentru oameni de afaceri și studenți

Deocamdată, se remarcă în Programul de guvernare 2017-2020 susținerea pe mai multe căi a formării viitorilor antreprenori prin conlucrare cu exponenți actuali ai antreprenoriatului. Va fi creat un registru național al mentorilor antreprenori, adică o bază de date pentru o rețea de voluntari din mediul de business care să ofere asistență pentru profesorii care predau educație antreprenorială, să aibă discuții cu elevii, să-i angreneze în jocuri de rol, concursuri antreprenoriale etc. Pentru învățământul superior, vor fi înființate societăți antreprenoriale ca niște incubatoare de idei, din care să facă parte studenți, profesori, oameni de afaceri.

Finanțări nerambursabile pentru lucrări de licență

Se anunță stimularea abordării în lucrări de licență a unor subiecte cu aplicabilitate practică prin finanțări nerambursabile dintr-un fond constituit anual la nivel național. Condiția inițială pentru candidatură este ca lucrarea să fie însoțită de un plan de afaceri. Va exista un juriu național de selecție. Finanțarea va fi integrală sau parțială, caz în care banii primiți vor putea fi folosiți pentru atragere de fonduri europene sau de
investitori privați. Bugetul estimat pentru întreaga perioadă 2017-2020 este de 20 milioane euro.

Proiecte subcontractate de studenți de la agenți economici

Studenți aflați în etapa de mijloc a studiilor vor putea să subcontracteze proiecte de lucru de la agenți economici. Pentru aceasta, va exista o platformă națională, agenții interesați vor depune acolo descrierile proiectelor pe care le doresc executate și cerințele aferente; studenții vor putea răspunde prin planuri de implementare și documentație. Vor avea loc întâlniri pentru selectarea grupurilor de lucru, „iar procedura de lucru în continuare va fi exact în spiritul interacțiunilor din mediul antreprenorial real”.

50 milioane euro pentru școala profesională

La nivel preuniversitar, actualul program de guvernare actualizează „revalorizarea învățământului profesional și tehnic”, aducând ca noutate „flexibilizarea sistemului – mai multe opțiuni de formare profesională pentru elevi, diferite tipuri de certificări care să asigure acces pe piața muncii și să asigure continuarea studiilor la niveluri superioare de calificare”. Este estimată alocarea a 50 milioane euro pentru „reînființarea/modernizarea atelierelor școală pentru învățământul profesional și cel tehnologic”.

Angajatori și absolvenți care se caută reciproc

În sprijinul angajatorilor și absolvenților de învățământ profesional care se caută reciproc și de multe ori nu știu unii de alții, a pornit un proiect pilot aplicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov, în colaborare cu Ascedo International. În esență, este vorba despre aducere împreună, informare și cunoaștere, sintetizează prof. Stelian Fedorca, inspector școlar general adjunct al Capitalei, semnalând că studiul întreprins la începutul proiectului arată că sunt elevi potențial doritori să meargă la școli profesionale, dar care nici nu au auzit de unele meserii. Ca urmare, ideea strategică este să fie identificate „care sunt domeniile, care sunt calificările, care sunt școlile cel mai bine pregătite pentru a absorbi pregătirea profesională, încât în București-Ilfov să nu mai fie dispersată. Încercăm să concentrăm calificările astfel încât și agenților economici să le fie mai ușor”. În același spirit, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț bucureștene, apreciază că astfel se va cunoaște cerința reală de pe piața muncii, iar beneficiul va fi și pentru absolvenți, și pentru angajatori.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

PORR România – partener principal în cadrul EBcon 2024, prima conferința internațională de Employer Branding din România  

EBcon, prima conferinţă internaţională de Employer Branding din România,...

SeedBlink devine o platformă all-in-one pentru investiții și equity management, transformând deținerea de acțiuni în sectorul tehnologic european

SeedBlink, companie specializată în investiții în domeniul tehnologic european,...

Clifford Chance Badea a asistat Premier Energy la listarea pe Bursa de Valori București, o tranzacție de aproape 700 milioane lei 

O echipă multijurisdicțională de avocați Clifford Chance din București,...