BRUA – un proiect național pentru securitate energetică

Date:

Operatorul român de transport al gazelor naturale SNTGN Transgaz SA a parafat, în luna septembrie, acordul privind accesarea grantului în valoare de 179 milioane euro, parte a Mecanismului Conectarea Europei, prin care se vor derula lucrările de pe teritoriul României la gazoductul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA). Evenimentul a avut loc în cadrul reuniunii Grupului pentru conectarea reţelelor de gaze naturale din Europa Centrală şi de Sud-Est (CESEC), organizat la Budapesta, iar semnarea Contractului de finanțare CEF (Connecting Europe Facility) de către Dirk Beckers, director executiv INEA (The Innovation and Networks Executive Agency), Ion Sterian, președinte al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și Petru Ion Văduva, director general al SNTGN Transgaz SA, s-a efectuat în prezența vice-președintelui Comisiei Europene împuternicit cu Uniunea Energetică Maroš Šefčovič, a comisarului pentru Energie și Schimbări Climatice Miguel Arias Cañete și Victor Grigorescu, ministrul Energiei din România. Datorită susținerii financiare din partea UE, Transgaz  va avea posibilitatea să consolideze până în anul 2020 o parte importantă a sistemului de transport gaze naturale din România, în beneficiul securității în aprovizionarea cu gaze a României și a regiunii.

figura-1

Susţinut de Guvernul României, BRUA este un proiect strategic pentru ţară şi regiune, contribuind la dezvoltarea economică a României prin relansarea industriei sectoriale pe orizontală. Se estimează că acest proiect  va permite crearea a cca.4000-5000 locuri de muncă pe durata execuţiei, respectiv cca. 300-400 locuri de muncă pe durată nedeterminată.

Proiectul BRUA presupune construirea unui nou coridor de transport gazifer care va tranzita teritoriul României şi va atrage pe piaţa românească şi europeană noi resurse de gaze. Cu acelaşi prilej, SNTGN Transgaz SA a agreat cu operatorii de transport din Ucraina, Bulgaria şi Grecia aprofundarea cooperării pentru asigurarea unui flux bidirecţional şi neîntrerupt de gaze naturale prin conducta Trans-Balcanică şi a semnat, împreună cu operatorii din Grecia, Bulgaria şi Ungaria, o declaraţie privind dezvoltarea viitoare a Coridorului Vertical. Accesarea fondurilor europene pentru acest proiect confirmă importanţa europeană a proiectului BRUA şi consolidează profilul energetic al României. De asemenea, realizarea acestui proiect pe teritoriul României va dinamiza sectorul construcţiei de infrastructuri energetice, va asigura crearea de noi locuri de muncă pentru lucrările de execuţie şi pentru exploatare. În perspectivă, noua infrastructură va fi conectată la posibilele noi surse de gaze din Marea Neagră. Potrivit Agerpres, ministrul român al Energiei a reconfirmat, alături de omologii din Grecia, Bulgaria şi Ungaria, susţinerea pentru constituirea Coridorului Vertical de gaze naturale, o iniţiativă ce vizează conectarea proiectelor din regiune în vederea creării unui coridor integrat de transport gaze naturale pe direcţia Nord-Sud. De asemenea, ministrul Victor Grigorescu a subliniat importanţa consolidării cooperării din cadrul CESEC cu statele din Comunitatea Energiei, în mod special, pentru dezvoltarea proiectelor energetice de interconectare cu Republica Moldova.

Realizarea infrastructurii BRUA va ridica nivelul de securitate energetică a României prin asigurarea, în perspectivă, a accesului la surse şi trasee diversificate pentru aprovizionarea cu gaze şi a interconectării la piaţa energetică regională şi europeană. De asemenea, realizarea acestei infrastructuri va deschide noi oportunităţi pentru implicarea furnizorilor de echipamente şi servicii energetice din România şi din restul Europei şi va asigura crearea de noi locuri de muncă pentru lucrările de execuţie şi pentru exploatare pe teritoriul României. În perspectivă, noua infrastructură va fi conectată la posibilele noi surse de gaze din Marea Neagră, se arată într-un comunicat al Guvernului, citat de Agerpres.

 Obiectivele proiectului BRUA

 • diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a țărilor europene;
 • transportul spre pieţele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică;
 • asigurarea pe direcţia Bulgaria a unei capacităţi de transport de 1,5 miliarde m3/an gaze naturale;
 • dezvoltarea în Faza 1 a unei capacități de transport pe direcția Ungaria de 1.75 miliarde m3/an;
 • dezvoltarea în Faza 2 a unei capacități de transport pe direcția Ungaria de 4.4 miliarde m3/an;
 • securitatea alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze.

Acordul este rezultatul demersurilor intense din ultimii ani pentru poziţionarea cât mai avantajoasă a proiectelor energetice propuse de companii româneşti pe lista obiectivelor strategice prioritare ale Uniunii Europene, pentru a primi sprijin financiar. Secţiunea din România a coridorului de transport al gazelor BRUA a fost selectată în competiţia din cadrul formatului regional CESEC ca fiind o prioritate europeană, contribuind la procesul de integrare a pieţei, respectiv la încurajarea competitivităţii şi la consolidarea siguranţei în aprovizionare a UE.

tevi-gaze

Având în vedere trendul ascendent al dependenței Uniunii Europene de importuri de gaze naturale, pe fondul creșterii constante a cererii, precum și al scăderii producției interne, asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale reprezintă o necesitate. Ținând cont de perspectiva materializării unor noi proiecte care vizează diversificarea rutelor de transport gaze naturale din Regiunea Mării Caspice înspre Europa Centrală, precum și a unor noi surse de gaze naturale în perimetrele off-shore din Marea Neagră, Transgaz va realiza un nou coridor de transport gaze naturale care să asigure valorificarea volumelor de gaze naturale aferente acestor surse pe piața românească și europeană și posibilitatea curgerii fizice bidirecționale permanente pe interconectările cu Bulgaria și Ungaria. Proiectul BRUA („Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”) constă în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podișor cu Stația de Măsurare Gaze Horia pe direcția Podişor – Corbu – Hurezani – Haţeg – Recaş – Horia.

Conducta în lungime de aproximativ 528 km va avea un diametru de 32, iar presiunea de proiectare este de 63 bar. Această conductă de transport va permite în viitor interconectarea cu conductele care vor avea ca surse potențiale de alimentare gazele lichefiate de la țărmul Mării Negre (Proiectul AGRI) și gazele din Marea Neagră.

În conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, lăţimea culoarului de lucru pentru montajul conductei este de 21 m în terenuri agricole, păşune, fânaţ şi terenuri neproductive, iar pentru zonele de vii, livezi, păduri, culoarul de lucru este de 14 m.

Suprafața totală de teren care va fi ocupată cu lucrările pentru construirea obiectivului de investiții este de aproximativ 1.039 ha, din care suprafaţa de teren ocupată temporar este de  aproximativ 1.025 ha, iar suprafața de teren ocupată definitiv este de aproximativ 14 ha.

De-a lungul traseului, pe cele 11 județe, conducta de transport gaze traversează următoarele obstacole: căi de acces (drumurile naţionale DN, drumurile judeţene DJ, drumurile comunale DC, linii de cale ferată CF), ape cadastrate şi ape necadastrate, văi şi canale, conducte de petrol, gaze, apă, rețele de telecomunicații (fibră optică), precum și zone împădurite.

 BRUA pe teritoriul României are două faze

Faza 1:

 • Conductă de transport gaze naturale Podișor – Recaș în lungime de aprox. 478 km;
 • SCG Podișor, SCG Bibești și SCG Jupa, fiecare stație fiind echipată cu câte două agregate de comprimare (unul în funcțiune şi unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecţional de gaze.

Faza 2:

 • Conductă de transport gaze naturale Recaș – SMG Horia în lungime de aproximativ 50 km;
 • Amplificare SCG Podișor, SCG Bibești și SCG Jupa, fiecare stație fiind echipată cu încă un agregat de comprimare.

Traseul conductei 

Traseul conductei urmează în general direcția SE-V și va traversa teritoriul județelor Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin,Timiș și Arad.

Pe acest traseu se vor amplasa trei stații de comprimare gaze naturale, după cum urmează:

 • Stația de Comprimare Gaze (SCG) Podișor: în zona nodului tehnologic (NT) Podișor (jud. Giurgiu);
 • Stația de Comprimare Gaze (SCG) Bibești: în zona nodului tehnologic (NT) Hurezani (jud. Gorj);
 • Stația de Comprimare Gaze (SCG) Jupa: în zona localității Zăgujeni (jud. Caraș-Severin).

De asemenea, de-a lungul traseului conductei se vor amplasa 43 robinete de secționare, precum și 20 stații de protecție catodică.Proiectul BRUA (împărţit pe două faze conform recomandării CESEC) se regăseşte pe lista actualizată a proiectelor de interes comun adoptată de Comisia Europeană în noiembrie 2015 şi face totodată parte din planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 2014-2023  aprobat de ANRE.

Daniel Apostol
Daniel Apostol
Daniel Apostol, jurnalist, MBA, este director editorial al revistei ECONOMISTUL, director editorial al cotidianului „Jurnalul”, director editorial al „ClubEconomic.ro”. A fost realizatorul Jurnalului de Economie la A3, director editorial, jurnalist senior și gazdă a seriei ProfitLive de pe ProfitTV.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Mihai Daraban: Consiliul de afaceri România – EAU își va începe activitatea în scurt timp 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României...

Politică şi politicianism în procesul integrării europene a României 

| de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române 

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în Belgia

DIGI a făcut încă un pas în procesul de...

Finanțare, sustenabilitate, tehnologie: comandamentele FoodIntelForum AQUA Carpatica pentru tot anul

Timpul trece iar ecourile puternice ale FoodIntelForum AQUA Carpatica, ediția...