„Economia și viața socială în zona montană a României. Prezent și Viitor – Orizont 2040”

Date:

Rezultatul dezbaterii „Zona montană – segment strategic major în ansamblul economico-social-cultural al României” (15.XI.2019 – sediul BNR)

 • De ce este necesar un model adaptat condițiilor specifice zonei montane din România? Ce tip de economie agro-rurală montană este de dorit la Orizont 2040? Cum poate fi stopată/atenuată depopularea satelor de munte?
 • Rolul STATULUI, al sectorului privat și mediului științific în realizarea modelului economic dorit în zona montană, bazat pe calitatea „produsului montan” și un sistem asociativ cooperatist agro-montan, calitatea mediului, turism, mici industrii, echilibrul agro-forestier și un concept educațional adaptat realităților montane.

Așteptări: Formularea unui concept integrat, economico-social-cultural, necesar construirii unei viziuni coerente de evoluție.

Analizele, argumentele și ideile inovatoare prezentate reprezintă rezultatele a 30 de ani de eforturi instituționale, legislative și experimentale, a numeroase realizări „pilot” și a cca 300 de lucrări științifice prezentate public și publicate, dintre care peste 100 în cele 15 conferințe naționale la nivel academic și interacademic (1991-2019).

CONSIDERENTE GENERALE

 • Zona montană a României este unul dintre cei mai mari masivi montani ai Europei, fiind munți populați, cu tradiții ecomico-culturale multiseculare, valoroase, ocupând locul 8 ca suprafață montană și locul 1 ca suprafață și populație între țările nou aderate la UE.

Delimitarea zonei montane:
A. După criteriile Reg. nr. 1257/1999, art. 18 și nr. 1698/2005, art. 36: Nr. UAT-uri: 824 (80 orașe și municipii și ~3.580 sate);

 • Suprafața totală: 71.381,46 km² (29,94%);
 • Suprafața agricolă: 2.738.428 ha. (18,72%), din care: pășuni – 1.283.000 ha; fânețe: 938.000 ha; arabil: 616.000 ha.
 • Suprafața medie/gospodărie, funcție de altitudine: 2,5 – 4,5 ha
 • Păduri și vegetație forestieră: ~4,3 mil. ha l Populație: 3.323.967 loc. (14,98%).

 • Nr. exploatații agricole: ~815.000, în majoritate „de subzistență”, cu cca 1,3 mil. fermieri activi, crescători de animale.
 • Animale (2004): bovine = ~750.000 cap.; ovine = 1.998.000 cap.; caprine = 110.000 cap.

B. După criteriile de delimitare – privind încadrarea UAT-urilor din zona montană, conform Ordin Comun MADR nr. 98/2018 și MDRAP nr. 1332/2019:

 • Nr. UAT-uri (27 județe cu z.m.) = 948/83 orașe, 835 comune (29.80%) l Populație: 4.891.145 loc. (21,97%) l Suprafața totală: 91.336,94 km² (38,31%) l Suprafață agricolă, totală: 3.728.771 ha (25,88%).
 • Efective de animale: bovine = 789.308 cap. (39,6%); ovine = 3.908.464 (33,41%); caprine = 313.585 (18,91%); suine = 403.220 (21,20%). (Sursa: ANZM/ANSVA)
 • Zona montană a României include resurse naturale majore și diversificate, atât din categoria celor epuizabile – ale subsolului, încă mult subexploatate, cât și resurse vii, regenerabile, cum sunt pădurile, vegetația erbacee, cu o bogată biodiversitate utilă social, apa potabilă, fauna sălbatică și mai ales o resursă umană adaptată condițiilor dificile de trai și producției „de tip montan”, care în decurs multisecular a învățat să-și asigure hrana prin pluriactivitate și practici agricole bazate mai ales pe creșterea animalelor rumegătoare, ovinele și bovinele și prin „bune practici” însușite din necesități existențiale, devenite tradiționale. Prin acestea s-a putut menține un sistem agro-economic consolidat, fără riscurile epuizării capacităților productive, limitate, ale pământului „de munte”, cu slabă fertilitate și situat pe pante, stări de izolare accentuată, asigurându-se hrana și însăși existența locuitorilor trăitori în gospodării stabile, care au generat și forța de muncă necesară exploatării resurselor forestiere, miniere, pentru construcții ș.a.

Agricultura constituie un „motor” generator de stabilitate ce se
bazează pe armonizarea unor factori esențiali: omul-animalele-îngrășămintele organice și calitatea ierbii. Orice formă de dezechilibrare a acestui ansamblu stabil, creat prin experiență – practică multiseculară – generează pierderi ireversibile.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

TikTok actualizează sistemul de evaluare a conturilor

TikTok este o platformă de divertisment susținută de creativitatea,...

Colliers: 2022, cel mai bun an din ultimii 15 pentru piața de investiții din România

Tranzacțiile au depășit 1,25 miliarde de euro, capitalul românesc...

Cum facem posibilă victoria Ucrainei

| de Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene.

Studiu: Oamenii devin mai precauți atunci când fac cumpărături, iar achizițiile spontane devin din ce în ce mai rare

Starcom România lansează cea de-a noua ediție a compendiumului...