Câteodată, un vers este mai explicit decât un manual de economie.

Poate fi și cazul celebrei poezii a lui Octavian Goga care în cuvinte
simple explică ce se întâmplă atunci când o țară nu reușește să-și utilizeze
resursele în scopul propriei dezvoltări și bunăstări.

Evident, Octavian Goga a reușit să prezinte emoțional efectul
incapacității utilizării propriilor noastre resurse, dar realitatea românească
pe parcursul a mai mult de două secole ar trebui să ne treacă de la emoția
artistică la o profundă stare de îngrijorare și de teamă pentru viitor.

Studii extrem de competente[1]demonstrează că incapacitatea românilor de a-și folosi resursele în
propriul interes este o constantă a istoriei economiei noastre care apare ca o
explicație importantă a decalajelor de dezvoltare pe care le-am avut și le avem
față de economia europeană, de la Unirea Principatelor până în prezent.

Problema nu este însă specifică doar României. În ultimii zeci de ani
disputele dintre pozițiile globaliste și suveraniste la nivel mondial au
transformat problematica resurselor și a utilizării lor în principii
ideologice.

Ideologi apropiați de suveranism consideră problema utilizării resurselor
naționale în contextul actualului model neoliberal al economiei globale ca
fiind de importanță capitală din punctul de vedere al rezolvării la nivel
global al inegalităților, considerate ca fiind responsabile pentru accentuarea
și accelerarea procesului de deteriorare a condițiilor de viață a cca 90% din
populația globului.[2]

Teoria economică este preocupată însă de mult timp de descifrarea
cauzelor și condițiilor care pot duce la fenomenul incapacității utilizării
resurselor naționale în interesul direct al dezvoltării națiunii respective. De
la teoria avantajului comparativ până la cea a colonialismului economic,
analizele au adus în fața decidenților politici explicații dar și propuneri de
politici despre și în direcția obținerii unei valorificări optimale a
resurselor proprii.[3]

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

DISTRIBUIȚI