Obiectiv strategic: renașterea industrială

Date:

IMG_1493Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este de părere că motivul pentru care există decalaje importante între România și restul țărilor membre Uniunii Europene este modelul economic neadecvat aplicat în cele patru decenii și jumătate de comunism. În opinia oficialului, acum, perioada de recuperare a acestor decalaje va fi mult mai scurtă față de cea în care aceste decalaje au fost create.
Oficialului român spune că perioada post-decembristă se poate împărți în trei etape distincte. În primul deceniu s-au construit piețele financiare și de capital și s-a demarat procesul de privatizare concomitent cu accesul liber al capitalului străin. A doua etapă a fost caracterizată de liberalizarea circulației capitalurilor, a mărfurilor, serviciilor și persoanelor. Acest proces s-a încheiat, în linii mari, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană.
După aderare a devenit evident că, economia românească „este mai degrabă complementară decât competitivă, o economie a lohn-ului, furnizoare de forță de muncă, mai degrabă stație de tranzit între țările europene dezvoltate și spațiul economic est-european ori asiatic”, a explicat Tăriceanu.


Pentru România, în etapa actuală de dezvoltare, trebuie să se mențină taxarea nediferențiată a muncii, o măsură necesară încurajării creșterii clasei de mijloc. Adoptarea unui model economic adecvat ar duce mult mai rapid la reducerea decalajelor decât se poate crede. „Dovadă este evoluția puterii de cumpărare. Comparativ cu media europeană, PIB-ul pe locuitor în România, exprimat la paritatea puterii de cumpărare, se afla în 2005 la 34,2% din media europeană, dar în 2015 a crescut la 56,6%, deci 22,5 puncte procentuale de creștere”, consideră Călin Popescu Tăriceanu.
Ca pondere geografică și demografică în cadrul UE, România ocupă poziția a șaptea, respectiv a noua, și, potrivit rezultatelor recente, se află pe primul loc ca ritm al creșterii economice. În ce privește mărimea PIB suntem pe locul 17, iar la nivelul PIB/loc, abia pe penultimul loc. Nici în ce privește indicele global al competitivității nu stăm prea bine, ocupând abia locul 23.
La crearea modelului economic trebuie ținut cont de creșterea PIB-ului potențial, care depinde în mare măsură de creșterea forței de muncă fiscalizate cu cel puțin un milion de persoane. „Pe de o parte, productivitatea este mică, iar pe de alta ponderea masei salariale în PIB (de numai 34%) este dintre cele mai mici din Europa. Consider, în această privință, că trebuie întreprinse măsuri rapide cum ar fi: reducerea contribuțiilor pentru asigurări sociale, încurajarea învățământului economic, politehnic și de meserii. Schimbarea, așadar, a raportului dintre populația ocupată și cea activă este obligatorie”, a spus președintele Senatului.
„Renașterea industrială trebuie să se bazeze atât pe resursele tradiționale, cât și pe dezvoltarea sectoarelor de mare competitivitate și creșterea lanțurilor valorice”, a concluzionat Călin Popescu-Tăriceanu.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate