ASPES – comunicat de presă

Date:

Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) își orientează activitatea pe linia susținerii dezvoltării economiei naționale – în perimetrul proceselor de integrare europeană și de deschidere globală în care este implicată –, pe fondul recursului la rigoarea judecăților științifice, precum și la pragmatismul soluțiilor de actualitate. Cercetarea problematicilor economico-sociale și comunicarea rezultatelor desprinse – deopotrivă actorilor privați și autorităților publice responsabile – reprezintă direcții esențiale ale activității curente și de perspectivă ale ASPES.

Pe aceste coordonate, într-un moment de intensificare a interdependențelor geoeconomice și geopolitice, ASPES își îndreaptă atenția spre o temă critică:recurența fenomenelor specifice unei crize economice globale, cu multe elemente comune deja astăzi cu cea care a debutat în anii 2007-2008, și riscul unei recidive chiar din 2016. Se repetă scenariul crizei anterioare? Unde s-ar regăsi România în acest context? Ce ar trebui să facă? Ce face în realitate? La aceste întrebări a propus unele răspunsuri prof. univ. dr. Mircea Coșea într-o conferință susținută sub egida ASPES.

„Se vorbește din ce în ce mai mult despre declanșarea unei noi crize economice și financiare la nivel mondial. Factorii care ar contribui decisiv la aceasta ar fi scăderea dramatică a prețului petrolului, încetinirea ritmului de creștere a economiei chineze și devalorizarea competitivă. Ultimul Forum Davos și-a axat în bună parte tematica pe ideea unei viitoare crize, preluând accentele apocaliptice ale dezbaterilor începute încă din a doua parte a anului trecut”, a observat cu acest prilej profesorul Mircea Coșea.

Există opinii potrivit cărora o eventuală nouă criză reprezintă doar un alt episod dintr-o secvență „ciclică” conjuncturală – criză, depresiune, înviorare, avânt –, după cum nu este de ignorat explicația conform căreia economia mondială intră într-o stare de „decadență” istorică provocată de epuizarea actualului model de creștere. Printre argumentele acestui din urmă diagnostic figurează scăderea potențialului progresului tehnic de valorificare cu eficiență sporită a factorilor de producție, efectele perverse pe care procesul prelungit de reducere a gradului de îndatorare le are asupra creșterii economice sau lipsa de investiții susținute și sustenabile în politici de mediu și climă la nivel global.

Profesorul Coșea a conchis: „Explicația crizei poate fi ciclică sau de orice alt fel, dar, indiferent de acestea, ea există și își va face apariția aproape sigur în a doua jumătate a lui 2016 și în România. Omului de rând îi va fi indiferentă explicația, dar nu-i vor fi indiferente efectele crizei asupra vieții sale. Pentru decidenții politici, situația este însă diferită. Ei ar trebui să fie atenți și la explicații, fiindcă numai așa ar putea înțelege ce au de făcut.”

* * *

Despre ASPES

Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) este o organizație profesională privată, non-profit, ne-partizană, dedicată înțelegerii mai bune a economiei și problemelor ei.

Înființată în anul 2003, ASPES s-a impus în peisajul economic românesc drept una dintre entitățile relevante de cercetare economică. În prezent, ASPES are 48 de membri provenind din elita academică, de business și a societății civile și își concentrează activitatea pe câteva domenii de cercetare și diseminare: analiza stadiului de dezvoltare a diferitelor sectoare ale economiei, evaluarea diferitelor modele de comportament economic și a efectelor politicilor publice și prognoza efectelor propunerilor alternative de politici economice. Totodată, ASPES este editorul reputatei reviste ECONOMISTUL.

ASPES este sprijinită prin sponsorizări și donații din partea unor societăți comerciale și persoane fizice, din partea unor fundații private, prin alte contribuții ale persoanelor fizice sau ale companiilor, precum și prin granturi obținute pentru lucrări de cercetare și studii.

* * *

Pentru informații suplimentare vă invităm să utilizați datele de contact de mai jos.

Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) • Grupul de presă ECONOMISTUL •
Adresa:
010584 București, Calea Dorobanților nr. 189, et. 1, sector 1; e-mail:[email protected]; [email protected]; tel.: (+40)21.312.22.48;tel./fax: (+40)21.312.47.99; mobil: (+40)722.636.462
Leontin Dinulescu – secretar general ASPES

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Rata şomajului în județul Ilfov în iunie 2024

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov...

Fonduri prin platforma Seedblink, pentru elevi din școli și licee

Platforma educațională digitală Spark Generation, din Cluj-Napoca, anunță că...

Împrumut Garanti BBVA Leasing de la BERD, în sprijinul IMM-urilor

Garanti BBVA Leasing, parte a Grupului Garanti BBVA...