Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), în parteneriat cu România Durabilă, a organizat la Academia de Studii Economice din Bucureşti conferința de presă cu tema „10 ani de la intrarea României în UE! Prezent și perspective”.

Evenimentul a marcat lansarea unui demers amplu de analiză a temelor legate de impactul aderării la UE asupra mediului economic și social, încercându-se totodată sondarea principalelor provocări cu care se vor confrunta mediul de afaceri și administrația din România în următorii ani.

După cum a subliniat dr. ec. Constantin Boştină, preşedintele ASPES, este vizată determinarea autorităţilor de a face un bilanţ foarte analitic asupra a ceea ce s-a realizat şi a ceea ce nu s-a reuşit în aceşti 10 ani.

Abordări din perspective specifice zonelor proprii de expertiză au prezentat prof. univ. dr. Gheorghe Zaman – membru corespondent al Academiei Române, președintele Institutului Național de Cercetări Economice, președinte al Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER),

Radu Timiş – proprietarul Grupului Cris-Tim, preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii, prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, președintele Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).

Reuniunile şi dezbaterile sub egida APES consacrate analizării schimbărilor şi deschiderilor din cei 10 ani care se împlinesc la 1 ianuarie 2017 de la intrarea României în Uniunea Europeană vor continua în marile centre economice ale ţării – Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara – şi vor fi încununate printr-un eveniment de anvergură internaţională la Bucureşti.