Prima proiecție finalizată pentru România anului 2040

Date:

În cadrul unei conferințe care a avut loc la Banca Națională a României în ziua de 15 iunie 2023 Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) a prezentat concluziile principale cuprinse în cartea Să gândim dincolo de azi. Modelul economic românesc în UE. România – Orizont 2040, Editura Economică, București, 2021, 668 de pagini, coordonatori, dr. ec. Constantin Boștină, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, prof. univ. dr., membru corespondent al Academiei Române Gheorghe Zaman. Lucrarea încununează un demers complex prin diversitatea formelor de abordare pe parcursul mai multor ani (dezbateri pe domenii, lucrări de cercetare, sinteze), prin tematica economico-socială exhaustivă, precum și prin numărul, diversitatea și valoarea contributorilor.

Conceperea, punerea în operă de-a lungul etapelor de realizare și finalizarea lucrării s-au desfășurat sub egida Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române. Parteneri la elaborarea lucrării au fost Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice (ASE) din București, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

În condițiile unei diversități de proiecte, programe, strategii, previziuni etc. deschise asupra României următoarelor decenii, lucrarea elaborată de ASPES reprezintă primul demers de acest fel dus la capăt, finalizat printr-un produs științific, valorificabil ca document și sursă de lucru pentru decidenții politici, pentru specialiști și pentru publicul larg.

Totodată, lucrarea certifică parcurgerea unei etape din activitatea ASPES, care a împlinit 20 de ani de știință, practică și experiență economică și socială. ASPES s-a înființat în urmă cu două decenii ani, coagulând forță intelectuală și expertiză practică din mediul universitar, din cercetarea academică, din mediul de business, societatea civilă și tineret școlar și universitar.

Astăzi, ASPES este recunoscută ca „o asociație profesionistă privată, non-profit, nepartizană, dedicată înțelegerii mai bune a economiei românești și problemelor sale reale”.

O concretizare în această direcție este lucrarea Să gândim dincolo de azi. Modelul economic românesc în UE. România – Orizont 2040. În lucrare se regăsesc rezultate de cercetare, idei, reflecții, experiențe practice sintetizate din mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul de afaceri și din cel financiar‐bancar, din societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători, studenți și elevi. 

Conținutul lucrării oglindește esența a 22 de dezbateri la care au participat cu intervenții zece membri ai Academiei Române, 120 de profesori din învățământul superior, cercetători din institute și profesori din învățământul preuniversitar, 300 de antreprenori, patroni din mediul de afaceri, conducători și alți specialiști din domeniul financiar‐bancar, tineri în plin proces de formare. Cu originea în confruntările de idei ale unor dezbateri desfășurate în mai multe centre universitare și economice, lucrarea nu este câtuși de puțin o asociere de păreri exprimate cu voce tare și apoi transcrise ori parafrazate, ci o suită de contribuții elaborate în scopul unei viziuni din perspectiva zilei de azi, asupra României de mâine.

Lucrarea cuprinde: „Argument” – în care dr. ec. Constantin Boștină demonstrează „Nevoia unui Model economic românesc în Uniunea Europeană. România 2020‐2040”; „Viziune” – fundamentare conceptuală a modelului de construcție propus; „România 2020‐2040” – corpus de analize asupra diversității de domenii economice, sociale, educaționale, științifice, administrative, culturale, geopolitice abordate în dinamica lor, dinspre fundamentările istorice demne de revalorificare în pas cu vremea, trecând prin obiectivarea prezentului și așezate în consonanță cu evoluțiile generatoare de schimbări; „Dovezi că se poate și în România” – exemple de realizări, inclusiv cu prioritate certificată sau cu sincronie recunoscută, încurajatoare în mod rațional asupra viabilității unui model de existență cu parametri proprii și cu valențe integratoare la scară europeană și globală.

Concluzia fundamentală a acestui demers științific, consacrată și de evenimentul de la BNR din 15 iunie 2023, este că la cei peste 30 de ani de la renunțarea la economia planificată și la cei 16 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană, constatându-se un proces periculos de DESTRUCTURARE a economiei naționale, pune pentru prima dată nevoia unui MODEL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UE ȘI NU NUMAI ÎN UE, prin RESTRUCTURAREA ȘI RECONSTRUCȚIA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN ROMÂNIA, din perspectiva anilor 2040. 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Restart Energy a finalizat un proiect fotovoltaic pentru compania Dip&Gip, în valoare totală de peste 200.000 de euro

Restart Energy a finalizat construcția și instalarea unui...

ANALIZĂ XTB Radu Puiu: Coolcationing, noua tendință în turism pe fondul încălzirii globale

În lumina actualei crize climatice, oamenii își reorientează destinațiile...

ASE 4.0 – INVESTIȚII PENTRU DIGITALIZAREA UNIVERSITĂȚII 

Academia de Studii Economice din București – liderul învățământului...