BRUA – un proiect național CU IMPACT EUROPEAN (II)

Date:

PROIECT DE INTERES COMUN

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (denumit în continuare Regulament (UE) nr. 347/2013) are ca scop principal facilitarea și implementarea proiectelor de importanță strategică în sectorul energiei. Regulamentul introduce, printre altele, un nou statut pentru proiecte, și anume, acela de Proiect de Interes Comun (PIC), statut care se conferă proiectelor ce contribuie semnificativ la integrarea pieței energetice, sustenabilitate, siguranța în aprovizionare și care sunt necesare coridoarelor și domeniilor prioritare de infrastructură energetică cu impact transfrontalier.

Comisia Europeană publică la fiecare doi ani o listă actualizată a proiectelor de interes comun.

Proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria” – Proiectul BRUA – a fost inclus pe prima listă a proiectelor de interes comun (octombrie 2013) a Uniunii Europene la poziția 7.1.5. „Conductă de gaz din Bulgaria în Austria via România și Ungaria”.

În ceea ce privește lista actualizată a proiectelor de interes comun adoptată de Comisia Europeană în noiembrie 2015, Proiectul BRUA (împărțit pe două faze conform recomandării din cadrul inițiativei Comisiei Europene pentru conectarea rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est, respectiv Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – CESEC) se regăsește la pozițiile:

  • 6.24.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze pe coridorul conductei de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria, Podișor – SMG Horia și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (Faza 1) – Proiectul BRUA Faza 1;
  • 6.24.7 Extinderea capacității de transport din România către Ungaria până la 4,4 mld.mc/a (Faza 2) – Proiectul BRUA Faza 2.

CE REPREZINTĂ PROIECTUL BRUA FAZA 1?

• Titlul proiectului  – 6.24.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze pe coridorul conductei de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria, Podișor – SMG Horia și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (Faza 1) – Proiectul BRUA Faza 1

• Coridorul prioritar –Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est («NSI EastGas»)

• Țara – România

• Inițiatorul proiectului – SNTGN TRANSGAZ SA

• Localizarea proiectului – Podișor – Corbu – Hurezani – Hațeg – Recaș

Proiectul BRUA Faza 1 a fost selectat în competiția din cadrul formatului regional CESEC ca fiind o prioritate europeană, contribuind la procesul de integrare a pieței, respectiv la încurajarea competitivității și la consolidarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale a Uniunii Europene. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA (TRANSGAZ) este unicul operator al Sistemului Național de Transport gaze naturale. În România, sistemul de transport gaze naturale este în proprietatea statului român, iar TRANSGAZ operează acest sistem în baza unui acord de concesiune pe termen lung. Compania are ca obiect principal de activitate „Transporturi prin conducte”, dar poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu. Scopul principal îl reprezintă realizarea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a obiectivelor strategiei naționale stabilite pentru transportul, tranzitul internațional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Bitcoin revine la 60.000 de dolari

Prețul Bitcoin a înregistrat o scădere de 5% săptămâna...

Încălzirea globală va afecta economia mondială, dar nu și turismul din această vară

Incendii de vegetație în Grecia și în Statele Unite,...

Reglementarea activităților casnice: Avantaje și provocări practice

de Claudia Sofianu (foto), Partener, liderul departamentului Impozit pe...