Conferinţa internaţională URBAN-INCERC

Date:

 

INCD URBAN-INCERC organizează cea de-a XV-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială CONTRIBUŢIA INCD URBAN-INCERC LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A HABITATULUI UMAN EUROPEAN, 29 mai 2019

Urban

La mai mult de un deceniu de la reintegrarea sa în marea familie europeană, România preia în 2019 preşedinţia rotativă a Uniunii Europene. Tot în 2019, când se împlinesc 70 de ani de la înfiinţarea primului institut naţional de cercetare în domeniul planificării spaţiale (astăzi sucursala URBANPROIECT a INCD URBAN-INCERC), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC aniversează mai mult de un deceniu de existenţă sub acest nume, iar revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, expresie a viziunii INCD URBAN-INCERC asupra domeniului său de cercetare, serbează un deceniu de apariţie neîntreruptă. Toate aceste momente aniversare sunt, totodată, prilej de bilanţ şi reflecţie. Apariţia noului institut în contextul integrării euroatlantice a României a făcut ca, încă de la înfiinţarea sa reunind trei entităţi cu o veche tradiţie de cercetare, misiunea, viziunea şi obiectivele sale să capete o anvergură europeană în special şi internaţională în general, noul institut propunându-şi să contribuie în mod substanţial la dezvoltarea durabilă europeană şi internaţională a obiectului său de cercetare – habitatul uman.

Pornind de la aceste considerente, obiectivul conferinţei este de a propune o reflecţie asupra contribuţiei cercetării româneşti din domeniul construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale la consolidarea europeană a domeniului, cu accent pe contribuţia INCD URBAN-INCERC la acest proces.

Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul central din Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 36, 46 şi 55 (staţia B-dul Chişinău), autobuzele 101, 104, 243 şi 335 (staţia B-dul Chişinău), 253 (staţia Morarilor). Accesul la lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare.

Înscrierea la eveniment este gratuită şi se poate face exclusiv on-line la adresa

https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/viewform

Comunicările vor fi susţinute prin afişarea de postere sau susţinerea unor prezentări orale de maximum 15 minute în sesiuni moderate. În vederea prezentării unei lucrări, fiecare participant trebuie să se înregistreze până la data de 10 mai 2019. De asemenea, INCD URBAN-INCERC oferă participanţilor posibilitatea publicării rezumatelor şi lucrărilor integrale în publicaţiile editate, accesibile pe pagina http://pub.incd.ro/, după cum urmează; lista include aceste publicaţii în ordinea crescătoare a importanţei acestora, dar şi a cerinţelor legate de conţinutul şi forma lucrării, publicarea fiind condiţionată în fiecare caz de către acceptarea conţinutului ştiinţific de către referenţi şi respectarea strictă a instrucţiunilor de redactare:

  • Rezumat (redactate în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză pentru autorii români, în limba engleză pentru autorii străini) se vor publica în „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 15, ISSN 2343-7537, publicaţie indexată în ProQuest, Ulrich’s Web şi Europa World of Learning / Routledge – pagină: http://pub.incd.ro/AP/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 26 aprilie 2019.

 

  •  Lucrările integrale redactate în limba română sau limbile engleză sau franceză se vor publica în volumul „Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului”, vol. 15, ISSN 2393-3208, indexat în CiteFactor, ProQuest, Sherpa/RoMEO şi Ulrich’s Periodicals Directory – pagină: http://pub.incd.ro/PP/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 26 aprilie 2019.
  •  Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Construcţii, ISSN 1221-2709 (indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv de către CNCSIS – categoria B+) – pagini: http://constructii.incerc2004.ro/ (momentan nefuncţional) sau http://pub.incd.ro/C/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 10 mai 2019.
  • Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii, ISSN 2069-0509 (indexată în 44 de baze de date şi 80 de biblioteci internaţionale – pagini: http://uac.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/UAC/index.htm. Termenul limită de trimitere este 10 mai 2019.

Pentru ca volumele de rezumate şi lucrări să poată fi disponibile participanţilor, nu se vor admite lucrări trimise spre publicare după data-limită, deşi participanţii înscrişi după 26 aprilie 2019 vor putea susţine comunicările. În cazul publicării în reviste, termenele limită pot fi extinse la cerere. În alegerea revistei, participanţii din domeniul construcţiilor trebuie să ţină cont că pentru revista Construcţii sunt necesare articole cu un pronunţat caracter tehnic, care conţin o fundamentare matematică demonstrată prin ecuaţii şi prezintă rezultate experimentale, în timp ce revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii, având un auditoriu mai eterogen, publică şi articole cu un caracter mai general, care nu conţin neapărat ecuaţii şi rezultate experimentale. În schimb revista

Urbanism. Arhitectură. Construcţii impune autorilor condiţia existenţei unei bibliografii cu cel puţin 25 de titluri, axată în proporţie de 90% pe materiale publicate (articole de specialitate publicate în reviste sau volumele unor conferinţe, cărţi şi capitole de carte), şi într-o proporţie de cel puţin 80% pe articole publicate în reviste din fluxul principal, indexate ISI/Scopus. Alături de respectarea instrucţiunilor pentru autori, condiţia este obligatorie, nerespectarea sa conducând la neacceptarea articolelor trimise spre evaluare.

Instrucţiuni de redactare: Vă rugăm să nu trimiteţi organizatorilor documente care nu sunt solicitate (prezentări Power Point sau alte materiale); singurele documente care trebuie trimise sunt rezumatele şi lucrările integrale, şi singurul format acceptabil este Word 2003 sau anterior (DOC). Documentele trimise în alte formate (DOCX, PDF) nu vor fi luate în consideraţie.

Posterele vor avea dimensiunea A0, vor folosi şablonul disponibil la adresa Internet

http://conf.incd.ro/Doc/Sablon.ppt şi vor include numele conferinţei, titlul, autorii şi afilierea acestora, urmată de textul structurat pe următoarele secţiuni: 1. Context, 2.Materiale şi metode, 3.Rezultate şi discuţii, 4. Concluzii. Evidenţierea fiecărui sub-punct se va face folosind aceste cuvinte. În cazul în care respectarea acestei structuri este imposibilă, al doilea şi al treilea subpunct pot lipsi sau pot fi înlocuite.

Materialele publicate (rezumate, lucrări integrale şi articole in extenso) trebuie să respecteinstrucţiunile de redactare specifice fiecărei publicaţii, disponibile pe paginile Internet specificate. Nerespectarea acestora duce la respingerea automată a lucrării sau rezumatului, ceea ce nu afectează posibilitatea susţinerii comunicării (orale sau poster) în conferinţă.

Limba Autorii români vor redacta rezumatul în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză şi vor redacta lucrarea finală în limbile: română şi engleză pentru rezumat, română, engleză sau franceză pentru volumul conferinţei, engleză pentru ambele reviste. Prezentările vor fi susţinute în limbile română sau engleză.

Persoană de contact: CSI/conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, email: [email protected]; pagină WEB: http://conf.incd.ro/

 

Calendarul conferinţei

Trimitere rezumate, lucrări – 26 aprilie 2019;  Înregistrare – 10 mai 2019;  Articole reviste – 10 mai 2019; Program final – 20 mai 2019;  Conferinţa – 29 mai 2019.

Program general

08:00-09:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor

09:00-11:00 Deschiderea lucrărilor conferinţei

11:00-12:00 Prezentări în plen

12:00-13:00 Pauză de masă, expoziţii, vizite, demonstraţii practice

13:00-17:00 Secţiuni paralele

 

Comitetul de organizare

Preşedinte Dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ

Membri Mihaela SANDU, Carmen Elena ŢIGĂRAN, Georgiana Diana TĂMÎRJAN, Iulian Cristian BANCIU, Nela ZORILESCU Compartimentul Administrativ

Comitetul ştiinţific / de program – Preşedinte Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Membri Dr. ing. Ioana Mihaela ALEXE, Dr. ing. Cornelia BAERĂ, Dr. ing. Aurelia BRADU, Dr. ing. Monica Lilioara CHERECHEŞ, Dr. ing. Adrian Alexandru CIOBANU, Dr. ing. Iolanda Gabriela CRAIFALEANU, Ing. Carmen Silvia DICO, Ing. Alina DIMA, Dr. ing. Daniela DOBRE, Dr. ing. Cornelia Florentina DOBRESCU, Dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR, Dr. ing. Felicia ENACHE, Ing. Aurelian GRUIN, Dr. ing. Florin-Radu HARIGA, Dr. ing. Andrea HEGYI,,Dr. ing. Avram JURCA, Ing. Silviu LAMBRACHE, Dr. ing. Claudiu Lucian MATEI, Dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ, Dr. ing. Constantin MIRON, Dr. ing. Cristian PETCU, Dr. ing. Horia Alexandru PETRAN, Dr. ing. Irina POPA, Dr. ing. Adrian SIMION, Dr. ing. Henriette SZILAGYI, Ing. Vasilica VASILE, Dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA

Colaboratori Dr. ing. Johann NEUNER, Dr. ing. Cristian PAVEL, Dr. ing. Pietro ELISEI, Dr. arh. Ana-Maria DABIJA, Dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Dr. ing. Adrian Mircea IOANI, Dr. ing. Călin MIRCEA, Dr. ing. Cristina Mihaela CÂMPIAN, Dr. chim. Ion SANDU, Dr. ing. Mircea BEJAN, Dr. ing. Virginia-Graziela GUSLICOV, Dr. ing. Gheorghe BADEA, Dr. geogr. Ioan IANOŞ, Dr. ec. Florin Marian BUHOCIU, Lt. col. dr. ing. Florin NEACŞA, Dr. ecol. , dr. geogr., habil. urb., Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Arh. Liliana Elza PETRIŞOR, Dr. ing. Silviu-Mihai PETRIŞOR, Gl. bg. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN, Col. dr. ing. Manuel ŞERBAN, Dr. ing. Anghel ION

 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Studiu EY: politici și controverse fiscale – ce ar trebui să aibă în vedere companiile în acest an? 

Reformele fiscale globale implementate de guvernele din întreaga lume...

Rottaprint, investiții de peste 60 milioane euro în 33 de ani de activitate

Compania Rottaprint, prima tipografie flexografică cu acționat 100% românesc,...

Analiză iBanFirst asupra unor eventuale devalorizări competitive în Asia

O analiză făcută de fintech-ul iBanFirst relevă preocupările pieței...

VELUX a consumat în 2023 energie electrică obținută 100% din surse regenerabile 

Producătorul de ferestre de mansardă VELUX Group a lansat...