Vedem cum arată România în fiecare zi. Dar știm și cum ar trebui să arate. Acum, în 2020, ba chiar până în 2024. Vă prezentăm o sinteză a lucrurilor esențiale care mai sunt de rezolvat în zece domenii cheie pentru România și cetățenii ei: administrație publică, economie, politici sociale, sănătate, educație, justiție, energie, mediu, digitalizare și politică externă.
Această sinteză a fost realizată, în special, pe baza unor documente de analiză ale Comisiei Europene și Băncii Mondiale în diferitele mecanisme de monitorizare, programe de convergență sau de reformă, respectiv de asistență tehnică. Această sinteză a fost prezentată la inițiativa Centrului Român de Politici Europene în proiectul Coaliția Tinerilor Lideri Politici – România 2036.

Surse
Raportul de țară din 2018 privind România (…) Semestrul european 2018: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate efectuate în temeiul regulamentului (UE)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-romania-ro.pdf
Strategic Country Diagnosis – From Uneven Growth to Inclusive Development: Romania’s Path to Shared Prosperity
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29864
Politici publice privind viitoarea generație de fermieri a României
http://educatieagricola.ro/wp-content/uploads/2018/01/politici-publice-viitoarea-generatie-fermieri.pdf
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu 2019 – România
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_ro.pdf

©Toate drepturile asupra infografiilor prezentate apartin Coaliției România 2036 – Academia Europeana a Tinerilor Politici OMV PETROM CRPE

DISTRIBUIȚI