Indicatorul de Incredere Macroeconomică a scăzut în luna februarie

În luna februarie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut față de luna anterioară cu 15,1 puncte până la valoarea de 48,6 puncte (față de aceeași lună a anului anterior, Indicatorul a crescut cu 14,1 puncte). Această evoluție s-a datorat în special componentei anticipații a Indicatorului.

Astfel, Indicatorul condițiilor curente a scăzut față de luna anterioară cu 2,4 puncte, până la valoarea de 70,7 puncte (față de aceeași lună a anului anterior, Indicatorul condițiilor curente a crescut cu 23,2 puncte). Indicatorul anticipațiilor a scăzut cu 21,5 puncte până la valoarea de 37,5 puncte (față de aceeași lună a anului anterior, Indicatorul anticipațiilor a crescut cu 9,6 puncte).

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 85% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipaților pentru orizontul de 6 luni este de 4,8626, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9400.  

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (martie 2021/martie 2020) a înregistrat o valoare medie de 3,67%.

***

Indicatorul de Incredere Macroeconomică, a fost lansat de către Asociația CFA România în luna mai 2011 și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul în baza căruia este calculat Indicatorul include și întrebări referitoare la evaluarea condițiilor curente macroeconomice.

Prin modul de realizare, acest sondaj cuprinde atât elemente specifice unui indicator de sentiment (încredere) care arată percepția grupului de analiști membri ai Asociației CFA Romania privind evoluția piețelor financiare, a mediului de afaceri, a randamentelor și riscurilor, cât și un indicator fundamental de prognoza privind evoluțiile cursului de schimb, a ratelor dobânzilor și inflației.

Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidați pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la:

  • Condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piața muncii;
  • Anticipațiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piața muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe langă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobândă, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, condițiile macroeconomice globale și prețul petrolului.

Titlul CFA® este unul dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniștilor din domeniul financiar. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregătește și testează candidații în domeniul eticii și standardelor profesionale, analizei situațiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei și evaluării diverselor instrumente financiare și de investiții.

Astăzi, în lume există peste 170.000 de deținători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliați la cele 159 societăți membre ale CFA Institute.

Candidații pentru titlul CFA® trebuie să promoveze o serie de trei examene cu frecvență anuală. Fiecare examen presupune cca. 250-300 de ore de studiu individual. În plus, sunt necesari 4 ani de experiență profesională relevantă în domeniul financiar, precum și aderarea la un cod de standarde etice și profesionale stricte.

 Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, în mare parte deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 159 de societăți membre ale CFA Institute, și are  misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională.

În prezent, Asociația CFA România are peste 248 de membri, majoritatea deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®) sau candidați pentru unul din cele 3 niveluri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu. Profesioniștii care sunt membri ai Asociației CFA România lucrează pentru instituții de reglementare, instituții supranaționale, instituții bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță, sectorul public, instituții de învățământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.

*** Termeni și condiții

Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui material nu trebuie interpretată ca o invitație sau recomandare de a achiziționa sau de a dispune de orice produs, sau de a vp angaja în orice alta tranzacție, sau consiliere în domeniul investițiilor, în domeniul juridic sau în oricare alt domeniu. Informația care se regăsește în cadrul acestui material este prezentată numai în scop informativ. Informația prezentată este foarte generală și este posibil să nu fie relevantă în cazuri individuale concrete. Asociația CFA România nu dă o garanție asupra gradului de corectitudine și complexitate a informațiilor prezentate în acest material.

DISTRIBUIȚI