La 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, singura certitudine pe care credem că o putem enunța este aceea că ne aflăm încă în plin proces de integrare! Spre exemplu, la nivel de mentalitate, ca individ sau ca grup social, încă ne integrăm în UE, încă învățăm să fim europeni. Ceea ce nu este rău! Din punct de vedere economic, România se află în căutarea acelui model economic care să asigure o dezvoltare sustenabilă pe termen lung. Pentru a înțelege ce este sau ce ar trebui să fie acest model economic, vom încerca o scurtă trecere în revistă a acestui concept, urmată de prezentarea unui „portret robot” al noului model economic așa cum reies ele din documentele programatice ale Comisiei Europene. Dacă ar fi să sintetizăm, în noua societate informațională există trei mari modele de dezvoltare economică și socială1: modelul european, modelul american şi modelul asiatic. Modelul european include trei elemente: creştere economică, libertate politică şi coeziune socială; modelul american include creşterea economică şi libertatea politică, excluzând coeziunea socială, în timp ce modelul asiatic include creşterea economică şi coeziunea socială, excluzând libertatea politică. Putem chiar particulariza: modelul liberal american (caracterizat prin orientarea în masă spre realizarea succesului personal, încurajarea multilaterală a activităţii antreprenoriale și mai puțin accent pe latura socială); modelul corporativ japonez (predominarea în economie a proprietăţii corporative şi a realizărilor în domeniul managementului corporativ, cu accent pe tradiţii naţionale în organizarea relaţiilor de muncă); modelul socialismului suedez (al bunăstării generale în care rolul predominant revine statului – patron) și modelul „etatist” francez (o combinație a celorlalte modele cu un puternic accent dirijist).
Ce model ni se propune pentru viitor? Aici avem ceva concret, anume Strategia Europa 2020, adică noua strategie economică propusă de Comisia Europeană pe 3 martie 2010. Astfel, Comisia a identificat trei factori cheie pentru creșterea economică, de aplicat prin acțiuni concrete la nivelul UE și la nivel național:

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament