O Europă mai verde. UNIFE, promotor al transportului feroviar al viitorului

Date:

Transportul viitorului va arăta altfel: ecologic, prietenos cu mediul, cu un consum minim și eficiență maximă. Deja primele semne se văd pe piața europeană. Cresc vânzările de autoturisme electrice, se înmulțesc stațiile de încărcare, avem mijloace de transport sustenabile în oraşe… Însă nu doar producătorii industriei auto fac eforturi pentru a diminua cât mai mult impactul climatic al vehiculelor. Și calea ferată, alături de întreaga operațiune de transport pe care o presupune, devine tot mai prietenoasă cu mediul.  

Dacă în România, transportul feroviar și infrastructura aferentă au decalaje enorme de recuperat, lucrurile se văd cu totul altfel la nivel european. Aici avem trenuri de mare viteză, infrastructură feroviară întreținută ca la carte, complet operațională, și servicii profesioniste care asigură confortul utilizatorilor. Însă, munca celor angrenați în domeniu continuă. Pe măsură ce încălzirea globală devine o o problemă tot mai presantă, și transportul  – de oricare natură – întâmpină noi și noi provocări.

Una dintre cele mai puternice voci din domeniu este cea a UNIFE, asociația industriei europene de componente  feroviare. Aceasta a anunțat recent că salută ambiția Comisiei Europene de a menține conducerea globală a UE în materie de schimbări climatice și acest pas inițial de a realiza o reducere de cel puțin 55% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Toate aceste aspecte importante, dar și traiectoria urmărită de asociație în activitatea sa din perioada următoare, ni le-a adus la cunoștința Robert Arenella, director de comunicare în cadrul UNIFE, într-un interviu acordat în exclusivitate Asociației Energia Inteligentă.

Schimbările climatice impactează fiecare țară, de pe fiecare continent. Creează dezechilibre puternice ale economiilor naționale și afectează viața de zi cu zi a cetățenilor. În această situație, domeniul transporturilor, unul dintre cele mai toxice și poluante sectoare ale economiei moderne, a luat atitudine și încearcă să schimbe lucrurile. Este și țelul UNIFE, ca parte integrantă a unei industrii în continuă schimbare. Care sunt principalele proiecte asupra cărora vă concentrați la acest moment, dar și strategiile pe care le aveți în vedere în perioada următoare?

Robert Arenella: După cum ați menționat, domeniul transporturilor este, în ansamblul său, un generator puternic de emisii de gaze cu efect de seră – Serviciul de Cercetare al Parlamentului European estimează că acest domeniu este responsabil de 24% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene. Însă, domeniul feroviar este responsabil pentru numai 0,4% din acest total. De fapt, este singurul segment care și-a crescut de-a lungul timpului capacitatea, reducându-și totodată impactul asupra schimbărilor climatice. Din acest motiv, UNIFE este de părere că atingerea obiectivelor din cadrul Pactului Verde European și al Strategiei de Mobilitate Durabilă și Inteligentă, cum ar fi dublarea traficului de călători și de marfă pe calea ferată până în 2030 și, respectiv 2050, sunt ținte-cheie pentru a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon.

Pentru a contribui la acest deziderat, Asociația Industriei Europene de Componente Feroviare urmărește mai multe obiective pentru a genera un impact semnificativ. În primul rând, suntem încântați să anunțăm că proiectul Întreprinderea Comună Shift2Rail – un parteneriat public-privat de succes în domeniul coordonării, inovației și cercetării feroviare – a fost extins sub umbrela Horizon Europe, sub denumirea Întreprinderea Comună pentru Domeniul Feroviar European.

Crearea unor tehnologii în domeniul feroviar mai prietenoase cu mediul, care au drept pârghie instrumentele digitale, este esențială pentru creșterea fiabilității, atractivității și capacității segmentului nostru de piață pentru a deveni un centru de greutate al sistemului de mobilitate durabilă al viitorului. Totodată, UNIFE a susținut creșterea alocărilor financiare pentru proiecte de infrastructură feroviară în cadrul Coridoarelor Centrale TEN-T, pentru a crea o rețea solidă, capabilă să se impună drept Spațiu Feroviar Unic European. Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și pachetul de redresare propus în cadrul Next Generation EU au oferit un sprijin semnificativ statelor membre,  în domeniul feroviar. De exemplu, statele din EU27 au ales, în cadrul Planului de Redresare și Reziliență, să cheltuiească 55 de miliarde de euro, adică aproximativ 8% din acest plan, pentru investiții în domeniul feroviar, care pornesc de la material rulant și elemente din cadrul Sistemului European de Gestionare a Traficului Feroviar până la infrastructură și mobilitate urbană. Această injectare de capital, sperăm noi, va reîmprospăta zona noastră de transport, însă necesită efort susținut, constant.

Cum pot contribui aceste proiecte și inițiative, dezvoltate de industria feroviară în general și de UNIFE în particular, la transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic?

Robert Arenella: Într-o rețea, precum cea feroviară europeană, toate îmbunătățirile care apar au un efect agregat. UNIFE este implicată în nenumărate proiecte al căror scop este să se asigure că domeniul feroviar este pregătit să țină piept schimbărilor viitorului. Alături de membrii noștri, suntem implicați în inițiative de cercetare tehnică, la nivel european, prin intermediul Shift2Rail, pentru a îmbunătăți orice aspect – de la stocurile rulante, la telecomunicații, gemeni digitali și planificarea curselor multimodale. UNIFE este de părere că o îmbunătățire constantă a produselor de aprovizionare feroviară va conduce la o mentenanță mai facilă și mai sustenabilă a sistemului de cale ferată, dar și la o cale ferată mai ecologică și mai accesibilă, devenind astfel o soluție de transport mult mai atractivă. Aceste inițiative vor determina consumatorii finali să aleagă mult mai des transportul pe cale ferată – iar promovarea unui astfel de obicei reprezintă, cu siguranță, o condiție prealabilă pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic.

Industria Europeană de Aprovizionare Feroviară face eforturi susținute pentru a dezvolta noi tehnologii în sprijinul unui sistem de transport fără emisii de carbon. Care sunt, în opinia dvs., ținând cont de experiența în acest domeniu, cele mai eficiente și rapide metode pentru a atinge acest țel?

Robert Arenella: Nu există scurtături sau rețete miraculoase pentru un sistem de transport complet neutru climatic. Europa nu va ajunge la ținta sa de decarbonizare dacă, să spunem, adoptă doar măsura celor mai ecologice materiale rulante, electrifică fiecare linie de transport posibilă, folosește surse de combustibil alternativ, precum hidrogenul, sau instituie Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar pe toate rutele sale și asupra tuturor vehiculelor. Asociația Industriei Europene de Componente Feroviare consideră că este necesar să abordăm problema într-un mod multidisciplinar, să căutăm să ne îmbunătățim constant tehnologiile, să integrăm unele noi, precum instrumentele digitale, și să o facem cât mai repede posibil. Scopul electrificării și a sistemelor verzi de propulsie (ex. pile de combustibil cu hidrogen sau trenuri electrice) sunt de asemenea extrem de importante. 

România, la rândul său, ar trebui să valorifice potențialul tehnologiilor curate, mai ales că piața dedicată lor este în continuă dezvoltare. Acțiunile pe căi multiple, concomitent, vor duce la dezvoltarea unui sistem de mobilitate multimodal, având calea ferată drept centru de sprijin și utilizând cele mai ecologice soluții posibile în drumul către neutralitatea climatică.

Care sunt, în opinia dvs, prioritățile care ar trebui să se afle pe agenda autorităților pentru ca industria feroviară europeană să devină mai verde, mai rapidă și mai eficientă? În ceea ce privește România, ce măsuri consideraţi primordiale?

Robert Arenella: Uniunea Europeană se află într-un moment critic, după ce pandemia de Covid-19 a forțat Europa să facă un bilanț al circumstanțelor actuale și să aloce fondurile necesare pentru a preîntâmpina anumite blocaje care ar putea impacta creșterea economică.  Instituțiile europene au alocat peste 2 trilioane de euro prin Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și pachetul de redresare propus în cadrul Next Generation EU – este cel mai mare sprijin financiar de până acum. Prin programe precum Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Fondurile Structurale și de Coeziune, dar și prin cerințele verzi cuprinse în Cadrul Financiar Multianual, investiții istorice sunt așteptate în domeniul feroviar. Aceste fonduri sunt destinate modernizării infrastructurii, cercetării în domeniul componentelor verzi, digitalizate, și în rețele mai solide pentru a crea Spaţiul Feroviar Unic European.

România a făcut o alegere inteligentă atunci când a anunţat că va aloca o porţiune semnificativă a fondurilor din Planul Naţional de Redresare și Reziliență domeniului feroviar. Pe 27 septembrie, Comisia a aprobat PNRR-ul României, care reprezintă un plan propus de fiecare stat membru cu privire la modul în care îşi va direcţiona ajutorul financiar primit. Planul presupune alocarea a 4,8 miliarde de euro pentru domeniul feroviar, incluzând proiecte de mobilitate urbană. Planul include investiţii în cadrul coridoarelor Reţelei Trans-Europene de Transport (TEN-T), precum cea în Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar pe cel puţin 315 km de cale ferată. În particular, reforme şi investiţii semnificative sunt dedicate modernizării infrastructurii de transport feroviar, achiziţiei de material rulant cu zero emisii şi reînnoirii stocurilor deja existente, precum şi dezvoltării infrastructurii de metrou din Bucureşti şi Cluj-Napoca. PNRR-ul României mai include şi achiziţia de material rulant pentru transportul public.

UNIFE a salutat propunerea verde a CE denumită „Fit for 55”. Ce diferenţe notabile va aduce această iniţiativă în industria feroviară şi care sunt aspectele care vă încântă cel mai mult?

Robert Arenella: Propunerea C.E. „Fit for 55” reprezintă o revizuire a politicilor anterioare privind clima şi o foaie de parcurs cu reglementări menite să pună în aplicare obiectivele Legii Climatice. Interesant este că include 15 iniţiative intersectoriale focusate pe energie şi transporturi. UNIFE a sprijinit această propunere, care demonstrează ambiţia Comisiei de a menţine supremaţia Uniunii Europene în privinţa deciziilor climatice la nivel global. Acest prim pas de a obţine cel puţin o reducere de 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, va necesita folosirea mai accentuată a căilor ferate, astfel că industria noastră este gata să colaboreze cu toate părţile implicate în acest demers. De aceea, ne concentrăm mai ales pe propunerile din cadrul Infrastructurii combustibililor alternativi şi a Impozitării Energiei, favorabilă utilizării mai frecvente a căilor ferate pe viitor. Per total, această propunere va reprezenta un pionierat în atingerea obiectivelor Legii Climatice până în 2030, şi anume reducerea emisiilor, creşterea eficienţei energetice şi impulsionarea folosirii energiei regenerabile.

Digitalizarea şi automatizarea trenurilor reprezintă semnul distinctiv al politicilor derulate de Comisia Europeană în domeniul infrastructurii feroviare. Există vreun model de urmat (toată lumea dă drept exemplu trenurile japoneze)? Care sunt principalele realizări ale Europei din  acest punct de vedere? Sunt aceste sisteme uşor de implementat?

Robert Arenella: Japonezii au o reţea feroviară remarcabilă, nimeni nu poate nega asta. Însă, Asociația Europeană pentru Industria de Aprovizionare Feroviară este lider global în domeniul său de activitate, furnizând 46% dintre serviciile și echipamentele destinate căilor ferate, la nivel global. Încă de la inaugurarea primelor căi ferate, în urmă cu mai bine de 150 de ani, Europa s-a menținut în fruntea listei datorită inovației constante. De exemplu, europenii au fost primii care au folosit Operarea Automată a Trenurilor, atunci când sistemul de metrou din Barcelona l-a instaurat, în 1960. Iar membrii noștri continuă să pună accentul pe inovație, ca model de succes. Asistăm la pași revoluționari făcuți în domeniul aplicării tehnologiilor moderne în sistemul feroviar, precum Inteligența Artificială, Gemenii Digitali, dar și alte operațiuni destinate îmbunătățirii procesului de design, a mentenanței predictive și a optimizării performanței. Industria beneficiază de aplicarea tuturor acestor instrumente pe întreaga durată de viață a produsului, de la momentul concepției până la operațiunile derulate de acesta. În plus, am evidențiat prioritatea cercetării și inovației prin intermediul unor colaborări fructuoase, precum cea cu Consiliul Consultativ pentru Cercetare Feroviară Europeană și cea cu Întreprinderea Comună Shift2Rail. 

2021 – Anul European al Căilor Ferate. Care sunt principalele activități derulate în cadrul acestui moment aniversar, care pune domeniul feroviar în lumina reflectoarelor?

Robert Arenella: Anul European al Căilor Ferate a reprezentat recunoașterea binevenită, oferită de Uniunea Europeană, a potențialului oferit de modul nostru de transport pentru o transformare de mediu, socială și economică în anii care vin, pe măsură ce dorim să atingem obiectivele Pactului Verde European. Promovarea acestui eveniment a reprezentat un efort comun al instituțiilor europene, companiilor private, asociațiilor feroviare și inițiativelor culturale, precum Europalia. În ceea ce ne privește, UNIFE a organizat o sesiune de dezbateri lunare, pe parcursul întregului an, care abordează teme ce pornesc de la eficiența energetică și mobilitatea urbană până la schimburile internaționale și Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar, cu oficiali europeni de top, experți în domeniul feroviar și nu numai.

Care este opinia dvs. despre inițiativa Connecting Europe Express (n.r. un tren expres care va străbate, din septembrie, întreaga Europă)?

Robert Arenella: Deși nu am fost direct implicați în proiectul Connecting Europe Express, UNIFE și Industria de Aprovizionare Feroviară apreciază ingenuozitatea și inițiativa colegilor noștri operatori și al partenerilor lor instituționali. Au făcut o demonstrație impresionantă a atributelor căii ferate, dar și a provocărilor pe care aceasta le întâmpină, având în vedere țelurile ambițioase aduse în prim-plan de către Comisia von der Leyen.

Cum pot fi călătorii încurajați să ia trenul sau ca bunurile să le fie livrate sustenabil, pe calea ferată?

Robert Arenella: Oamenii vor să ia trenul, este mai mult o problemă de accesibilitate cea care încetinește schimbarea. Anul trecut, campania noastră de locuri de muncă și competențe „Hop On for Our Planet”, desfășurată cu ajutorul mai multor membri UNIFE și în parteneriat cu ThinkYoung, a demonstrat cât de popular este, de fapt, domeniul feroviar în rândul cetățenilor, cu ajutorul  unui sondaj derulat de către Gen Z Europeans în 6 state membre. A fost interesant să aflăm că aproximativ 60% dintre participanți și-ar schimba obiceiurile de transport pentru a practica sustenabilitatea. În plus, și-ar dori ca politicienii să promoveze legi care să legitimeze domeniul feroviar să acționeze precum un centru de greutate pentru o viitoare mobilitate ecologică: 57% își doreau ca publicul larg să fie stimulat de către autorități să folosească mai mult trenul, 50% își doreau taxe mai mici în sistemul de transport feroviar, iar 47% doreau mai multe investiții în infrastructură și servicii.

Cu ajutorul acestei politici de răspândire a informațiilor privind beneficiile călătoriei cu trenul, devine evident că adevăratul scop este să potrivim sistemul căilor ferate europene cu nevoile populației. Transformând Coridoarele Centrale al TEN-T într-unele solide şi făcând paşi semnificativi în direcţia unui Spaţiu Feroviar Unic European creăm premisele pentru a inspira consumatorii finali să folosească serviciile feroviare în locul unei alternative de deplasare cu emisii mari de carbon, atât între oraşe, cât şi peste graniţă. Atingerea scopului emis în Pactul Verde European va deveni posibil prin implementarea unor noi tehnologii destinate să transforme sistemul feroviar într-unul interoperabil şi de încredere când vine vorba inclusiv de legăturile cu celelalte mijloace de transport. În plus, mai multe investiţii în mobilitatea urbană feroviară va permite cetăţenilor un acces mai facil nu doar către opţiuni sustenabile de călătorie pe distanţe lungi şi oportunităţi locale, dar şi evitarea aspectelor tipice urbanizării, precum emisiile puternice.

Cum vedeţi viitorul UNIFE în anii următori?

Robert Arenella: UNIFE va continua să reprezinte o voce pentru Industria de Aprovizionare Feroviară, care are peste 400.000 de angajaţi direcţi şi indirecţi pe teritoriul Uniunii, dar şi pentru viitoarea paradigmă a mobilităţii durabile, pe care o putem implementa ca centru de greutate. Ne concentrăm şi suntem entuziasmaţi de continuarea colaborării noastre cu Comisia Europeană şi cu comisarul european pentru transporturi, Adina-Ioana Vălean, cu Parlamentul European, precum şi cu preşedinţiile sale – am avut o colaborare absolut excelentă cu preşedinţia română a Parlamentului European, în prima parte a lui 2019. Împreună, domeniul feroviar poate continua să modeleze paradigma transportului durabil de mâine, care va dicta prosperitatea de care se va bucura Europa.

_________________

Foto: ©UNIFE

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Banca Comercială Română primește solicitări noi pentru programul Noua Casă

Banca Comercială Română (BCR) anunță că primește, din nou,...

Vremuri dificile pentru constructori și companiile imobiliare

Sectoarele construcții și imobiliare sunt printre cele mai ciclice...