Grupul Electrica a obținut, în primul semestru din 2021, un profit net consolidat de 76 milioane RON, înregistrând o reducere de 59,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, generată, în principal, de creșterea semnificativă a costurilor cu achiziția de energie electrică.

EBITDA consolidată a atins valoarea de 357 milioane RON, în scădere cu 129 milioane RON față de valoarea din primele șase luni ale anului 2020. Reducerea EBITDA este determinată, în principal, de evoluția segmentului de furnizare, pe fondul majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice, precum și a unor elemente pozitive nerecurente din S1 2020, după cum este indicat în continuare.

Veniturile totale ale Grupului Electrica, în S1 2021, s-au ridicat la valoarea de 3.339 milioane RON, reprezentând o creștere de 2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 7,8%, în principal datorită creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice pe piața cu amănuntul, în timp ce pe segmentul de distribuție, veniturile au înregistrat o scădere de 6,8%, în principal din efectul net al majorării veniturilor din energia electrică distribuită, variație pozitivă anulată de reducerea veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12.

Costurile consolidate pentru achiziția de energie electrică și gaze naturale au crescut cu 19,6%, la 2.167 milioane RON, în primele șase luni din 2021. Această evoluție a fost generată mai ales de segmentul de furnizare, unde costurile au crescut cu aproximativ 349 milioane RON, sau 24%, în principal din majorarea prețurilor de achiziție a energiei electrice, atât pe segmentul concurențial, cât și pe cel de serviciu universal și furnizor de ultimă instanță (FUI), care în 2020 era segment reglementat și a fost influențat de recuperarea, sub formă de corecții pozitive, a unor pierderi din achiziție din anii anteriori, când tarifele aprobate de ANRE erau sub prețul efectiv de achiziție a energiei electrice, efect ce în 2021 nu a mai existat. De asemenea, a fost înregistrată și o creștere de 13,9% a cantității de energie electrică achizitionată pe segmentul concurențial, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În ceea ce privește segmentul de distribuție, evoluția costurilor cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea pierderilor în rețea a avut un efect nefavorabil asupra costurilor consolidate, de 6 milioane RON sau 1,6%, în principal din volume mai mari de energie electrică necesară pentru acoperirea pierderilor în rețea (impact negativ de 5 mil. RON), dar și din creșterea prețurilor de achiziție a energiei electrice (efect negativ de 1 mil. RON).

Rezultate S1 2021 S1 2020 Δ %
Financiare (milioane RON) (milioane RON)
Venituri operaţionale 3.339 3.273 2,0%
Cheltuieli operaţionale 3.224 3.035 6,2%
Profit operaţional 115 237 -51,5%
EBITDA 357 486 -26,5%
Profit net 76 190 -59,8%

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

  • Grupul Electrica a distribuit, în S1 2021, aproximativ 9,2 TWh (creștere de 9,1% față de S1 2020) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori.
  • În S1 2021, Grupul Electrica a furnizat pe piața de energie electrică cu amănuntul aproximativ 4,6 TWh (creștere de 0,8% față de S1 2020) către un număr de aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum.
  • Electrica Furnizare are o cotă de piață de 18,54%; este lider de piață pe segmentul de SU și FUI, cu o cotă de piață de 31,14%, pe piața concurențială având o cotă de 10,71% (conform ultimului raport ANRE disponibil, la aprilie 2021).

Mai multe informații despre rezultatele financiare ale Grupului Electrica pentru primul semestru al anului 2021 puteți găsi la acest link:

https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/raportari-interimare/situatiile-financiare-pentru-s1-2021/

Declarație Corina Popescu, Director General Electrica SA: “În contextul transformărilor profunde și rapide din piața de energie, unul dominat de impredictibilitate, prețurile de tranzacționare a energiei au crescut semnificativ, atingând, inclusiv pe piața internă, valori record în ultima perioadă. Această evoluție, greu de anticipat, determinată de factori externi companiei, a generat o creștere notabilă a costurilor cu achiziția de energie electrică. În pofida politicilor noastre de management al riscurilor, o parte din efect s-a resimțit și asupra rezultatelor financiare din primul semestru.

Acest efect este accentuat și de comparația cu performanța înregistrată în 2020 pe segmentul de furnizare, una exceptională, ce a provenit și din efectul favorabil al recuperărilor aferente anilor precedenți. Cu toate acestea, suntem o companie solidă și ne-am asumat responsabilitatea față de clienții noștri, depunând toate eforturile pentru a menține un echilibru, inclusiv prin optimizarea costurilor pentru clientul final, chiar și în acest context nefavorabil.

În toată această perioadă, ne-am concentrat eforturile pe continuarea realizării unor investiții majore,  în zona de producție din surse regenerabile, pe eficiența operațională, pe îmbunătățirea serviciilor oferite, dar și pe diversificarea activității prin oferte și servicii adaptate nevoilor clienților. Toate aceste măsuri vor permite dezvoltarea sustenabilă a Grupului pe direcțiile urmărite prin strategia aprobată, cu efecte benefice asupra profitabilității companiei”.

DISTRIBUIȚI