Alegerea politicii externe a Turkmenistanului – neutralitatea este în concordanță cu viziunea asupra lumii, tradițiile și mentalitatea poporului turkmen, care este recunoscută și susținută de Rezoluția Adunării Generale a ONU privind “Neutralitatea permanentă a Turkmenistanului” din 12 decembrie 1995. Documentul solicită statelor membre să sprijine statutul neutru al Turkmenistanului și să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. “Neutralitatea a fost unul dintre fundamentele statalității, a politicilor sale interne și externe timp de un sfert de secol. Principiile neutralității, valorile și ideologia acesteia și-au dovedit respectarea deplină a intereselor noastre naționale și a obiectivelor și sarcinilor ONU”, a declarat președintele Turkmenistanului în discursul său video adresat participanților la sesiunea a 75-a aniversare a Adunării Generale a ONU.

Principiile fundamentale ale neutralității sunt iubirea păcii, neintervenția în sarcinile altor state, respectarea suveranității și integrității lor teritoriale, neparticiparea la organizații și acorduri militare internaționale. Statutul de neutralitate al Turkmenistanului este un factor important pentru consolidarea stabilității și securității, precum și dezvoltarea cooperării economice și umanitare multilaterale. Turkmenistan reprezintă întotdeauna întărirea prieteniei și a bună vecinătății și activarea în continuare a cooperării fructuoase în toate direcțiile. Deviza anului 2020 “Turkmenistan – Patria neutralității” este indisolubil legată de principiile umaniste, care stau la baza politicii interne și externe a stimatului nostru președinte. Formula universală de cooperare dezvoltată de liderul nostru național corespunde pe deplin tendințelor globale progresive ale dezvoltare umana.

Dovedindu-se în calitate de partener ONU responsabil pe termen lung, angajat ferm în implementarea practică a obligațiilor asumate, Turkmenistan participă activ la eforturile internaționale in vedere consolidare a păcii, securității, dezvoltării durabile și cooperării în lume. Președintele nostru declară disponibilitatea de a acționa ca partener ONU în probleme atât de importante cum ar fi asigurarea păcii și securității pe planetă, găsirea soluțiilor pentru provocările și amenințările globale, promovarea dezvoltării durabile, bunăstarea mediului, soluționarea pașnică a situației din Afganistan. În discursul său video de la sesiunea aniversară a Adunării Generale a ONU, președintele nostru a exprimat inițiative specifice țării noastre, care vizează consolidarea eforturilor de a dezvolta soluții pozitive pentru problemele urgente ale modernității, optimizarea cooperării constructive îndreptate către prosperitatea și progresul mondial.

Liderul nostru național a numit COVID-19 ca o provocare globală care nu recunoaște granițele, rasele și naționalitățile, care are un efect dăunător asupra tuturor sferelor dezvoltării civilizației. Țara noastră a luat toate măsurile necesare pentru a contracara această amenințare. Turkmenistan sugerează să ia în considerare aspectele legate de dezvoltarea și stabilirea instrumentelor internaționale. În special, pentru a stabili un program special al Organizației Mondiale a Sănătății pentru a cerceta genomul coronavirusului, pentru a dezvolta un mecanism multilateral pentru controlul pneumoniei, pentru a crea un centru metodologic pentru tratamentul și prevenirea infecțiilor acute.

Transporturile, energia, ecologia sunt domenii prioritare ale direcției politicii externe a Turkmenistanului. Astăzi, promovarea cooperării în sfera transporturilor are o mare importanță pentru dezvoltarea durabilă a țărilor și regiunilor. În acest sens, Turkmenistan sugerează să se ia în considerare problema asigurării unui transport internațional stabil în caz de urgență. Proiectul de rezoluție relevant al Adunării Generale a fost pregătit și prezentat spre examinare de către statele membre.

O atenție deosebită este acordată modernizării infrastructurii de transport în Turkmenistan: construcția de noi automobile și căi ferate moderne care leagă regiunile țării și statele vecine sunt realizate în mod constant. Aeroporturile internaționale din Ashgabat, Turkmenbashi, Mary, Turkmenabat și Dashoguz fac parte integrantă din sistemul național de transport și logistică. Astăzi, portul internațional din Turkmenbashi, care a fost pus în funcțiune în mai 2018, este “poarta apei” din regiune.

Rutele de tranzit și transport în direcția Nord – Sud și Est – Vest contribuie la dezvoltarea în continuare a cooperării dintre țări. Coridorul de transport Afganistan – Turkmenistan – Azerbaidjan – Georgia – Turcia (Lazurite), unind țările din Orientul Mijlociu, Sud-Estul și Asia Centrală, precum și țările din Caucaz cu ieșire în Europa, Uzbekistan – Turkmenistan – Iran – Oman coridorul care leagă țările Asiei Centrale cu regiunea Golfului Persic, va transforma Patria noastră în centru logistic.

Liderul națiunii a remarcat un rol special al OMC în activitatea de restaurare a economiei globale, stimularea comerțului și a investițiilor. “După ce a obținut recent statutul de observator în cadrul OMC, Turkmenistan va folosi în mod activ oportunitățile deschise în acest sens pentru a promova măsuri practice pentru a depăși rapid fenomenele de criză din economia mondială, tranziția sa la dinamica pozitivă”, a declarat liderul nostru în discursul său la Sesiunea a 75-a aniversare a Adunării Generale a ONU.

Deținând rezerve enorme de hidrocarburi și folosind aceste resurse naturale pentru bunăstarea lumii, Turkmenistan contribuie foarte mult la asigurarea securității energetice regionale și mondiale. Dezvoltând o cooperare internațională reciproc avantajoasă în sectorul energetic, țara noastră implementează proiecte la scară largă care vizează crearea unei infrastructuri de export diversificate pentru resursele sale energetice. Aceste proiecte grandioase vor da un impuls puternic dezvoltării economice a regiunii, vor deveni pârghii în rezolvarea problemelor cu caracter social și umanitar, precum și în consolidarea păcii și stabilității.

Exemple clare sunt gazoductul transnațional Turkmenistan – China, precum și gazoductul Turkmenistan – Afganistan – Pakistan – India (TAPI). Un alt proiect important este construirea liniei electrice Turkmenistan – Afganistan – Pakistan (TAP), care va trece de-a lungul conductei de gaz cu același nume și va oferi posibilitatea de a livra energie electrică către Pakistan și alte țări din Asia de Sud prin tranzit din Afganistan. La baza importanței acestor proiecte, președinte nostru a spus: “Condiția cheie pentru stabilizarea politică, redresarea socială și economică a Afganistanului, integrarea cu succes a acesteia în economia globală este implementarea unor proiecte de infrastructură mari, cu implicarea Afganistanului în primul rând în sectoare vitale precum energia, transport și comunicații ”. Țara noastră ca stat vecin neutru al Afganistanului este pregătită să ofere condițiile politice și organizaționale necesare pe teritoriul nostru pentru a stabili un dialog pașnic între Guvernul Afganistanului și toate părțile interesate de soluționarea politică a situației din Afganistan.

Turkmenistan participă activ la soluționarea pozitivă a tuturor problemelor urgente la nivel global și regional, folosind doar mijloace și metode diplomatice și politice. Este extrem de simbolic, a remarcat președintele nostru foarte apreciat în discursul său istoric video, că Centrul Regional al Națiunilor Unite pentru Diplomația Preventivă pentru Asia Centrală a fost înființat prin decizia Adunării Generale cu sprijinul statelor vecine și a membrilor Consiliului de Securitate din Ashgabat. În cadrul sesiunii Turkmenistan să prezinte proiectul de rezoluție privind “Rolul Centrului regional pentru diplomație preventivă pentru Asia Centrală”.

Astăzi, problemele legate de Marea Aral depășesc cu mult Asia Centrală. Măsurile luate de Turkmenistan în găsirea unei soluții la problema Mării Aral primesc un sprijin larg în comunitatea mondială. Turkmenistan aduce o contribuție semnificativă la intensificarea cooperării fructuoase care vizează soluționarea pozitivă a problemelor de mediu, sociale, economice și umanitare din regiunea Mării Aral și utilizarea rațională a resurselor de apă. În plus, se iau măsuri practice pentru a preveni deșertificarea.

După cum se știe, Adunarea Generală a ONU a adoptat în unanimitate rezoluțiile inițiate de Turkmenistan “Cu privire la cooperarea dintre Națiunile Unite și Fondul internațional pentru salvarea Mării Aral”. Țara noastră a prezentat, de asemenea, o propunere privind dezvoltarea Programului special al ONU pentru bazinul Mării Aral, care va include măsuri privind stabilizarea situației. Dezvoltând fundații juridice internaționale pentru a aborda problemele legate de Marea Aral, Turkmenistan va prezenta un proiect inițial al conceptului și structurii viitorului program special pe Marea Aral în cadrul sesiunilor ESCATO din mai 2021, invitând toate statele și organizațiile internaționale interesate să ia în considerare documente.

Mai mult, la cea de-a 73-a sesiune, Adunarea Generală a ONU, prin initiativa a Turkmenistanului, a adoptat rezolutia, declarând anul 2021 – “Anul pacii și încrederii internaționale”. Turkmenistanul a prezentat o inițiativă de organizare in anul viitor a forumului internațional privind pacea și încrederea in vedere a pune în aplicare prevederile acestei rezoluții, care va da un impuls puternic dialogului multilateral constructiv și respectuos pe teme urgente ale agendei globale moderne. Motto-ul anului curent “Turkmenistan – Patria Neutralității” este conectat cu inițiativele globale, prezentate de președintele nostru. Astăzi, Turkmenistan acționează ca un partener de încredere și autoritar în soluționarea problemelor cheie ale cooperării internaționale.

Domnul Gapbar Hallyyev,

Lector al Institutului de Relații Internaționale

  al Ministerului Afacerilor Externe al Turkmenistan

DISTRIBUIȚI