Vasile Bleotu, FGDB: FGDB a avut o dinamică pozitivă pe întreg parcursul anului 2021

Date:

_________________

Interviu cu domnul conf. univ. dr. Vasile Bleotu,
Director Financiar Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare

ECONOMISTUL: Care este rolul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)?

VASILE BLEOTU: FGDB este instituția care asigură plata compensațiilor în cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenților sumele depuse.

EC: Ce garantează FGDB?

VASILE BLEOTU: Sfera de garantare a depozitelor s-a lărgit gradual de la momentul înființării FGDB, prin armonizarea cu prevederile în vigoare ale legislației europene. Ultima extindere a avut loc la sfârșitul anului 2015, iar în prezent sunt garantate depozitele tuturor persoanelor fizice și ale întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă.

La sfârșitul anului 2021, volumul depozitelor eligibile (garantate de FGDB) se ridica la 420,5 miliarde lei, din care 242,6 miliarde lei reprezentau depozitele eligibile ale populației, restul de 177,9 miliarde lei provenea din sfera depozitelor persoanelor juridice. Depozitele din sfera de garantare a FGDB au avut o dinamică pozitivă pe întreg parcursul anului 2021, datorată majorărilor consemnate la nivelul tuturor componentelor – depozite ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, depozite în lei și în valută, depozite de valori inferioare plafonului de acoperire și depozite peste plafon. 

Similar perioadei trecute, și anul 2021 a fost marcat de o creștere semnificativă a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice la instituțiile de credit participante la FGDB, acestea atingând vârful ultimilor ani, cu 9% peste nivelul de la finele lunii decembrie 2020. Depozitele erau deținute, la 31 decembrie 2021, de 14.285.372 deponenți persoane fizice. Depozitele persoanelor juridice au avansat într-un ritm mai alert decât cele ale populației, consemnând în 2021 o variație anuală de +19,1%. 

EC: FGDB garantează depozitele constituite la toate băncile care își desfășoară activitatea în România?

VB: FGDB garantează numai depozitele constituite la băncile persoane juridice române. Instituțiile de credit participante la FGDB, persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României, erau în număr de 26 la 31 decembrie 2021. Depozitele la sucursalele băncilor străine cu sediul în alte state membre ale Uniunii Europene intră în sfera de garantare a schemelor din statele membre de origine.

EC: Care este suma maximă garantată de FGDB? 

VB: Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro în echivalent lei. La 31 decembrie 2021 acestea însumau 263,5 miliarde lei, cu 9,1% peste nivelul de la finele anului 2020, menținându-și ponderea de aproape două treimi din valoarea totală a depozitelor eligibile.

Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice a fost de 210,8 miliarde lei, în creștere cu 7,4% față de nivelul de la sfârșitul anului 2020, acestea constituind 86,9% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. La nivelul întregului an 2021, depozitele populației au contribuit cu aproximativ două treimi la majorarea volumului total al depozitelor acoperite. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro în echivalent lei, în cazul persoanelor juridice depozitele care depășesc plafonul de acoperire au cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii, depozitele acoperite deținând o pondere de doar 29,6%. La 31 decembrie 2021, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 52,7 miliarde lei (variație anuală de +16,2%).

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate