Decarbonizarea industriei românești necesită sprijinul financiar al statului 

Date:

 

de Luciana Miu 
 EPG Head of Clean Economy

 

Pentru a atinge țintele României privind emisiile de gaze cu efect de seră, industria autohtonă  va trebui să se transforme profund. Această transformare implică adoptarea de tehnologii și  procese cu costuri semnificative și perioade de implementare lungi, cu puține ferestre de  oportunitate rămase până în 2050. De asemenea, costul emisiilor și competiția în noua piață de  produse industriale low-carbon exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra operatorilor.  Finanțarea măsurilor de decarbonizare industrială este așadar o provocare majoră pentru  industria grea din România. 

Decarbonizarea industriei grele presupune de multe ori aplicarea de tehnologii la un nivel  incipient de maturitate, care prezintă un risc comercial aferent, ceea ce le face greu finanțabile  de către sectorul privat. Din acest motiv, intervenția statului pentru a finanța decarbonizarea  industrială, cel puțin în stadiu incipient, este necesară, și este practicată deja în multe țări,  precum Franța, Germania și Slovacia. Deși are un spațiu fiscal redus, statul român dispune de  oportunități ample de a disponibiliza fonduri pentru susținerea decarbonizării industriale: 

  • Cadrul Temporar de Criză și Tranziție, care permite până la finalul anului 2025  relaxarea regulilor privind ajutorul de stat pentru decarbonizarea industrială; Fondul de Modernizare, unde schemele de suport aferente decarbonizării  industriei nu au fost încă deschise; 
  • Veniturile din vinderea certificatelor de emisii sub sistemul EU-ETS, care ar putea  fi direcționate prin instrumente dedicate industriei grele, pe lângă schemele  implementate în prezent de Autoritatea Fondului de Mediu. 

Statul român poate lua inițiativă și în crearea de instrumente financiare pentru mobilizarea  capitalului privat. Un exemplu poate fi sistemul de tipul contracte pentru diferență pe baza  prețului dioxidului de carbon (CCfD) (implementat în Olanda prin sistemul SDE++). Alte  stimulente pentru decarbonizare pot fi introduse prin stabilirea unui de cadru de Achiziții Publice  Ecologice pentru produse intermediare utilizare în proiectele de infrastructură, ciment și oțel. 

Toate aceste oportunități cer o implicare proactivă cu viziune pe termen lung a statului  român. Aceasta este necesară atât pentru demonstrarea angajamentului pentru  decarbonizarea industriei și transmiterea unui semnal pozitiv către investitori, cât și pentru  implicarea în negocierile la nivel european pe această temă. Primul pas este formularea unei  strategii naționale de decarbonizare industrială, integrată cu politicile de dezvoltare  economică și care să susțină competitivitatea industriei române. Strategia trebuie să aibă în  vedere formularea de politici industriale eficiente, alegând cu atenție sectoarele în vizor și modul  în care acestea vor fi susținute. Schemele de suport aferente acestei susțineri declarate trebuie  aliniate cu standardele de sustenabilitate dezvoltate împreună cu companiile, bazate pe criteriile  din Taxonomia UE și alte standarde naționale existente. Totodată, strategia pentru  decarbonizare industrială trebuie să includă un plan clar pentru coordonarea și chiar  finanțarea de către stat a infrastructurii necesare, în special pentru energie electrică,  hidrogen și captarea și stocarea carbonului. Pe plan european, România ar trebui să susțină  adoptarea Net-Zero Industry Act și reorganizarea cadrului financiar multianual al UE, care  ar putea susține atragerea noilor lanțuri valorice industriale prin instrumentele pentru  convergență economică deja existente. De asemenea, România ar trebui să susțină  introducerea de criterii pentru achiziții publice ecologice pentru Fondurile Structurale și de  Investiții și Fondurile de Coeziune, pentru a stimula cererea domestică de produse cu conținut  redus de emisii. 

Există o multitudine de oportunități și exemple de bune practici pentru finanțarea decarbonizării  industriale, aplicabile României. Guvernul național trebuie să abordeze de urgență acest subiect  într-un mod pragmatic și holistic, fără să recurgă la măsuri de sprijin ad-hoc dictate de  perioadele de criză manifestate recent. Aceasta este singura soluție pentru supraviețuirea  industriei autohtone într-o lume net-zero


Asociația Energy Policy Group (EPG) este un think-tank  independent, specializat în politici energetice și climatice. Înființat  în 2014, EPG reunește experți care conlucrează în proiecte  internaționale de cercetare. EPG acordă o atenție sporită contextului mai amplu al politicilor europene și al tendințelor  globale, în încercarea de a promova un dialog constructiv în  rândul factorilor de decizie și publicului larg.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Efectele crizelor actuale se vor vedea pe termen mediu și lung

Efectele crizelor actuale se vor vedea pe termen mediu...

Cel mai lung festival neoficial, în rețeaua NEPI Rockcastle

Compania NEPI Rockcastle organizează cel mai lung festival neoficial...

Spațiu extins pentru Leroy Merlin Craiova în Electroputere Parc 

  Retailer-ul Leroy Merlin, specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit,...