Un sistem energetic puternic, stabil, și sustenabil în același timp, atrage după sine securitate energetică, iar pentru România acest deziderat, al furnizorului de securitate energetică în regiune, poate fi transformat în realitate. Pentru a fi cu un pas mai aproape de această realizare, liberalizarea pieței de energie reprezintă o condiție sine qua non. Cu toate acestea, liberalizarea trebuie să vină și cu mecanisme de piață funcționale, cu intervenții administrative minime. Un mediu de afaceri transparent și guvernat de principii concurențiale loiale care încurajează competitivitatea actorilor pe piață poate atrage necesarul de investiții pentru țară. Pentru dezvoltarea și promovarea unei economii concurențiale, transparența în afaceri și responsabilitatea rămân elemente esențiale.

Cu o producție anuală de 11,8 mld. mc în 2017, România este cel mai important producător de gaze naturale din Europa de Est și al doilea producător la nivelul Uniunii Europene. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale a României depinde, pe termen lung, de dezvoltarea resurselor interne. Astfel, țara noastră poate deveni principalul producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană odată cu demararea exploatării zăcămintelor din Marea Neagră descoperite la o adâncime de 2 kilometri, estimările indicând peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze.

Începând cu 1 iulie 2020, prețul gazelor naturale nu a fost mai fost reglementat, piața fiind astfel liberalizată, iar obligația de tranzacționare pe piețele centralizate a fost înlocuită cu una de ofertare, implementată prin legislația secundară sub forma unui program de tip „gas release”. În ansamblu, inițiativa a fost una potrivită pentru a ne alinia la Uniunea Europeană şi un pas important înainte, întrucât dezbaterile legate de nivelul de pregătire al pieței și al soluțiilor propuse pentru funcționarea acesteia se impuneau a fi concretizate și integrate din punct de vedere legislativ.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament