„Pregătiți pentru 55” – Obligații drastice la nivelul statelor membre pentru atingerea obiectivelor climatice

Date:

Consiliul European a stabilit obiectivul ca UE să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu 1990, și să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Prin Legea europeană a climei, aceste obiective sunt obligatorii pentru UE și statele sale membre, iar țintele sunt foarte ambițioase și  ar necesita schimbări profunde și nepopulare.

Pentru a atinge aceste obiective, România trebuie să ia măsuri concrete pentru a reduce emisiile și a decarboniza economia. În momentul de față se pregătesc noi norme și actualizări ale legislației UE pentru ca tranziția verde să devină realitate.

Pachetul „Pregătiți pentru 55” este un set de propuneri legislative și de modificări ale legislației existente a UE care va ajuta la reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră și să se atingă neutralitatea climatică.

 

 Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii

Există un set cuprinzător de modificări ale sistemului existent de comercializare a certificatelor de emisii, care ar trebui să conducă la o reducere globală a emisiilor în sectoarele vizate cu 62% până în 2030, comparativ cu 2005.

Noile obligații:

  • includerea emisiilor generate de transportul maritim în sistemul penalizator al certificatelor de emisii,
  • eliminarea treptată a alocării cu titlul gratuit a certificatelor de emisii pentru sectorul aviației și pentru sectoarele care urmează să facă obiectul mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon,
  • implementarea Schemei de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională la nivel mondial,
  • obligația taxării emisiilor generate de clădiri și transportul rutier. Prin această propunere, ar trebui realizate reduceri de emisii de 43% pentru aceste sectoare până în 2030, comparativ cu 2005.
  • De asemenea se propune creșterea finanțării disponibile din fondul pentru modernizare și din fondul pentru inovare.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

Dumitru Chisalita
Dumitru Chisalita
Dumitru Chisăliţă este preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Sistem eficient de securitate cibernetică și protecție a vieții private

Compania Huawei evidențiază soluțiile de securitate end-to-end ca una...

Protocol între Camera de Comerţ si Industrie Bucureşti și Camera Auditorilor Financiari

Camera de Comerţ și Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB)...