Relația specială a României cu R.P. Chineză

Date:

România a fost a treia țară care a recunoscut R.P. Chineză. Relațiile diplomatice au fost stabilite la
5 octombrie 1949, la rang de ambasadă. Relațiile României cu China sunt jalonate de o Declarație politică comună, intitulată pe scurt „Parteneriatul amplu de prietenie și cooperare”. Dezvoltarea și aprofundarea dialogului politic bilateral, pornesc de la dimensiunea capitalului acumulat în cei 70 de ani de la recunoașterea R.P. Chineze și stabilirea relațiilor diplomatice.
În seara de 19 septembrie 2019, Ambasada Chinei în România a fost împodobită cu lanterne și ghirlande colorate, unde a predominat o atmosferă de sărbătoare solemnă și caldă. Ambasadorul Jiang Yu, împreună cu întregul corp diplomatic din cadrul Ambasadei, au organizat o recepție pentru a sărbători cei 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. Peste 600 de persoane au participat la eveniment.


În discursul său, Ambasadorul Jiang Yu a spus că în ultimii 70 de ani, poporul chinez a explorat și a muncit cu perseverență și abnegație și a înregistrat realizări remarcabile de renume mondial, efectuând un salt important de la „a se ridica în picioare” spre a deveni un popor bogat și puternic și a creat un mare miracol în istoria dezvoltării umane. După 70 de ani de dezvoltare, China a devenit a doua cea mai mare economie din lume, cel mai mare producător industrial și cel mai mare comerciant de mărfuri. Volumul economiei Chinei este de aproape 13 mii de miliarde dolari SUA, cu o creștere de circa 1.325 de ori față de cel din momentul proclamării Republicii Populare Chineze, iar PIB-ul pe cap de locuitor este aproape de 10 mii de dolari SUA, cu o creștere de aproximativ 542 de ori. În ultimii 40 de ani de reformă și deschidere, PIB-ul Chinei a crescut cu o rată medie anuală de 9,5%, situându-se pe primul loc în lume în ceea ce privește rata de creștere. Peste 700 de milioane de oameni au învins sărăcia, reprezentând peste 70% din populația globală care a depășit pragul sărăciei. Lungimea căilor ferate de mare viteză puse în funcțiune a atins 30.000 de kilometri, reprezentând două treimi din totalul căilor ferate de mare viteză din întreaga lume, iar lungimea autostrăzilor a ajuns la 140.000 de kilometri. Motivul pentru care China a realizat succese atât de mari în dezvoltarea sa, este că a explorat o cale de dezvoltare adecvată condițiilor naționale ale Chinei, a aplicat politica corectă de a se concentra pe dezvoltarea economică și de a profita de oportunitățile globalizării, întrebuințând reforma și deschiderea ca forță motrice, s-a bazat pe munca grea și spiritul antreprenorial al poporului chinez. Privind spre viitor, în conformitate cu planul de dezvoltare „în două etape” propus la cel de-al
19-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, China se va strădui să realizeze în esență modernizarea socialismului până în 2035 și să transforme China într-o țară socialistă puternică, modernă, prosperă, democratică, avansată cultural, armonioasă și frumoasă, până la jumătatea acestui secol.


Ambasadorul Jiang a subliniat că dezvoltarea Chinei nu poate fi separată de lume, iar dezvoltarea lumii are nevoie și de China. În ultimii ani, China a contribuit cu peste 30% la creșterea economică mondială, devenind o ancoră a stabilității și o forță motrice pentru creșterea globală a economiei. China este, de asemenea, al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul regulat al ONU și al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul ONU de menținere a păcii, fiind și țara cu cel mai mare număr de menținători de pace dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Confruntându-se cu cele mai mari schimbări mondiale care au avut loc în ultimii 100 de ani, China va continua să urmeze calea dezvoltării pașnice, va urmări o politică externă independentă de pace și o strategie deschisă de beneficiu reciproc și de tip câștig-câștig, nu va căuta niciodată hegemonie și nu se va implica niciodată în expansiune. China respectă dreptul popoarelor din toate țările de a-și alege propria cale de dezvoltare și va fi întotdeauna un constructor al păcii mondiale, un contribuitor la dezvoltarea globală și un apărător al ordinii internaționale. China va colabora cu toate țările din lume pentru a promova inițiativa Belt and Road și alte inițiative majore, va crea oportunități de cooperare, va împărtăși roadele dezvoltării, va construi un nou tip de relații internaționale, bazate pe respect reciproc, corectitudine, dreptate și cooperare reciproc avantajoasă, va construi o comunitate umană cu un destin comun pentru o lume deschisă și tolerantă, curată și frumoasă, care să se bucure de o pace durabilă, de siguranță generală și de prosperitate comună.


Ambasadorul Jiang a menționat că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România. În cei 70 de ani, relațiile chino-române au menținut întotdeauna „melodia principală” a cooperării prietenoase, cooperarea economică și comercială s-a dezvoltat continuu, iar schimburile interumane s-au aprofundat necontenit. De la începutul acestui an, cooperarea bilaterală a fost promovată susținut în atmosfera entuziastă a celebrării a 70 de ani de la stabilirea legăturilor diplomatice dintre cele două țări. Cei doi prim-miniștri au avut o întâlnire bilaterală la Dubrovnik, iar cooperarea în domeniile finanțelor, comerțului, agriculturii, tineretului, editurii, științei, tehnologiei și culturii a obținut rezultate ample și fructuoase. Experiența istorică a dezvoltării solide a relațiilor chino-române este că cele două țări întotdeauna s-au respectat reciproc, s-au bucurat de beneficii comune și ajutor reciproc și liderii celor două țări au acordat întotdeauna o importanță deosebită relațiilor chino-române și au cultivat activ prietenia bilaterală. Prietenia dintre China și România reprezintă un tezaur comun, împărtășit de cele două popoare, care merită a fi prețuit și îngrijit. Cele două părți au responsabilitatea istorică de a moșteni și a dezvolta prietenia tradițională. Este în interesul fundamental al ambelor țări să continue consolidarea Parteneriatului amplu de prietenie și cooperare dintre China și România. Aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România marchează un punct de reper pentru relațiile chino-române și un nou punct de plecare pentru viitor. China este dispusă să lucreze cu România pentru a poziționa relațiile chino-române în situația mondială generală, să prețuiască prietenia tradițională, să sporească consensul politic și aprofundarea cooperării pragmatice, prin utilizarea celor trei platforme – inițiativa Belt and Road, relațiile China-UE și formatul de cooperare 17+1, să-și facă drum înainte pe baza moștenirii trecutului pentru a aduce relațiile chino-române la un nou nivel, jucând un rol și mai important în menținerea multilateralismului, a regulilor de comerț liber și în promovarea stabilității și prosperității mondiale.

 

Volumul schimburilor comerciale bilaterale (milioane USD)

În anul 2018, schimburile comerciale româno – chineze au totalizat 6,09 miliarde USD, din care 883,554 milioane USD exporturi românești (în creștere cu 6,84% față de anul 2017) și 5,21 miliarde USD importuri (în creștere cu 22,52% față de anul 2017). Deficitul comercial al României în relația bilaterală este de 4,32 miliarde USD.
În primele trei luni ale anului 2019 schimburile comerciale româno – chineze au totalizat 1,5 miliarde USD, din care 198,91 milioane USD exporturi românești (spre deosebire de anul 2018, la trei luni, când au totalizat 228,55 milioane USD) și 1,3 miliarde USD importuri (spre deosebire de anul 2018, la trei luni, când au totalizat 1,25 miliarde USD).
Principalele produse exportate de România pe piața chineză în primele 10 luni ale anului 2018 au fost (în ordine descendentă ca valoare): mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora (boilere, mașini și dispozitive mecanice, aparate și materiale electrice și părți ale acestora); lemn, cărbune de lemn și articole din lemn, plută și articole din plută, produse din împletituri de fibre vegetale sau nuiele; instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, ceasornicărie, instrumente muzicale, părți și accesorii; materiale plastice, articole din acestea, cauciuc și articole din cauciuc; metale comune și articole din metale comune (fontă, fier, hotel, cupru, aluminiu și articole din aceasta); vehicule, aeronave, vase și echipamente de transport (vehicule și echipamente pentru căile ferate, automobile, tractoare, biciclete); produse ale industriei chimice și conexe (produse chimice anorganice/organice, produse farmaceutice, îngrășăminte, etc)
Principalele produse importate de România de pe piața chineză în primele 10 luni ale anului 2018 au fost (în ordine descendentă ca valoare): mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora (boilere, mașini și dispozitive mecanice, aparate și materiale electrice și părți ale acestora); metale comune și articole din metale comune (fontă, fier ,hotel ,cupru, nichel, aluminiu, zinc și articole din aceasta); materiale textile și articole din aceste materiale (mătase, lână, bumbac, filamente și fibre sintetice, pâslă, fibre speciale, etc); mărfuri și produse diverse (mobilă, mobilier medico-chirurgical, jucării, jocuri, art. de divertisment, art. diverse); instrumente și aparate optice, fotografice, de măsură, control (instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, ceasornicărie, instrumente muzicale; părți, accesorii pentru instrumente muzicale); vehicule, aeronave, vase și echipamente de transport (automobile, tractoare, biciclete, navigație maritimă sau fluvială).
La 31 ianuarie 2019 erau înregistrate în România 12.615 societăți comerciale cu participare chineză la capitalul social, valoarea totală a capitalului social subscris fiind de
406,2 milioane USD, reprezentând 0,66% din totalul investițiilor străine în România (locul 21 în clasamentul investitorilor străini).

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

O nouă provocare pentru Green Deal  

| de Laurențiu Stan, consultant financiar (foto)

Studiu: 38% din românii care își împart cheltuielile cu partenerul sau familia nu își monitorizează plățile

38% dintre românii care își împart cheltuielile cu partenerul...

Consolidarea rețelei electrice: O prioritate pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României pentru 2030

Energy Policy Group a publicat un raport numit „Consolidarea...