Incertitudinea la putere

Date:

La 11 ianuarie 2017 Banca Mondială anunță că după nivelul scăzut înregistrat în anul post-criză precedent, în 2017, conform previziunilor, creșterea economică mondială va înregistra o intensificare moderată – la 2,7%, pe măsura reducerii obstacolelor care afectează activitatea țărilor exportatoare de produse de bază cu o economie de piață emergentă și în curs de dezvoltare, în timp ce nivelul cererii interne rămâne robust la nivelul țărilor importatoare de produse de bază care operează în economiile emergente și în curs de dezvoltare. Conform raportului privind Perspectivele Economiei Globale, întocmit de Banca Mondială în luna ianuarie 2017, se preconizează că, în 2017, nivelul creșterii economice în cadrul economiilor avansate va ajunge la 1,8%.

Măsurile de stimulare fiscală aplicate în economiile dezvoltate — în special în Statele Unite ale Americii — ar putea antrena un ritm de creștere economică internă și globală mai rapid decât cel preconizat, deși intensificarea măsurilor de protecție comercială ar putea genera efecte adverse. În condițiile ușoarei creșteri a prețurilor la produsele de bază, creșterea înregistrată în economiile de piață emergente și în curs de dezvoltare, per ansamblu, ar trebui să atingă un nivel de 4,2% în anul curent, comparativ cu nivelul de 3,4% înregistrat în anul care tocmai s-a încheiat.
Cu toate acestea, perspectivele sunt întunecate datorită incertitudinii care caracterizează orientarea politică în economiile dezvoltate. O perioadă îndelungată de incertitudine ar putea perpetua manifestarea unui ritm scăzut de creștere a investițiilor, în condițiile în care această situație împiedică dezvoltarea țărilor cu venituri scăzute, medii și ridicate. „După ani de creștere globală dezamăgitoare, perspectivele economice mai bune care se întrezăresc la orizont ne încurajează”, a declarat președintele Grupului Băncii Mondiale, domnul Jim Yong Kim. „Acum este momentul să profităm de acest impuls și să sporim investițiile în infrastructură și în oameni. Acest demers este vital pentru a asigura un ritm accelerat al creșterii economice durabile și inclusive, ca element necesar pentru eradicarea sărăciei extreme.”
În cadrul raportului este analizată încetinirea alarmantă, din ultima perioadă, a ritmului de creștere a investițiilor realizate în economiile de piață emergente și în curs de dezvoltare, economii care reprezintă o treime din PIB-ul global și în care se regăsesc aproximativ trei sferturi din populația mondială și din populația săracă a lumii. În 2015, rata de creștere a investițiilor a scăzut la 3,4%, comparativ cu nivelul de 10% înregistrat în 2010, fiind probabil ca această rată să se fi diminuat cu încă o jumătate de punct procentual pe parcursul anului trecut. Încetinirea ritmului de creștere a investițiilor reprezintă, parțial, o corecție a nivelurilor ridicate înregistrate în perioada de dinainte de criză, însă reflectă și obstacolele cu care se confruntă economiile emergente și în curs de dezvoltare în procesul de creștere economică, obstacole printre care se numără prețul scăzut al petrolului (pentru țările exportatoare de petrol), reducerea investițiilor străine directe (pentru țările importatoare de produse de bază), și, în sens mai larg, povara exercitată de datoriile private și de riscul politic. „Putem sprijini guvernele în demersul acestora de a oferi sectorului privat oportunități suplimentare de a investi, cu încrederea că noul capital produs la nivelul sectorului privat se poate racorda la infrastructura conectivității globale”, a declarat Paul Romer, economistul șef al Băncii Mondiale. „Fără drumuri noi, nu există niciun stimulent pentru ca sectorul privat să investească în capitalul fizic aferent noilor construcții. Atât timp cât noile spații comerciale nu sunt conectate la noile zone rezidențiale, miliardele de oameni care doresc să devină parte a economiei moderne vor pierde șansa – obținută prin învățarea la locul de muncă – de a investi în capitalul uman.”
După ce în 2016 s-a înregistrat un ritm de creștere aproape neglijabil, de 0,3%, creșterea preconizată pentru 2017 cu privire la expansiunea țărilor exportatoare de produse de bază cu economie de piață emergentă și în curs de dezvoltare este de 2,1%, ca urmare a revenirii treptate a prețurilor produselor de bază și a reluării procesului de creștere economică post-recesiune în Rusia și în Brazilia. În schimb, țările importatoare de produse de bază cu economii de piață emergente și în curs de dezvoltare ar trebui să înregistreze pe parcursul acestui an un ritm de creștere de 5,6%, cu puțin sub ritmul estimat pentru 2016, de 5.7%. Conform proiecțiilor, China va continua să înregistreze o încetinire sistematică a ritmului de creștere, la o rată de 6,5%. Cu toate acestea, perspectivele globale aferente economiilor de piață emergente și în curs de dezvoltare sunt umbrite de comerțul internațional apatic, de nivelul scăzut al investițiilor și de creșterea lentă a productivității. Dintre economiile avansate, se preconizează că, după un an 2016 cu performanțe slabe, ritmul de creștere în Statele Unite ale Americii va ajunge la un nivel de 2,2%, datorită evoluției favorabile a ratei de creștere a producției și investițiilor. În cadrul raportului se analizează modul în care măsurile de stimulare fiscală și celelalte inițiative politice propuse în Statele Unite ale Americii ar putea genera repercusiuni asupra economiei globale. „Ca urmare a rolului excepțional pe care îl joacă Statele Unite ale Americii în cadrul economiei globale, schimbările legate de orientarea politică pot genera efecte în cascadă la nivel mondial. Politicile fiscale ale SUA, datorită caracterului expansionist mai accentuat, ar putea duce, pe termen scurt, la o creștere mai susținută pe teritoriul SUA și în afara frontierelor acestora, însă aceste câștiguri ar putea fi contracarate prin modificările aduse politicilor comerciale sau de alt tip”, a declarat Ayhan Kose, Directorul departamentului Perspective de Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale. „Nivelul sporit de incertitudine din economiile dezvoltate ar putea genera și efecte negative asupra creșterii la nivel global.”

Daniel Apostol
Daniel Apostol
Daniel Apostol, jurnalist, MBA, este director editorial al revistei ECONOMISTUL, director editorial al cotidianului „Jurnalul”, director editorial al „ClubEconomic.ro”. A fost realizatorul Jurnalului de Economie la A3, director editorial, jurnalist senior și gazdă a seriei ProfitLive de pe ProfitTV.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

O nouă provocare pentru Green Deal  

| de Laurențiu Stan, consultant financiar (foto)

Studiu: 38% din românii care își împart cheltuielile cu partenerul sau familia nu își monitorizează plățile

38% dintre românii care își împart cheltuielile cu partenerul...

Consolidarea rețelei electrice: O prioritate pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României pentru 2030

Energy Policy Group a publicat un raport numit „Consolidarea...