Distribuția veniturilor la nivel global este unul dintre cele mai importante și de actualitate subiecte în rândul economiștilor, decidenților de politici macroeconomice, dar și pentru fiecare persoană în parte, fiecare individ fiind afectat într-o măsură mai mică sau mai mare de către acest fenomen. Este cert faptul că statele lumii au o economie mai prosperă în momentul actual decât în urmă cu câteva decenii, însă este aceasta și una mai egală decât în trecut? Studiile empirice neagă acest lucru. În prezent, conform datelor furnizate de către Banca Mondială, cele mai puternice două economii ale lumii, Statele Unite ale Americii și China dețin un PIB cumulat care reprezintă 36% din PIB-ul global. Dacă se lărgește spectrul statelor incluse, primele cinci economii produc mai mult de jumătate din PIB-ul mondial, primele 10 cuantifică 66% din acesta, iar primele 20 de state din punct de vedere economic au un PIB însumat care înglobează 80% din toată producția internă brută globală. Din punct de vedere al celui mai utilizat indicator al bunăstării (i.e., PIB/capita), discrepanțele sunt, de asemenea, evidente. Spre exemplu, micul stat european, Luxemburg, are un produs intern brut per capita de peste 100.000 dolari, în timp ce Somalia raportează doar 131 dolari pe cap de locuitor. Însă diferențele nu se limitează doar la un nivel comparativ între state, dar și în interiorul acestora, la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament