România a fost, este şi va rămâne o ţară cu vocație europeană, trainic conectată la valorile Europei, purtând totodată simbolul aspiraţiilor sale de conlucrare și cooperare pentru progres, în deplină consonanţă cu aspiraţiile Uniunii Europene din care face parte din 2007.

Din punct de vedere geografic, prin dimensiunile ei teritoriale ce o poziţionează ca ţară mijlocie în spaţiul european, România acoperă zone importante din partea centrală, de est şi balcanică a continentului. Această plasare îi conferă atributul de a se afla la un important punct de intersecţie, răscrucea civilizaţiilor euro-atlantice şi euro-mediteraneene.

Cu o populaţie la 1 ianuarie 2018 de 19,53 milioane locuitori (populația rezidentă după reședința obișnuită) şi un teritoriu de 238.397 km2, România deţine o pondere în totalul Uniunii Europene de 3,8% în ceea ce priveşte populaţia, ocupând în prezent poziţia a șasea şi, respectiv, 5,3% în privinţa teritoriului, poziţia a noua.

Ce ne spun cele două poziții (a populației și teritoriului) în contextul locului pe care România l-ar avea din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare și performanței economice și sociale?

Aceste date ne sugerează precondiția că, în mod ideal, indicatorii de performanță economică și socială ar fi normal să se situeze, pe ansamblu, la nivelul poziției șase date de populație, sau mai sus de această poziție, fapt ce ar releva un nivel comparativ al României superior mediei UE.
Așadar, condiția indispensabilă a atingerii nivelului mediu al UE depinde esențial de imperativul ca evoluția
PIB-ului României să fie, pe termen mediu și lung, superioară UE. Cu cât devansarea creșterii PIB-ului României va fi mai mare decât cea a UE, cu atât se scurtează perioada în care va putea fi atins obiectivul urmărit.

Populația

La 1 iulie 2007, populaţia rezidentă a României (după reședința obișnuită) însuma 20,9 milioane (20.882.980 mil.), scăzând la 20,1 milioane, potrivit recensământului populației din 31 decembrie 2011, pentru ca la 1 iulie 2018 să ajungă la 19,5 milioane (19.472.072 mil., date provizorii).

După numărul populației, România ocupă, după Brexit – (părăsirea UE de către Regatul Unit al Marii Britanii), poziția a șasea. Populaţia activă, numărând în prezent aproape 8,8 milioane, se va diminua, probabil, în aceeași măsură în următorii ani, iar populația ocupată, care se cifra în 2018 la 8,3 milioane, se așteaptă, de asemenea, să scadă. Numărul salariaţilor era estimat în 2018 la 6,5 milioane persoane, de la 5,6 milioane în 2010. Un aspect deosebit, care a căpătat amploare în ultimii ani, este acela al migraţiei populaţiei, în speţă migraţia externă a forţei de muncă, cu deosebire spre ţările membre ale UE (Spania, Italia, Portugalia, Germania, Marea Britanie, dar și Austria și Ungaria). Această problemă are un dublu impact. Pe de o parte, relevă un efect demografic orientat spre scăderea numărului populației și a altor indicatori asociați, iar pe de altă parte, reducerea resurselor de forţă de muncă, atât calificată, cât şi necalificată. România s-a înscris în trendul ce se înregistrează la nivel european, respectiv procesul de îmbătrânire a populaţiei, fenomen resimţit profund în ultimii ani.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

DISTRIBUIȚI