Pactul Ecologic European și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă

Date:

Politicile Uniunii Europene trec într-o nouă dimensiune. În următoarele decenii, Uniunea Europeană își propune să aloce până la 1 trilion de euro pentru a atinge neutralitatea climatică (cantitatea de CO2 produsă să nu depășească valoarea care poate fi absorbită) până în 2050. Pentru ca acest lucru să se întâmple, societatea va suferi o amplă transformare mai ales în ceea ce privește sectoarele economice care generează o cantitate ridicată de substanțe poluante. În mod inevitabil, dezvoltarea României va fi determinată în mare măsură de modul în care va reuși să se adapteze noii realități europene. România trebuie să fie un câștigător al acestei tranziții, iar ca acest lucru să se întâmple este nevoie de o bună coordonare între autorități, dar și de implicarea segmentelor sociale.

Pactul Ecologic European nu se rezumă doar la economie și mediu, ci ia în considerare inclusiv componenta socială și impactul asupra categoriilor vulnerabile. Documentul înaintat de Comisia Europeană nu reprezintă așadar o simplă politică de mediu, ci o viziune holistică pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. Pactul Ecologic European este, prin urmare, strâns legat de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, documentul adoptat de ONU încă din 2015 și asumat de România. Fiecare dintre cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă are un corespondent în Pactul Ecologic European. De altfel, Comisia Europeană spune explicit că acesta este parte integrantă din demersul privind implementarea Agendei 2030. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă adoptată de România încă din 2018 reprezintă un cadru care poate să susțină acțiunile la nivel național atât pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cât și a Pactului Ecologic European.

Vă propunem în acest articol o scurtă analiză asupra modului în care noile reglementări europene pot crea împreună cu strategia națională pentru dezvoltare durabilă sinergia necesară tranziției către un model sustenabil în două domenii de mare interes.

ENERGIE

Una dintre cele mai mari provocări pentru România în ceea ce privește eforturile pentru a atinge neutralitatea climatică este reprezentată de decarbonificarea sectorului energetic. Peste 75% din totalul de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană provin din producerea energiei și folosirea acesteia în sectoarele economice. De aceea, printre priorități se numără producerea energiei curate și creșterea eficienței energetice. Pactul Ecologic European are, de asemenea, în vedere modul în care vor fi afectați consumatorii, mai ales cei vulnerabili, susținând că toate modificările trebuie să fie făcute în beneficiul acestora. Toate aceste elemente sunt în strânsă legătură cu al 7-lea obiectiv pentru devoltare durabilă din Agenda 2030 și strategia națională pentru dezvoltare durabilă – energie curată și la prețuri accesibile.

În prezent, aproximativ un sfert din producția de energie electrică provine din combustibili fosili. Pe termen scurt stabilitatea energetică a României este afectată, dar avem șansa să promovăm metode alternative care să ajute la o dezvoltare armonioasă și sustenabilă. Astfel, sunt necesare soluții care să asigure, pe de-o parte, producerea cantităților necesare de energie electrică din surse regenerabile. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim la oamenii care locuiesc în zonele unde principala activitate economică este exploatarea și valorificarea combustibililor fosili. Vor fi necesare investiții care să încurajeze tranziția către o economie curată, dezvoltarea sectoarelor inovative cu valoare adăugată ridicată și programe de reconversie profesională. O bună parte dintre resursele financiare vor veni din Fondul de Modernizare și Fondul pentru o Tranziție Echitabilă. De asemenea, va fi înființat un Fond de Încredere (Trust Fund) direcționat spre investiții de diminuare a efectelor schimbărilor climatice. Mai mult, Banca Europeană de Investiții se transformă treptat într-o instituție financiară care finanțează preponderent proiectele pentru reducerea poluării, investițiile în economia circulară și cele cu caracter durabil.

TRANSPORT DURABIL

Pentru dezvoltarea durabilă a României este extrem de important domeniul transporturilor. Atingerea neutralității economice până în 2030 presupune reducerea cu 90% a emisiilor provenite de transport. Pactul Ecologic European aduce în discuție un principiu care pus în practică va avea un impact considerabil asupra acestui domeniu: „prețul transportului trebuie să reflecte impactul asupra mediului și asupra sănătății”. Pentru a ne adapta la aceste schimbări, România trebuie să aibă în vedere dezvoltarea acelor alternative cu impact scăzut asupra mediului, cum ar fi calea ferată și transportul pe apă. De asemenea, reprezintă o prioritate eliminarea transportului poluant din orașe. Poluarea aerului în marile orașe este o problemă care în ultimele luni a atins cote foarte mari, în special în București. Dezvoltarea conceptului de smart city, promovarea transportului alternativ, dar și eficientizarea energetică a clădirilor conform propunerilor strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă reprezintă doar câteva exemple de paliere de acțiune care ar alinia politicile locale la cerințele Pactului Ecologic European.

Infrastructura reprezintă unul dintre elementele esențiale pentru dezvoltarea economică, date fiind relațiile sale de interdependență cu celelalte ramuri ale economiei naționale, valoarea serviciilor oferite pentru populație și impactul considerabil asupra mediului. Posibilitatea ca fondurile pentru acest domeniu să fie direcționate către transportul verde ar putea pe termen scurt să dezavantajeze România mai ales în ceea ce privește infrastructura rutieră. Rolul autorităților este acela de a se asigura că implementarea Pactului Ecologic European nu periclitează perspectivele de dezvoltare, ci le crește potențialul de a avea un impact pozitiv asupra sănătății, mediului și a bunăstării cetățenilor. În acest domeniu poate fi un punct de plecare obiectivul pentru dezvoltare durabilă 9.

Toate aceste obiective pot fi atinse doar printr-o colaborare strânsă între instituții publice, mediul de afaceri, societatea civilă, cercetare, mediul academic etc. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă continuă astfel eforturile pentru a-și îndeplini cât mai bine rolul de catalizator. Finalizarea cadrului instituțional pentru implementarea strategiei prin înființarea Consiliului Consultativ este un pas important în acest sens. 34 de specialiști care au demonstrat profesionalism vor lucra la finalizarea planului de acțiune pentru a pune în practică cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. De asemenea, Departamentul derulează un proiect cu finanțare europeană în cadrul căruia vor rezulta un set de indicatori naționali pentru monitorizarea strategiei, dar și un cod al sustenabilității ce va avea ca scop implicarea companiilor private în proiecte care să vizeze dezvoltarea durabilă. Mai mult, în martie s-a format, cu sprijinul Departamentului, Coaliția Societății Civile pentru Dezvoltare Durabilă. Parteneriatele sunt unul dintre cele mai eficiente instrumente de care dispunem pentru a avea un traseu bine conturat pe acest drum deschis de Pactul Ecologic European.

Foto: Consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, într-o intervenție despre Pactul Ecologic European în cadrul evenimentului „Importanța geostrategică și economică a Mării Negre în actualul context european”
©Departamentul de Dezvoltarea Durabil[ al Guvernului României

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate