Petre Daea – ministrul anului 2017. Anul recordurilor în agricultura românească. 9 culturi cu recorduri istorice

Date:

România a absorbit în 2017 – 3,33 miliarde euro din fonduri europene destinate agriculturii

Interviu acordat de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, dl. Petre DAEA, scriitorului și publicistului, Nicolae MAREȘ, fost diplomat

Domnule ministru, vă rugăm să primiți din partea colectivului redacțional, precum și a cititorilor Economistului cele mai cordiale felicitări pentru rezultatele de excepție pe care agricultura românească le-a dobândit pe parcursul anului 2017. Cu multă perseverență și remarcabil profesionalism, aș spune cu dăruire și patriotism, sunteți primul ministru dintr-un guvern de după 1989, care dovediți realizarea cu prisosință a obiectivelor dintr-un sector vital al economiei românești: agricultura. Vă rog să recapitulați pentru istorie, deoarece anul 2017 a intrat pentru agricultura românească în analele istoriei noastre naționale, momentele și înfăptuirile principale. Cum a fost dobândit acest record?
Am mai spus-o, dar o repet cu plăcere. Am ținut cu dinții, cum se spune în popor, să realizez programul de guvernare, în care adversarii politici îl decredibilizau, cunoscut fiind că guvernele precedente au strălucit prin nerealizări. Așadar, am elaborat 480 acte normative, din care: 5 legi, 7 ordonanțe și ordonanțe de urgență, 65 hotărâri de guvern, 394 ordine cu caracter normativ și de reglementare instituțională, 9 memorandumuri etc. Credeți că a fost ușor, că a fost puțin?

Cunoscând birocrația românească, afirm cu certitudine că a fost greu. Cuiul lui Pepelea era la finanțare. Înaintea dumneavoastră, guvernul a fost condus de un fost comisar european pentru agricultură, care „a strălucit” prin absorbție zero la fonduri europene. Ce a făcut ministrul Daia?
Ce n-au reușit să facă predecesorii. Am acordat subvențiile neacordate la timp. Prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a plătit suma de 2,766 miliarde euro, din care: 2,489 miliarde euro – Campania 2016 din FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) + cofinanțare de la BN1 (Bugetul Național) și din BN (Bugetul Național); 277 milioane euro – Măsuri de piață și comerț exterior, ajutoare de stat și alte campanii. Am aprobat totul, prin ordin al ministrului, la 3 februarie 2017, nu în septembrie sau în octombrie. Rețineți, vă rog. Pe 16 octombrie 2017 orele 00,01 au început plățile în avans pentru Campania anului 2017. 885.864 fermieri planificați pentru primirea avansului de 70% din subvenție; campania de acordare a avansului s-a încheiat pe 29 noiembrie 2017. S-au plătit 964,8 milioane euro pentru 749.315 beneficiari, astfel: din FEGA – 662,9 milioane euro; din FADER – 296,9 milioane euro; alte ajutoare 5 milioane euro. De la 4 decembrie 2017 APIA a început plata regulară (acordarea diferențelor până la plafonul financiar al fiecărei scheme de plată).

Ați uimit întreaga țară, domnule ministru, prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. Acesta a fost elementul esențial?
Da, România a absorbit în 2017 3,33 miliarde euro din fonduri europene destinate agriculturii, după cum urmează: din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 1,772 miliarde euro procent de absorbție 99,9% (plafon 1,7724); din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 1,550 miliarde euro, față de 507 milioane euro în 2016; din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) – 10,9 milioane euro.

În anul 2017, România a fost de trei ori pe primul loc în accesarea fondurilor europene: în lunile martie și august la accesarea sumelor din FEGA și în trimestrul II la accesarea sumelor din FEADER
Pe trimestrul II 2017, România a ocupat primul loc la absorbția celei mai mari sume din FEADER cu 313, 7 milioane euro (înaintea Poloniei, Italiei, Germaniei și Franței)

Ați elaborate și un Plan National de Irigații. Ce prevede acesta?
Investiții până în anul 2020 de 1,015 miliarde euro pentru reabilitarea unui număr de 86 amenajări de irigații viabile care vor iriga în final o suprafață de 2 milioane ha. În anul 2017 suprafața contractată pentru irigații a fost de 670 mii ha, suprafață pentru care s-au aprobat udări pe 478 mii ha: suprafață irigată direct din canale 44,9 mii ha; s-au pus în funcțiune 240 stații de pompare și repompare (SPA și SRP) și stații de punere sub presiune (SPP) în funcțiune. A fost reactivat sistemul de irigații de la Amenajarea Irigații Horia-Liveni-Manoleasa, s-au efectuat decolmatări la canale de irigații pe 7,3 km liniari; s-a excavat 7.800 mc pământ și s-au reparat 4 agregate de pompare, ceea ce a permis irigarea a 3.740 ha. A început execuția a altor obiective: modernizarea SPA 388 din amenajarea Boianu Sticleanu județul Călărași și modernizarea SRPA+IQ Spiru Haret din amenajarea Ialomița – Călmățui, județul Brăila. A avut loc refacerea capacității de transport din Dunăre la SRPA 388; 5 obiective sunt în curs de execuție cu termen 31 dec 2018; are loc reabilitarea canalului CAI din amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare, etapa I, județul Călărași; reabilitarea sistemului de irigații Olt Călmățui, Etapa I, județul Teleorman; reabilitarea amenajării hidroameliorative Bucșani Cioroiu, aducțiune prin priza Aricești, județul Olt; reabilitarea amenajării Terasa Caracal, județul Olt; reabilitarea amenajării Stoenești Vișina jud Olt; 32 amenajări la care încep lucrările în 2018. Totodată, a început și Programul de reabilitare a structurii secundare de irigații prin măsura 4.3 din PNDR 2014-2020; s-a prevăzut alocarea financiară de 435 milioane euro. Până în prezent s-au depus 147 proiecte în valoare de 146,3 milioane euro.

Ce alte dezvoltări preconizați?
Dezvoltarea sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor, cu 15 puncte de lansare realizate până la 15 aprilie a.c. Prima etapă a programului a fost dată în funcțiune la 15 aprilie 2017 cu 34 puncte de lansare care acoperă 500.000 ha. Până la sfârșitul anului sunt în diferite faze de execuție încă 26 puncte de lansare, care vor fi operaționale la data de 15 aprilie 2018, acoperind o suprafață de 835 mii ha. În lunile aprilie –septembrie a.c. s-au folosit un număr de 927 rachete antigrindină pentru prevenirea căderilor de grindină și protejarea culturilor valoroase viticole și pomicole în zonele Iași, Vrancea, Prahova.

DAEACum s-a acționat pentru sprijinirea produselor deficitare, respectiv tomate, în spații protejate?
Programul reprezintă o reușită și este foarte apreciat de legumicultori. S-au înscris în program un număr de 9.350 legumicultori. În 2017 au beneficiat de ajutorul de 3.000 euro un număr 8.024 fermieri care au încasat 108,1 milioane lei (circa 23,7 milioane euro); au obținut o producție de 50.000 tone roșii, fără pesticide, livrate pe piață, diminuându-se importul cu această cantitate.
Cum preconizați evoluția în 2018?
Bugetul ce revine agriculturii pe anul 2018 înregistrează o creștere de 23,6% față de 2017 și reprezintă circa 2,6% din PIB, față de 2,1% în 2017.
Ministerul Agriculturii s-a pregătit pentru acțiunile importante ce decurg în acest an din Programul de guvernare: continuarea programelor din Programul de guvernare realizate cu succes în anul 2017; realizarea unor programe noi pentru sectoarele deficitare și zootehnizarea agriculturii. Pentru toate programele sunt stabilite priorități pe luni și trimestre.

Care sunt prioritățile ministerului pe acest an?
Plata la timp a subvențiilor, programul fiind prevăzut în Programul de guvernare:

a) plăți din fonduri europene (FEGA), plăți directe campania 2017 și avans campania 2018, măsuri de piață și intervenție și comerț exterior. APIA a autorizat la plată în perioada 16 octombrie 2017-12 ianuarie 2018 suma de 1,5 miliarde euro din fonduri europene. Față de aceeași perioadă din campania anului 2016 (16 octombrie-10 ianuarie) s-au avizat la plată mai mult cu 430 milioane euro (1,5 miliarde euro față de 1,07 miliarde euro).

 • În primele zile ale anului au intrat în visteria țării 664 milioane euro.
 • Creștere în 2018 de 7,2% față de 2017
 • Anual se depun la APIA în medie 900.000 cereri de plată
 • De la 10 forme de sprijin în 2007, numărul schemelor gestionate de APIA a ajuns la peste 100

34-51 Macro-13b) Ajutoare de la bugetul de stat ce se acordă prin APIA, ajutoare de minimis acordate prin DAJ, susținere neutralizarea deșeurilor, etc.

Alte programe subvenționate de la bugetul de stat sunt:
Program tomate românești: prevăzut în buget 183 milioane lei, creștere în 2018 față de 2017 59,13%. Valoarea ajutorului este de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar/an. Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate derulat în anul 2017 a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli; în primul ciclu de producție s-au înscris 4.397 beneficiari, iar în ciclul al doilea un număr de 3.627 beneficiari.
După primul an de implementare (2017), au fost livrate pe piață peste 50.000 tone de roșii proaspete de către 8.024 legumicultori, beneficiari ai programului, suma plătită către aceștia în anul 2017 fiind de 23.667.674,62 euro. Cultivatorii de tomate în spații protejate vor beneficia și în acest an de schema de ajutor de minimis și până în prezent s-au înscris 990 cultivatori de legume.
Program apă gratuită pentru irigații – creștere de 71,4% în 2018 a subvențiilor; 60 milioane lei față de 35 milioane în 2017; suprafață acoperită circa 400.000 ha
Subvenționarea ameliorării raselor de animale – Un domeniu foarte important în anul 2018. De la 32 milioane lei subvențiile vor crește la 56 milioane lei.
Ajutoare naționale tranzitorii in sectorul vegetal – Hotărârea de guvern a fost aprobată în ședința de guvern din 10 ianuarie 2018. S-au aprobat plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se încadrează în limita sumei de 114 milioane euro:

 • 110,9 milioane euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;
 •  1,97 milioane euro pentru sfeclă de zahăr;
 •  1,6 milioane euro mii euro pentru tutun;
 • 116 mii euro pentru hamei, in pentru fibră și cânepă pentru fibră.
 • Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul animal – în anul 2018 sunt prevăzute 810 milioane lei (177 milioane euro).
  Program de sprijin pentru comercializarea lânii – program nou pentru 32.328 crescători de ovine înscriși, cu un buget pe 2018 de 36 milioane lei. Programul a fost demarat la începutul acestui an, iar în data de 11 ianuarie a.c. am avut o întâlnire cu reprezentanții a 14 centre de colectare, pentru a stabili pașii de urmat.
  Program de sprijin suine rasele Bazna și Mangalița – program nou, prin Hotărârea de guvern aprobată în ședința de guvern din 10 ianuarie 2018, cu un buget 4,6 milioane lei (250 lei/cap purcel de până la 10 kg).
  Program de realizare a amenajamentelor pastorale – în anul 2018 este prevăzut un buget de 20,4 milioane lei.
  Programe pentru finanțarea proiectelor de investiții prin FEADER și FEPAM – o creștere de 66% a fondurilor în 2018 față de 2017; fonduri prevăzute în buget: 2 miliarde euro; program stabilit pe luni și trimestre.
  Reabilitarea sistemului irigații 2018 – an hotărâtor pentru reabilitarea Programului Național de Irigații. Bugetul programului înregistrează o creștere de 8 ori: de la 15 milioane lei la 120 milioane lei. Se lucrează în prezent pentru reabilitarea a 8 amenajări importante pentru campania de irigații din acest an din județele Brăila, Călărași, Teleorman, și Olt
  Programul de realizare a sistemului național antigrindină – creștere în 2018 față de 2017 de 4,5 ori: de la 20 milioane lei la 91 milioane lei. Numărul de puncte de lansare operaționale, la 65 la 15 aprilie 2018 și la 125 la 15 aprilie 2019; suprafața protejată va crește de la 500 mii ha la peste 1,2 milioane ha în județele din Moldova, Muntenia Banat, și Maramureș.
  Cercetare dezvoltare în domeniul agricol – acest sector va beneficia de fonduri importante: fondurile destinate cercetării crescând în 2018 față de 2017 de 2,4 ori.
  În anul 2018 vom demara programe noi pentru produse deficitare și zootehnizarea agriculturii. 2 programe sunt aprobate prin legi de Parlament și trimise la promulgare la președinte din 30 decembrie 2017:
 •  Programul pentru susținere a crescătorilor de suine în activitatea de reproducție,
 • Programul pentru susținere a crescătorilor de păsări în activitatea de reproducție.
  Alte 7 programe sunt în dezbatere parlamentară:
 • Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii,
  Program de înființare a centrelor de colectare și procesare lână și piei (legat de aprobarea FSDI),
 • Program miere în școli,
 • Program privind gestionarea durabilă a terenurilor și întărirea rolului ADS ca jucător pe piața funciară,
 • Programul de investiții în sectorul de creștere a bovinelor din rasele Bălțata românească și Brună,
  Programe pentru încurajarea investițiilor din zona montană. În februarie 2018 încep dezbaterile în Senat pentru:
 • a) programe de investiții pentru centre de colectare lapte;
 • b) colectare spălare și prelucrare primară lână;
 • c) centre de colectare si prelucrare primară fructe de pădure și plante medicinale;
 • d) centre de sacrificare animale;
 • e) înființarea stânelor montane.
  Programul de susținere a activităților de reproductive în sectorul de creștere a bubalinelor. Demarăm în această lună un program major pentru țară, „Programul de dezvoltare și reconversie a pomiculturii”.
  Suntem pregătiți pentru demararea acestor programe, am întocmit programele respective, așteptăm adoptarea parlamentară și promovarea legilor;
  Continuă și în acest an campania de informare și promovare la nivel național a consumului de carne și produse din carne de oaie. În cadrul acțiunii de promovare la nivel național a consumului de carne și produse din carne, se continuă și în anul 2018 campania „Alege oaia”, în 9 centre de județ în semestrul I 2018, Comisia Europeană sprijinind această acțiune. Recent, la întâlnirea miniștrilor agriculturii de la Paris, ministrul agriculturii din Spania s-a declarat adeptul acestei acțiuni la nivel european.

Mulțumesc. Succes și să ne vedem cu bine în 2019, cu noi recorduri.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

O nouă provocare pentru Green Deal  

| de Laurențiu Stan, consultant financiar (foto)

Studiu: 38% din românii care își împart cheltuielile cu partenerul sau familia nu își monitorizează plățile

38% dintre românii care își împart cheltuielile cu partenerul...

Consolidarea rețelei electrice: O prioritate pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României pentru 2030

Energy Policy Group a publicat un raport numit „Consolidarea...