România a absorbit în 2017 – 3,33 miliarde euro din fonduri europene destinate agriculturii

Interviu acordat de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, dl. Petre DAEA, scriitorului și publicistului, Nicolae MAREȘ, fost diplomat

Domnule ministru, vă rugăm să primiți din partea colectivului redacțional, precum și a cititorilor Economistului cele mai cordiale felicitări pentru rezultatele de excepție pe care agricultura românească le-a dobândit pe parcursul anului 2017. Cu multă perseverență și remarcabil profesionalism, aș spune cu dăruire și patriotism, sunteți primul ministru dintr-un guvern de după 1989, care dovediți realizarea cu prisosință a obiectivelor dintr-un sector vital al economiei românești: agricultura. Vă rog să recapitulați pentru istorie, deoarece anul 2017 a intrat pentru agricultura românească în analele istoriei noastre naționale, momentele și înfăptuirile principale. Cum a fost dobândit acest record?
Am mai spus-o, dar o repet cu plăcere. Am ținut cu dinții, cum se spune în popor, să realizez programul de guvernare, în care adversarii politici îl decredibilizau, cunoscut fiind că guvernele precedente au strălucit prin nerealizări. Așadar, am elaborat 480 acte normative, din care: 5 legi, 7 ordonanțe și ordonanțe de urgență, 65 hotărâri de guvern, 394 ordine cu caracter normativ și de reglementare instituțională, 9 memorandumuri etc. Credeți că a fost ușor, că a fost puțin?

Cunoscând birocrația românească, afirm cu certitudine că a fost greu. Cuiul lui Pepelea era la finanțare. Înaintea dumneavoastră, guvernul a fost condus de un fost comisar european pentru agricultură, care „a strălucit” prin absorbție zero la fonduri europene. Ce a făcut ministrul Daia?
Ce n-au reușit să facă predecesorii. Am acordat subvențiile neacordate la timp. Prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a plătit suma de 2,766 miliarde euro, din care: 2,489 miliarde euro – Campania 2016 din FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) + cofinanțare de la BN1 (Bugetul Național) și din BN (Bugetul Național); 277 milioane euro – Măsuri de piață și comerț exterior, ajutoare de stat și alte campanii. Am aprobat totul, prin ordin al ministrului, la 3 februarie 2017, nu în septembrie sau în octombrie. Rețineți, vă rog. Pe 16 octombrie 2017 orele 00,01 au început plățile în avans pentru Campania anului 2017. 885.864 fermieri planificați pentru primirea avansului de 70% din subvenție; campania de acordare a avansului s-a încheiat pe 29 noiembrie 2017. S-au plătit 964,8 milioane euro pentru 749.315 beneficiari, astfel: din FEGA – 662,9 milioane euro; din FADER – 296,9 milioane euro; alte ajutoare 5 milioane euro. De la 4 decembrie 2017 APIA a început plata regulară (acordarea diferențelor până la plafonul financiar al fiecărei scheme de plată).

Ați uimit întreaga țară, domnule ministru, prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. Acesta a fost elementul esențial?
Da, România a absorbit în 2017 3,33 miliarde euro din fonduri europene destinate agriculturii, după cum urmează: din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 1,772 miliarde euro procent de absorbție 99,9% (plafon 1,7724); din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 1,550 miliarde euro, față de 507 milioane euro în 2016; din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) – 10,9 milioane euro.

În anul 2017, România a fost de trei ori pe primul loc în accesarea fondurilor europene: în lunile martie și august la accesarea sumelor din FEGA și în trimestrul II la accesarea sumelor din FEADER
Pe trimestrul II 2017, România a ocupat primul loc la absorbția celei mai mari sume din FEADER cu 313, 7 milioane euro (înaintea Poloniei, Italiei, Germaniei și Franței)

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament