Planul național de acțiune pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă 2030, lansat într-o conferință internațională

Date:

_________________

LÁSZLÓ BORBÉLY
Consilier de stat, coordonator al
Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

Din 2017, când am început activitatea la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, pe baza experienței pe care o aveam, mi-am dat seama că un proiect de asemenea anvergură precum implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă la nivel național necesită o concepție bine pusă la punct. Astfel, două dintre aspectele pe care le-am avut în vedere în ceea ce privește procesul de revizuire a strategiei naționale de dezvoltare durabilă 2030 (SNDDR 2030) și punerea în practică a acesteia au fost: realizarea cadrului instituțional necesar și dezvoltarea unui plan de acțiune.

Calitatea unui document precum o strategie este foarte importantă, însă în absența unei viziuni clare și coerente privind implementarea acesteia există riscul ca obiectivele să rămână doar pe hârtie. De aceea, e foarte important ca în primul rând să te asiguri că dezvolți toate acele mecanisme necesare care să sprijine întreg efortul de implementare.

Am reușit, prin urmare, să înființăm următoarele structuri:

  • Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, care reunește membrii guvernului și este prezidat de premier. La ședințele acestui comitet se discută stadiul implementării Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă din perspectiva ministerelor. Comitetul avizează raportul anual al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă care este prezentat Parlamentului.
  • Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, care reunește specialiști din cercetare, mediul academic, societatea civilă. Membrii Consiliului Consultativ au participat activ la realizarea planului de acțiune, a setului național de indicatori de dezvoltare durabilă și lucrează la realizarea unei publicații pe teme științifice legate de sustenabilitate.
  • Nucleele pentru Dezvoltare Durabilă, alcătuite din angajați ai ministerelor și altor instituții publice. Aceste persoane vor fi și formate ca experți în dezvoltare durabilă.
  • Coaliția România Sustenabilă, formată la nivelul societății civile, are în componență peste 100 de membri din mediul privat și zona nonguvernamentală.

Pentru ca acest cadru bine conturat să funcționeze aveam nevoie și de un plan de acțiune. Am reușit să obținem aprobarea planului național de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030 prin hotărâre de guvern în iunie 2022. Planul a fost lansat într-o conferință internațională organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Documentul a fost realizat prin accesarea de fonduri europene fiind dezvoltat în cadrul proiectului România Durabilă, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj în cadrul conferinței prin intermediul șefului cancelariei prim-ministrului:

„Cred că am reușit și până acum să demonstrăm că acest guvern este unul al acțiunii orientat către găsirea de soluții și punerea acestora în practică. Planul Național de Acțiune urmărește facilitarea cooperării interinstituționale și asigurarea participării incluzive a tuturor părților interesate, pentru o guvernare anticipatorie, transparentă, agilă și inovativă. România are multe provocări de trecut pentru a spori bunăstarea cetățenilor. Contextul internațional nu este deloc cel pe care ni l-am fi dorit. Trebuie să dăm dovadă în aceste momente dificile de solidaritate și determinare. Cum am demonstrat de-a lungul istoriei, putem face lucruri mărețe atunci când suntem uniți. Vă invit să lucrăm împreună pentru a avea o societate durabilă, adică o creștere economică solidă în beneficiul tuturor fără să periclităm șansele generației viitoare de a beneficia de un mediu sănătos”, a transmis Mircea Abrudean, șeful cancelariei prim-ministrului.

Planul Național de Acțiune (PNA) este instrumentul principal de coordonare a acțiunilor de creare, consolidare, funcționare și dezvoltare a unor structuri de guvernanță specifice al căror scop este implementarea
strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Planul susține construirea unei societăți coezive, bazată pe principiul „nu lăsăm pe nimeni în urmă”, prin sisteme de educație, de sănătate publică și de protecție socială durabile. Planul de acțiune vine în sprijinul formării masei critice care își va însuși principiile de dezvoltare durabilă, prin implicarea tuturor părților interesate din mediul politic, administrația publică, mediul economic și de afaceri, din mediul social și a fiecărui cetățean – condiție esențială în atingerea țintelor SNDDR 2030.

Prin cele 4 direcții prioritare de acțiune și cele 12 obiective specifice, planul național de acțiune are o abordare integrată și multidimensională a dezvoltării durabile, constituind un cadru de facilitare pentru decidenții de politici publice la toate nivelurile. Prin cele 22 de acțiuni subsumate obiectivelor specifice, planul național urmărește integrarea principiilor de dezvoltare durabilă și corelarea obiectivelor documentelor strategice sectoriale cu țintele SNDDR 2030, pentru a depăși nivelul mediu al țărilor membre ale Uniunii Europene al indicatorilor pentru dezvoltare durabilă.

Cele 4 direcții prioritare de acțiune ale planului sunt:

1. Consolidarea și extinderea cadrului de guvernanță pentru dezvoltarea durabilă;

2. Susținerea implementării SNDDR 2030 prin programe de educație și formare pentru dezvoltare durabilă;

3. Promovarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă;

4. Monitorizarea, evaluarea implementării și revizuirea SNDDR 2030.

Din perspectiva finanțării Planului Național de Acțiune, se pot face următoarele precizări, acțiunile prevăzute în Planul național de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030 se vor susține prin:

  • alocări bugetare anuale,
  • proiecte care se vor derula în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,
  • proiecte care se vor derula prin cadrul financiar multianual 2021-2027,
  • proiecte cu finanțare directă de la Comisia Europeană (TSI DG-Reform, SSRS, DG-Research, ERA-NET, HORIZON 2020, INTERREG etc.),
  • proiecte finanțate prin fonduri private și alte mecanisme financiare (SEE – Norway Funds, fonduri elvețiene etc.).

Munca pe care o depunem la departament se concretizează în ritm alert. Lansarea planului de acțiune marchează un nou moment cheie în drumul pe care l-am început pentru a implementa în România cele
17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Planul lansat este un instrument absolut necesar pentru implementarea țintelor strategiei naționale de dezvoltare durabilă. Acesta vine în sprijinul cadrului instituțional pe care am reușit să îl consolidăm și ne oferă posibilitatea să acționăm organizat pentru a reuși să ne apropiem de dezideratul pe care ni-l dorim cu toții: o societate sustenabilă pentru generațiile actuale și viitoare. Viitorul sustenabil depinde însă în mare măsură de mobilizarea societății. De aceea, pe lângă această activitate instituțională, vom continua să fim implicați în parteneriate cu societatea civilă astfel încât să reușim formarea masei critice de cetățeni care contribuie activ la transformarea durabilă a societății.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Abonamentele Netflix bazate pe reclame sunt profitabile

Netflix este incontestabil numărul unu în sectorul divertismentului. Cele...

Consiliul Național al IMM susține orientările politice ale Ursulei von der Leyen

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din...