România are un nou set de indicatori de dezvoltare durabilă și un agregator de date naționale și europene cu acces public

Date:

Noul set de indicatori naționali de dezvoltare durabilă a fost validat de Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul unui workshop tehnic organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Institutul Național de Statistică.

László Borbély

„Continuăm să livrăm rezultate concrete pentru implementarea strategiei naționale de dezvoltare durabilă. Setul de indicatori aprobat astăzi este important și prin prisma procesului de colectare a indicatorilor, unde este esențială colaborarea între instituții. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a demonstrat din nou că poate funcționa ca un catalizator. Avem o rețea puternică de oameni implicați cu care putem mișca lucrurile din loc acolo unde apar blocaje. Am lansat nu doar un set de indicatori, ci un site agregator care cred că este unic la nivelul UE. Site-ul este deschis publicului, așa că pe lângă specialiștii din administrația publică, datele pot fi valorificate și de alte entități: ONG-uri, cercetători, studenți și jurnaliști”, a declarat consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Conferința tehnică s-a concentrat pe prezentarea generală a setului de indicatori naționali de dezvoltare durabilă și a vizat de asemenea analiza decalajelor de dezvoltare România și restul Europei.

Setul cuprinde un total de 291 de indicatori, dintre care 99 principali și 192 adiționali. 243 de indicatori  sunt unici. Aceștia vor fi încărcați treptat pe site-ul agregator.romania-durabila.gov.ro, unde în momentul de față se găsesc indicatorii europeni de dezvoltare durabilă, actualizați automat din sursele Eurostat, indicatorii INS pentru 2020, cât și indicatori de percepție publică rezultați în urma barometrelor.

Pentru raportarea și monitorizarea indicatorilor se află în lucru un document formal de colaborarea DDD – INS – ministere (prin nucleele pentru dezvoltare durabilă), respectiv o convenție de colaborare interinstituțională pentru asigurarea cadrului adecvat de monitorizare a progresului în atingerea țintelor 2030 ale Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

Începând cu decembrie 2020, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a sprijinit INS în acțiunea de scanare a indicatorilor la nivelul instituțiilor publice. Setul a fost realizat în cadrul proiectului România Durabilă, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

Statusul aprobării planului de acțiune
pentru implementarea SNDRR 2030

Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 a fost finalizat în urma unui amplu proces de consultare cu factorii interesați. Hotărârea de guvern pentru aprobarea planului a intrat în martie pe circuitul de avizare al ministerelor.

Planul de acțiune are o abordare adaptată la contextual instituțional și la capacitatea departamentului de a acționa ca un catalizator. Măsurile vizează în principal coordonarea interinstituțională astfel încât ministerele de linie și toate instituțiile să se implice activ pentru punerea în practică a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 2030. Astfel, vorbim despre patru direcții prioritare:

  • consolidarea și extinderea cadrului de guvernanță pentru dezvoltare durabilă;
  • susținerea implementării SNDDR 2030 prin programe de educație și formare pentru dezvoltare durabilă;
  • promovarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă;
  • monitorizarea și evaluarea implementării SNDDR 2030.

Principalul obiectiv al planului național de acțiune este crearea până în 2030 a unei structuri de guvernanță eficace, eficientă și transparentă a dezvoltării durabile. Principalele provocări ale planului de acțiune sunt:

  • elaborarea cadrului național de raportare a bugetării ODD la nivelul administrației publice, pentru a transparentiza alocările și eficiența eforturilor bugetare pentru dezvoltare durabilă, care vor contribui la încorporarea conceptelor dezvoltării durabile la nivelul proceselor productive din economie;
  • construirea unei societăți coezive, bazată pe principiul „nu lăsăm pe nimeni în urmă”, prin sisteme de educație, de sănătate publică și de protecție socială durabile;
  • formarea masei critice care își va însuși principiile de dezvoltare durabilă, prin implicarea tuturor părților interesate din mediul politic, administrația publică, mediul economic și de afaceri, din mediul social și a fiecărui cetățean, condiție esențială în atingerea țintelor SNDDR 2030.

Proiectele departamentului din cadrul Planului Național
de Redresare Reziliență

Planul național de redresare și reziliență reprezintă o bună oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a României. Implementarea proiectelor propuse ne va aduce îmbunătățiri pe majoritatea obiectivelor de dezvoltare durabilă, având în vedere specificul Mecanismului European de Redresare și Reziliență prin care sunt finanțate și care are o componentă puternică de înverzire, schimbări climatice și digitalizare.

Pe lângă proiectele specifice ministerului și altor instituții publice centrale, rolul departamentului de a produce schimbări la nivel sistematic este reflectat în PNRR prin trei proiecte pe care le vom coordona:

1. Profesioniști pentru dezvoltarea durabilă – program de dezvoltare a carierei pentru ocupația „expert dezvoltare durabilă”. Programul vizează formarea a peste 2.000 de experți în domeniul dezvoltării durabile, cu accent pe întărirea capacității de accesare și de absorbție a fondurilor europene, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile;

2. Centrul de excelență pentru administrația publică în domeniul dezvoltării durabile, ce va asigura suportul digital pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor centrului;

3. Ghișeu unic pentru sprijinirea abordării teritoriale a ODD (one-stop-shop on SDG localization).

În ceea ce privește formarea de experți în dezvoltare durabilă, în cadrul proiectului România Durabilă finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, va începe formarea a 150 de angajați din administrația publică centrală. Formarea se va face în cadrul programului
postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Administrație publică pentru dezvoltare durabilă”, în baza contractului cu Academia de Studii Economice din București. Cursurile postuniversitare vor demara în luna aprilie și includ 180 de ore de activități didactice, din care 60 de ore teorie și 120 de ore activități practice.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Mihai Daraban: Consiliul de afaceri România – EAU își va începe activitatea în scurt timp 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României...

Politică şi politicianism în procesul integrării europene a României 

| de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române 

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în Belgia

DIGI a făcut încă un pas în procesul de...

Finanțare, sustenabilitate, tehnologie: comandamentele FoodIntelForum AQUA Carpatica pentru tot anul

Timpul trece iar ecourile puternice ale FoodIntelForum AQUA Carpatica, ediția...