Anul revoluției serviciilor vamale românești. Impactul modificărilor legislative și informaționale asupra companiilor de import – export din România  

Date:

de Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România

Obligativitatea aplicării noilor reglementări legislative, conform unui program bine stabilit și operaționalizarea noilor sisteme informatice sunt cele două mari direcții ale modernizării serviciilor vamale din România care vor schimba radical, începând cu acest an, tabloul de lucru pentru companiile românești cu activitate de import-export.  

Modul de declarare a mărfurilor în vamă, odată cu operaționalizarea noilor sisteme informatice vamale de export, tranzit și punere în liberă circulație (AES, NCTS și SNI) va fi total diferit comparativ cu ceea ce se întâmplă acum. Noile sisteme vor permite atașarea documentelor în format electronic, utilizarea semnăturilor electronice calificate în relația cu autoritatea vamală, automatizarea anumitor pași în procesul informatic de vămuire, interconectarea mai multor sub-sisteme și baze de date, totul pentru o vămuire cu adevărat electronică a mărfurilor.  Aceste noi sisteme vor face diferența între societățile certificate ca Operator Economic Autorizat (AEO) și cele care nu dețin această certificare, prin gradul de simplificare și eficientizare a procesului de vămuire a mărfurilor.   

De la 1 ianuarie 2024, facilitatea de amânare de la plata în vamă a TVA pentru companiile autorizate AEO va putea fi aplicată în continuare numai dacă depunerea unei declarații vamale se va face prin utilizarea vămuirii centralizate. Vămuirea centralizată permite, în anumite condiții, operatorilor economici care dețin certificarea AEO (i.e. atât importatorul, cât şi reprezentantul vamal al acestuia) să depună declarația vamală de import (sau de export) la un singur birou vamal, respectiv cel responsabil de locul în care aceștia sunt stabiliți, chiar dacă mărfurile urmează să fie prezentate fizic la alte birouri vamale din țară. 

Pe de altă parte, pentru amânarea plății TVA în vamă pentru cei care au obținut autorizația EIDR (Înscriere în Evidențele Declarantului), nu mai este suficientă deținerea autorizației. Depunerea declarației vamale va trebui realizată prin utilizarea procedurii simplificate de EIDR pentru a beneficia de amânarea plății TVA în vamă. 

Pentru a putea beneficia în continuare de facilitatea amânării de la plată a TVA la import, agenții economici certificați AEO (care au realizat importuri sub pragul de 50 milioane lei în ultimele șase luni, neeligibili pentru obținerea unui certificat de amânare de la plata TVA în vamă) trebuie să se reorienteze către utilizarea procedurilor simplificate de vămuire. 

De la jumătatea lunii martie 2024, urmează să intre în funcțiune noul sistem informatic de vămuire la export – AES-RO. Ce schimbări va aduce implementarea acestuia? Vorbim, potrivit experților Autorității Vamale Române, despre schimbul securizat de informații în format electronic între aplicațiile operatorilor economici autorizați să folosească soluția de conectare Exchange Data Interface (EDI) pentru a derula operațiuni de export, conform specificațiilor DG TAXUD, vămuirea centralizată la export, care permite operatorilor economici cu statut de AEO să depună declarația de export la biroul vamal responsabil de locul în care sunt stabiliți. De asemenea, va exista o nouă interfaţă între AES şi sistemul EMCS, în cazul exportului de mărfuri în suspendare de accize, de exemplu, ceea ce va permite monitorizarea în timp real a stării mişcărilor produselor accizabile în regim suspensiv. 

Din luna mai 2024, va fi complet operațională aplicația NCTS5, pentru care procedura de acces este mai rapidă, exclusiv online, nemaifiind necesară transmiterea documentelor pe hârtie pentru eliberarea autorizației de acces. Alte schimbări importante pe care le aduce aplicația sunt faptul că declarația de tranzit va putea ține loc de declarație sumară de intrare și de ieșire, se va putea utiliza declarația pre-depusă înaintea prezentării bunurilor la biroul vamal. Eliberarea în tranzit se va realiza automat, dacă în cadrul analizei de risc nu a fost identificat un profil de risc și garanția a fost înregistrată cu succes, prin urmare se reduce timpul de prelucrare și eliberare a declarației de tranzit. Aceasta nu se va mai tipări, va fi  transmisă doar în aplicația NCTS5 și va fi semnată electronic.

Din luna iunie 2024, intră în funcțiune Sistemul Național de Import (SNI), care vine cu schimbări importante. Astfel: comunicare exclusiv pe cale informatică, declarațiile vamale/ notificările vor conține date din Anexa B revizuită, specifice procedurii și regimului vamal solicitat, validările anumitor date se vor face automat, schimbul de informații cu operatorii economici va fi electronic pe fluxul de vămuire, în anumite cazuri liberul de vamă va fi acordat în mod automat, va fi implementată semnătura electronică pe toate etapele de vămuire care presupun intervenție umană. 

Schimbările planificate să transforme peisajul vamal românesc sunt menite să rezolve mai multe tare ale sistemului, și vorbim în primul rând despre diminuarea timpului de prelucrare a documentelor în vamă, apoi de un mai bun control al autorității vamale asupra mărfurilor care tranzitează vămile românești, dar și ale declarațiilor și concordanței datelor, pe scurt creșterea eficienței serviciilor vamale în beneficiul operatorilor economici. 

Așteptată de mulți ani, modernizarea sistemului vamal pare că a ajuns, cel puțin prin prisma schimbărilor ce urmează a fi implementate în 2024, în anul care va revoluționa serviciile vamale din România.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Protejarea expresiei creativității: o incursiune în sfera proprietății intelectuale aplicate cinematografiei

de Bianca Chera, senior associate , Marius Gheldiu, associate–...

Eurobarometru: Situația geopolitică face ca votul la alegerile europene să fie și mai important

Peste opt din zece europeni (81%) consideră că votul...

Crește contrabanda cu țigarete

Piața neagră a țigaretelor crește în martie 2024 până...