În contextul actual al economiei de piață corporațiile sunt dinamice în ceea ce privește structura, mărimea sau obiectul în care își desfășoară activitatea. Astfel, un număr important de companii fuzionează sau achiziționează alte companii din aceeași țară sau din țări diferite, fie prin negocieri, fie prin intermediul bursei de valori. Acest mecanism și tranzacțiile derulate sunt circumscrise de ceea ce este denumit „piața de achiziții și fuziuni” sau, preluat din limba engleză, piața de M&A (Mergers and Acquisitions).
Economiile de piață consolidate se restructurează și progresează preponderant prin intermediul achizițiilor și fuziunilor. Astfel, nicio companie cu întindere internațională nu a exclus posibilitatea creșterii sau dezvoltării prin achiziția sau fuziunea cu un alt participant la piață. Am putea spune că astfel de operațiuni au dus la obținerea poziției de lider mondial de către unele companii. Piața de M&A are câteva caracteristici care o deosebesc de alte piețe și amintesc numai de discreția cu care au loc negocierile și impactul, de multe ori major, asupra celor implicați și a economiilor locale sau regionale.
Pentru a releva influența PIB asupra pieței de M&A am luat în considerare date publice din perioada 2007-2018. În această perioadă pe piața europeană s-a înregistrat un număr de 459.862 de tranzacții închise, cu valori de tranzacționare de peste 38 de miliarde de euro. Cele mai importante tranzacții care au fost închise în această perioadă sunt în sectoare precum: sănătate, energie, industrie și telecomunicații.
Spre deosebire de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, unde perioada comunistă nu a întrerupt cursul firesc al economiei, în România operațiunile de achiziții și fuziunii au reapărut timid după 1990 și au căpătat o oarecare importanță abia după anul 2000. Anii 2005-2007 au fost considerați ani de vârf pentru piața de fuziuni și achiziții de dinaintea perioadei de criză. Începând cu anul 2008 piața de M&A a avut de suferit din cauza crizei economice, revenirea la valorile anterioare realizându-se cu dificultate. Astfel activitatea de fuziuni și achiziții a fost afectată atât în privința numărului de tranzacții, cât și în privința valorii de tranzacționare. Anul 2010 a înregistrat cea mai mică valoare a pieței (0,9 miliarde de euro – tranzacții cu valoare comunicată). În ultimii ani, piața de M&A din România s-a transformat într-o piață a cumpărătorului.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament