Măsuri economice și fiscal-bugetare

Date:

Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020, Guvernul României acordând o prelungire a termenelor de depunere a notificării la organul fiscal competent cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și a solicitării de restructurare.

Astfel, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, care doresc să se supună procedurii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii, termenee prevăzute în acest sens fiind prelungite ca urmare a adoptării unor măsuri de natură economică de către statul român prin Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18 martie 2020, în vederea evitării și diminuării efectelor negative asupra economiei generate de către răspândirea virusului COVID-19.

Articolul VI din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18 martie 2020 modifică termenele prevăzute de articolul 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, acesta având următorul cuprins: „Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.”

În mod evident, a fost avut în vedere și termenul de depunere a solicitării de restructurare, articolul 22 alin. (1) fiind modificat în sensul prelungirii termenului de depunere a acesteia, respectiv 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, având termen limită la 31 iulie 2020, și solicitarea de restucturare, având termen limită la 30 octombrie 2020, reprezintă cele două etape ale procedurii prevăzute de Ordonanța nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, respectiv declararea intenției de restructurare, urmată de emiterea unui certificat de atestare fiscală în care sunt evidențiate toate obligațiile până la data emiterii certificatului, certificat în baza căruia urmează să fie întocmit planul de restructurare. Solicitarea de restructurare este însoțită de planul de restructurare și de testul creditorului privat independent. Potrivit art. 3 alin. (1), acestea sunt întocmite de un expert independent.

Reamintim că, potrivit art. 1 alin. (5) din OG nr. 6 din 31 iulie 2019, nu formează obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare: a) obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget; b) obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

NICOLETA TOMA – Trainee Lawyer – Vasile Deleanu- „Avocati

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Spitalul de Dermatologie Bioderm din Săftica a finalizat tranziția la energie verde

Spitalul de Dermatologie-Venerologie Bioderm Hospital din Săftica (Balotești, județul...

Hidroelectrica începe probele pentru punerea în funcțiune a HA 5 Stejaru, după retehnologizare

Hidrocentrala Stejaru, cunoscută și sub numele de Hidrocentrala Dimitrie...

22 milioane de puieți forestieri plantați de Romsilva în campania de primăvară

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că, în...