A început Luna Plantării Arborilor 

Date:

A început Luna Plantării Arborilor, 15 martie-15 aprilie, care cuprinde acțiuni de împădurire, acțiuni de popularizare și de educație forestieră.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva plantează circa 20 de milioane de puieți forestieri și regenerează 9.643 hectare fond forestier proprietatea publică a statului.

În fondul forestier de stat administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se efectuează lucrări de completări pe 1.997 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor, pe 537 de hectare.

Cele mai mari suprafețe de fond forestier regenerate natural în campania de împăduriri de primăvară sunt administrate de direcțiile silvice Suceava – 858 hectare, Bacău – 580 hectare, Arad – 420 hectare.

În privința regenerărilor artificiale, cele mai mari suprafețe de fond forestier regenerate prin lucrări de împăduriri sunt administrate de direcțiile silvice Suceava – 829 hectare, Vrancea – 223 hectare, Mureș – 156 hectare.

Programul anual de regenerare a fondului forestier de stat administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în cele două campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă, prevede regenerarea a 13.126 de hectare fond forestier, 8.893 hectare prin regenerări naturale și 4.233 hectare prin regenerări artificiale, lucrări de completări curente în plantații pe 2.368 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 826 hectare, pentru toate lucrările fiind alocat un buget de 220,4 milioane lei.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor beneficiază de sume consistente din PNRR. Măsura de investiții din PNRR „Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri” are un buget de 730 milioane de euro și vizează realizarea a 56.000 ha de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice.

Tánczos Barna, ministrul mediului, apelor și pădurilor: „Luna Pădurii este un bun prilej să recunoaștem beneficiile pădurii pentru noi și mediul înconjurător, dar și un îndemn să  acționăm în spiritul protejării acesteia. Totodată, ritmul în care exploatăm trebuie susţinut de cel în care plantăm, replantăm şi regenerăm pădurea. Alături de campania de împăduriri lansată de Romsilva, creșterea suprafeței împădurite din țara noastră este susținută și de componenta Păduri şi protecţia biodiversităţii din PNRR, cu un buget de 1,173 miliarde euro. Investiţiile includ cel mai amplu program de împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de pădure, cel puţin 90 de pepiniere operaţionale noi şi renovate, precum şi suprafeţe noi de păduri urbane.”

MMAP anunță că, „în această perioadă, sunt deschise două apeluri de proiecte pentru acordarea de sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri. Primul apel este SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI și are o alocare financiară totală de 500 milioane de euro. Prin cel de-al doilea apel, se acordă finanțare pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale. Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru refacerea potențialului forestier este de 100 milioane de euro. Mai multe detalii, respectiv ghidul, cererea de finanțare si anexele aferente apelurilor pot fi găsite la următorul link: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/.

De asemenea, tot prin PNRR vor fi finanțate lucrări de împădurire și lucrări de îngrijire a plantațiilor și creștere a suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În ceea ce privește investițiile în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri, bugetul de 730 milioane de euro este repartizat astfel:

  •     500 de milioane de euro, Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri
  •   100 de milioane de euro, Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale
  •       5 milioane de euro prin schema de ajutor de minimis Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 până la data aprobării schemei de ajutor de stat
  •   95 de milioane de euro, Înființarea de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații conform Legii nr.289/2002 și pentru împădurirea terenurilor degradate conform Legii nr.100/2010
  •       30 de milioane de euro pentru păduri urbane

Bugetul total alocat Componentei C2 din PNRR Păduri și biodiversitate este de 1,173 de miliarde de euro”.

Foto: Romsilva

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

O nouă provocare pentru Green Deal  

| de Laurențiu Stan, consultant financiar (foto)

Studiu: 38% din românii care își împart cheltuielile cu partenerul sau familia nu își monitorizează plățile

38% dintre românii care își împart cheltuielile cu partenerul...

Consolidarea rețelei electrice: O prioritate pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României pentru 2030

Energy Policy Group a publicat un raport numit „Consolidarea...