Universitatea Hyperion organizează admitere pentru anul universitar 2018-2019 la programele de:

– licenţă – facultăţile de Fizică (zi, 3 ani), Informatică (zi, 3 ani), Contabilitate şi Informatică de Gestiune (zi/ID, 3 ani), Management (zi/ID, 3 ani), Finanţe şi Bănci (zi/ID, 3 ani), Afaceri Internaţionale (zi/ID, 3 ani), Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (zi/ID, 3 ani), Drept (zi/ID, 4 ani), Istorie (zi, 3 ani), Geografie (zi, 3 ani), Jurnalism (zi, 3 ani), Artele Spectacolului de Teatru – Actorie, cu un test de aptitudini (zi, 3 ani), Cinematografie, Fotografie, Media – Regie de film şi TV, imagine de film şi TV (zi, 3 ani), Psihologie (zi, 3 ani), Ştiinţe Politice (zi, 3 ani), Limba şi Literatura Română-o limbă şi literatură străină – engleză, japoneză (zi, 3 ani), Automatică şi Informatică Aplicată (zi, 4 ani)

– master – Fizica materialelor şi aplicaţii (4 semestre), Guvernanţă economică europeană (4 semestre), Leadership şi managementul resurselor umane (4 semestre), Leadership şi consultanţă în afacerile comerciale internaţionale (4 semestre), Audit financiar-contabil şi consiliere (4 semestre), Managementul investiţiilor (4 semestre), Dreptul penal al afacerilor (3 semestre), Diplomaţie culturală (4 semestre), Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale (4 semestre), Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă (4 semestre), Comunicare mediatică şi publicitate (4 semestre), Arta actorului. Metode de înnoire amijloacelor de expresie (4 semestre), Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film şi TV (4 semestre), Psihologie clinică şi consiliere psihologică (4 semestre), Comunica interculturală şi traducere profesională (4 semestre).

Înscrierile se fac la Secretariatul general, Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Bucureşti, luni-vineri – 9.00-17.00, sâmbătă-duminică – 9.00-14.00, telefon 021.327.44.64; 021.327.44.65; 021.321.46.67; 021.321.64.04.   

Universitatea Hyperion le oferă studenţilor o serie de facilităţi: taxele de studii se pot achita în 4 rate; reduceri de taxă şi burse pentru studenţii cu medii peste 9,50 (la anumite programe); 10% reducere pentru înscrierea a 2 membri ai familiei; reducerile se cumulează; burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări; posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, în cadrul Universităţii şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion.

DISTRIBUIȚI