Analiza IMM-urilor aspura directivei privind salariile minime adecvate în UE

Date:

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) prezintă o analiză asupra directivei privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană și aplicarea ei în țara noastră, cu sublinierea că nu este impusă o valoare a acestui salariu:

DIRECTIVA 2041/20221 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană instituie un cadru pentru: (a) un grad corespunzător de adecvare a salariilor minime legale, cu scopul de a asigura condiții de trai și de muncă decente; (b) promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor;(c) îmbunătățirea accesului efectiv al lucrătorilor la drepturile de protecție a salariului minim în cazurile prevăzute de dreptul național și/sau de convenții colective. Implementarea directivei trebuie să aibă loc până la 15 noiembrie 2024.

RECOMANDĂRI PENTRU STABILIREA SALARIULUI MINIM BRUT LA NIVEL NAȚIONAL

Pentru a ghida evaluarea gradului de adecvare a salariilor minime legale, directiva recomandă valori de referință orientative utilizate în mod obișnuit la nivel internațional, cum ar fi 60% din salariul median brut și 50% din salariul mediu brut și/sau valori de referință orientative utilizate la nivel național.În România, conform Legii nr. 422/2023 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024,  câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.Dacă facem un calcul orientativ, având în vedere că de la 1 ianuarie 2024, salariul minim brut este de 3300 lei/lună, calculând 50% din nivelul salariului mediu rezultă că, în prezent, salariul minim brut reprezintă 43,61% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

DISPOZIȚII PRIVIND SUSȚINEREA IMM-URILOR ÎN DIRECTIVA privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

Directiva 2041/2022 prevede că statele membre sunt încurajate să evalueze impactul pe care măsurile de transpunere îl vor avea asupra IMM-urilor, pentru a se asigura că acestea nu sunt afectate în mod disproporționat, acordând o atenție deosebită microîntreprinderilor și sarcinii administrative și să publice rezultatele unor asemenea evaluări. Dacă statele membre constată că IMM-urile sunt afectate în mod disproporționat de măsurile de transpunere, acestea ar trebui să ia în considerare introducerea de măsuri pentru a sprijini IMM-urile în a-și adapta structurile de renumerare la noile cerințe.

IMM-urile, și în special microîntreprinderile,  nu ar trebui să suporte o sarcină administrativă inutilă în ceea ce privește implementarea directivei sau a obligațiilor de raportare.

PROMOVAREA NEGOCIERILOR COLECTIVE

Directiva instituie obligația pentru fiecare stat membru, în care rata de acoperire a negocierilor colective este sub pragul de 80 %, de a stabili un plan de acțiune, de a crea un cadru de condiții favorabile negocierilor colective, fie prin lege, după consultarea partenerilor sociali, fie printr-un acord cu aceștia. Planul de acțiune stabilește un calendar clar și măsuri concrete pentru a crește progresiv rata de acoperire a negocierilor colective, cu respectarea deplină a autonomiei partenerilor sociali. Un astfel de plan de acțiune trebuie revizuit cel puțin o dată la cinci ani.

Planul de acțiune nu înseamnă obligația de a încheia convenții colective, doarece autonomia partenerilor sociali include dreptul la negociere colectivă și nu obligația de a semna un contract.

CLARIFICĂRI PRIVIND SALARIILE MINIME LA NIVEL EUROPEAN

Raportat la unele confuzii în legătură cu Directiva privind salariile minime europene, facem următoarele precizări:

 • Nu este stabilită o valoare a salariului minim brut la nivel european;
 • Salariul minim nu va avea aceeași valoare în toate statele membre;
 • Nu este obligatoriu ca salariul minim să fie un anumit procent din salariu mediu brut;
 • Directiva adoptată stabilește un cadru pentru salariile minime și nu un salariu minim european;
 • Stabilirea salariului minim rămâne o prerogativă națională.

  POZIȚIA CNIPMMR PRIVIND SALARIUL MINIM BRUT ÎN ROMÂNIA

CNIPMMR a propus în mod constant ca în stabilirea salariului minim să fie avute în vedere:

 1. Crearea unui mecanism permanent pentru stabilirea elementelor obiective și pertinente,  prin care să fie stabilit salariul minim brut la nivel naţional, cu o structură tripartită, alcătuit din reprezentanţi ai partenerilor sociali şi ai guvernului, pe baza analizei productivităţii muncii şi a performanţelor de ansamblu ale economiei româneşti. Această cerinţa este în concordanţă cu raportele de țară privind România din ultimii ani, în care s-a arătat în mod constant că  în România nu există încă un mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim.
 2. CNIPMMR consideră că este necesară reglementarea impozitului zero pentru salariul minim, îmbunătăţirea reglementărilor privind relaţiile de muncă şi simplificarea birocraţiei, în special pentru IMM-uri.
 3. O modalitate de creştere a veniturilor salariale, fără o mărire nesustenabilă a costurilor  pentru angajatori, este păstrarea valorii contribuţiilor, impozitului pe salarii si CAM la valoarea salariului minim brut pe economie de 3300 lei/lună, scăderea fiscalității fiind o condiție de bază creșterea salariului minim.  
 1. Directiva se aplică practic celor 22 de state europene unde există salarii minime stabilite printr-un act normativ (pentru5 state UE – Austria,  Danemarca, Finlanda, Italia şi Suedia – nu va fi obligatorie aplicarea directivei, salariul minim fiind stabilit prin negocieri colective și nu printr-un act normativ). ↩︎

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Studiu: 38% din românii care își împart cheltuielile cu partenerul sau familia nu își monitorizează plățile

38% dintre românii care își împart cheltuielile cu partenerul...

Consolidarea rețelei electrice: O prioritate pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României pentru 2030

Energy Policy Group a publicat un raport numit „Consolidarea...

Despăgubire-record de peste 400.000 lei pentru daunele produse de furtună unei locuințe

Cea mai mare despăgubire plătită de o companie Membră...