ARACIS acordă Certificarea EUR-ACE®  pentru absolvenți de inginerie

Date:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă Diploma de inginer certificată EUR-ACE® recunoscută la nivel internațional unui număr de zece programe de studii universitare de licență de la Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov. posesorilor acesteia li se conferă, la cerere, titlul de „EUR Ing”. ARACIS, ca agenție membră a rețelei „European Network for Engineering Accreditation (ENAEE)”, creată printr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană, este autorizată să acorde certificarea EUR-ACE® programelor de studii universitare de licență acreditate ca urmare a evaluărilor ARACIS.

Actualul eveniment de acordare a diplomelor are loc la 26 martie 2018, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Biotehnologii. După cum anunţă organizatorii, „vor participa la eveniment reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, specialiști având contribuții importante în domeniul certificării EUR-ACE®, membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS din domeniile Științe inginerești, respectiv Științe agricole şi silvice, studenți membri ai federațiilor studențești din România, reprezentanți ai Consiliului ARACIS, angajatori. Evenimentul se va bucura de participarea președintelui ENAEE, prof. dr. ing. Bernard Remaud, din Franţa. Totodată, în cadrul evenimentului vor fi prezentate informații referitoare la cadrul general al certificării EUR-ACE® precum și elemente utile cu privire la evaluarea externă a programelor de studii de inginerie de către ARACIS, în vederea certificării EUR-ACE®. De asemenea, vor fi prezentate aspecte ale certificării EUR-ACE® din perspectiva universităților și a programelor de studii evaluate, a angajatorilor și a studenților”.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Abonamentele Netflix bazate pe reclame sunt profitabile

Netflix este incontestabil numărul unu în sectorul divertismentului. Cele...

Consiliul Național al IMM susține orientările politice ale Ursulei von der Leyen

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din...