ASF monitorizează cu atenție impactul crizei din Ucraina asupra pieței de capital

Date:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a intensificat monitorizarea entităților pieței de capital odată cu declanșarea crizei din Ucraina, în exercitarea atribuțiilor sale care vizează, printre altele, asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase.

„ASF acordă o atenție deosebită supravegherii prudențiale a stabilității financiare a entităților pieței, regulilor de diversificare și evaluare a portofoliilor fondurilor de investiții și mecanismelor de administrare a riscului, cu accent pe riscul de lichiditate și pe utilizarea unor instrumente de tipul testelor de stres”, a declarat domnul Ovidiu Petru(foto), Directorul general al Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare.

O parte dintre instrumentele de supraveghere utilizate a fost implementată în perioada de început a pandemiei COVID-19, demonstrându-și eficacitatea. Astfel, la nivelul fondurilor de investiții au fost implementate raportări privind subscrierile nete, analizate în corelație cu evoluția structurii portofoliilor acestora, realizându-se în același timp o comunicare zilnică cu societățile de administrare privind deficiențele care pot surveni în administrarea riscului. A fost constatată, în concordanță cu situația de pe celelalte piețe europene, o maturizare a bazei de investitori și un impact mai scăzut decât cel din perioada pandemiei.

Totodată, a fost mărită frecvența de raportare a modului de îndeplinire a cerințelor de capital la nivelul SAI și SSIF. La nivelul supravegherii, este efectuată o analiză în dinamică a acestora, realizându-se scenarii de evoluție în funcție de fluctuațiile indicilor bursieri și de structura veniturilor entităților. Piața de capital românească, în calitatea sa de piață emergentă, este conectată cu piețele europene, înregistrându-se astfel o corelație a fluctuației indicilor.

Totodată, A.S.F. a solicitat instituțiilor pieței să intensifice eforturile privind adoptarea tuturor măsurilor de identificare și de atenuare a principalelor riscuri în materie de securitate cibernetică și să notifice Autoritatea în situația în care apar vulnerabilități pe acest segment.

În urma analizelor efectuate de Autoritate, a fost constatat faptul că nu există expuneri ale fondurilor de investiții, societăților de administrare a investițiilor, societăților de servicii de investiții financiare și instituțiilor pieței pe instrumente financiare emise de companii și unități administrative din Federația Rusă. De asemenea, nu au fost înregistrate disfuncționalități în activitatea entităților autorizate și supravegheate.

A.S.F. este în contact permanent cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și cu celelalte autorități europene competente, pentru a evalua situațiile existente la nivelul piețelor naționale și pentru a realiza, totodată, un schimb de opinii și bune practici privind instrumentele de supraveghere și intervenție utilizate.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Abonamentele Netflix bazate pe reclame sunt profitabile

Netflix este incontestabil numărul unu în sectorul divertismentului. Cele...

Consiliul Național al IMM susține orientările politice ale Ursulei von der Leyen

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din...