Cheia de aur pentru interpretarea economiei chineze

Date:

Articol de Zhao Linxiang (foto),
Consilierul Economic și Comercial din cadrul
Ambasadei R. P. Chineze în România

Una dintre cele mai importante perspective pentru studierea economiei chineze este schema Planului cincinal pentru dezvoltarea economică și socială națională. Fiind cea mai importantă politică publică formulată de guvernul chinez, Planul cincinal reprezintă implementarea și aranjarea pe etape a strategiei generale de dezvoltare a țării și planul pentru activitatea guvernelor și departamentelor la toate nivelurile. Începând cu anul 1953, China a implementat 13 planuri cincinale. În apraope 60 de ani s-a transformat în țara cu cea mai mare populație din istoria omenirii, dintr-o țară săracă și înapoiată în a doua cea mai mare economie din lume. Se poate spune că Planul cincinal reprezintă o orientare importantă pentru dezvoltarea economică a Chinei și o cheie de aur pentru analiza viitoarei dezvoltări economice a Chinei.

Recent, cea de-a patra sesiune a celui de-al treisprezecelea Congres Național al Poporului a votat adoptarea unei rezoluții cu privire la cel de-al 14 plan cincinal pentru dezvoltare economică și socială națională și schița obiectivelor pe termen lung pentru 2035, s-au trasat obiectivele, sarcinile, direcția și calea dezvoltării Chinei în următorii cinci ani, marcând o nouă călătorie a Chinei pentru a construi o țară socialistă modernă într-un mod global și a se orienta spre cel de-al doilea obiectiv centenar.

Cel de-al „14-lea plan cincinal” întruchipează pe deplin dorințele și sugestiile oamenilor pentru dezvoltarea națională. Pentru prima dată, lucrările de compilare au fost folosite pentru a solicita opinii și sugestii din partea întregii societăți prin intermediul internetului. Internauții chinezi au făcut mai mult de 1,018 milioane de sugestii pentru cel de-al  „14-lea plan cincinal” prin intermediul internetului, dintre care au fost sortate peste 1.000 de sugestii, iar manuscrisul final acoperă 546 de opinii și sugestii din diferite zone, aceasta fiind o practică vie a democrației socialiste a Chinei.

Firul logic care stă la baza celui de-al „14-lea plan cincinal” este ideea „celor trei noi” – noua etapă de dezvoltare, noul concept de dezvoltare și noul model de dezvoltare. Noua etapă de dezvoltare se referă la începutul unei noi călătorii de a construi o țară modernă socialistă într-un mod global, care răspunde la întrebarea încotro se îndreaptă China; Noul concept de dezvoltare se referă la inovație, coordonare, conceptul verde, deschidere și partajare și răspunde la întrebarea ce teorie folosește China pentru dezvoltare; Noul model de dezvoltare se referă la un nou model în care ciclurile interne reprezintă  pilonul de bază, iar ciclurile interne și internaționale se consolidează reciproc, ceea ce răspunde la întrebarea cum își atinge China obiectivele de dezvoltare. Pentru a realiza o dezvoltare de înaltă calitate în China în perioada celui de-al 14-lea plan cincinal, trebuie să ne bazăm pe noua etapă de dezvoltare, să implementăm noul concept al dezvoltării și să construim un nou model de dezvoltare.

Primul obiectiv stabilit în cel de-al „14-lea plan cincinal” este obținerea noilor rezultate în dezvoltarea economică. Dezvoltarea este baza pentru rezolvarea tuturor problemelor din China, iar în viitor, economia Chinei va trece treptat de la dezvoltarea de mare viteză la cea de înaltă calitate. Acest plan subliniază faptul că rata medie anuală de creștere a PIB-ului este menținută într-un interval rezonabil. Pentru prima dată, lipsa unui obiectiv specific de creștere, arată că China va acorda o atenție sporită creșterii economice, calității și eficienței. Pentru a realiza o dezvoltare de înaltă calitate, China va depune eforturi în următoarele aspecte:

În primul rând, China va continua să persiste în dezvoltarea bazată pe inovare. În ultimii cinci ani, capacitățile de inovare ale Chinei au făcut progrese mari. În 2020, indicele de inovație al Chinei s-a clasat pe locul 14 în lume, urcând cu 15 poziții față de 2015. În următorii cinci ani, China va continua să mențină inovația la baza procesului său de modernizare, să își consolideze capacitățile științifice și tehnologice strategice și să lupte din greu pentru tehnologiile de bază cheie; va consolida capacitățile de inovare tehnologică a întreprinderilor, creșterea formării talentelor științifice și tehnologice, va consolida protecția drepturilor de proprietate intelectuală, va stimula vitalitatea inovației întregii societăți și modelarea cuprinzătoare a noilor avantaje de dezvoltare.

În al doilea rând, va accelera dezvoltarea unui sistem industrial modern. Economia reală este un punct important al dezvoltării economice. China are încă deficiențe în transformarea producției tradiționale și a verigilor cheie din lanțul de aprovizionare, care restricționează într-o anumită măsură optimizarea și modernizarea sistemului economic. China își va propune să construiască o putere de fabricație, o putere de calitate, o putere de rețea și o China digitală. Pe baza scării sale industriale și a avantajului în anumite sectoare, China va face industriile tradiționale mai performante, mai inteligente și mai ecologice, va îmbunătăți distribuția lanțurilor industriale regionale, va intensifica eforturile pentru a aborda problemele cheie ale produselor majore și ale tehnologiilor cheie și de bază, va dezvolta industriile strategice emergente și industriile moderne de servicii, diversificând lanțurile industriale și lanțurile de aprovizionare.

În al treilea rând, implementarea unei deschideri la nivel înalt către lumea exterioară. Globalizarea economică este o cerință obiectivă pentru dezvoltarea forțelor sociale de producție și un rezultat inevitabil al progresului științific și tehnologic. Tendința sa de dezvoltare este ireversibilă, iar implementarea deschiderii la nivel înalt este o inevitabilitate pe termen lung. Cel de-al „14-lea plan cincinal” subliniază deschiderea instituțională, îmbunătățește în mod constant tratamentul național de pre-acces, plus sistemul negativ de gestionare a listelor pentru investițiile străine, acordă zonei de liber schimb pilot o autonomie de reformă mai mare și promovează în mod constant internaționalizarea RMB-ului. În același timp, China va promova construirea unui sistem de guvernanță economică globală mai corect și mai rezonabil, va promova formularea regulilor de guvernanță economică în domeniile emergente și va îmbunătăți capacitatea de a participa la guvernanța financiară internațională.

Anul acesta este începutul perioadei celui de-al „14-lea plan cincinal” și China este încrezătoare și capabilă să atingă obiectivele stabilite în plan. În perioada celui de-al „14-lea plan cincinal”, China va continua să consolideze cooperarea economică și pragmatică cu România și cu alte țări din lume. Dezvoltarea de înaltă calitate a economiei Chinei va introduce un impuls de energie pozitivă puternică și stabilitate în redresarea economică mondială post-pandemică și va continua să contribuie la construirea unei comunități umane cu un viitor comun.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

PORR România – partener principal în cadrul EBcon 2024, prima conferința internațională de Employer Branding din România  

EBcon, prima conferinţă internaţională de Employer Branding din România,...

SeedBlink devine o platformă all-in-one pentru investiții și equity management, transformând deținerea de acțiuni în sectorul tehnologic european

SeedBlink, companie specializată în investiții în domeniul tehnologic european,...

Clifford Chance Badea a asistat Premier Energy la listarea pe Bursa de Valori București, o tranzacție de aproape 700 milioane lei 

O echipă multijurisdicțională de avocați Clifford Chance din București,...