Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2018 sunt în suma de 314,5 miliarde lei, în creștere cu 32,7 miliarde lei față de anul în curs, și urmează să ajungă în anul 2021 la 372,8 miliarde lei, respectiv 33,1% din produsul intern brut, conform raportului privind situația macroeconomica și proiecția acesteia pe anii 2019 – 2021 publicat de Ministerul Finantelor Publice și citat de agenția Agerpres. Potrivit documentului, veniturile bugetare în termeni nominali sunt estimate in 2018 la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din PIB, în creștere cu 30,7 miliarde de lei față de 2017. La capitolul cheltuieli bugetare, cea mai mare creștere pe orizontul de referință o înregistrează cheltuielile cu asistență socială, datorită măsurilor adoptate pe linia punctului de pensie și a majorării indemnizației sociale pentru pensionari. Cheltuielile de personal înregistrează o majorare în anul 2018 pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referință se înregistrează o traiectorie descendentă, potrivit Agerpres. De asemenea, bunurile și serviciile consemnează o tendință de reducere pe orizontul de referință, în timp ce cheltuielile cu datoria publică înregistrează o stabilizare pe perioada 2019-2021. Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o creștere economică de 5,5%, în scădere față de previziunile care indica un avans de 6,1% în acest an, produsul intern brut urmând să ajungă la 907,852 miliarde de lei.